Girişimciliğin Gerekliliği


Girişimciliğin Gerekliliği
Girişimcilik ve yöneticilik niteliklerine sahip olan kişiler sadece kendi işletmeleri için değil aynı zamanda ülke ekonomisinin başarısı içinde gereklidir Dolayısıyla ülkemizde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yapısının güçlendirilmesi içinde girişimcilik ruhuna ve yöneticilik becericine sahip kişiler büyük önem taşımaktadır.

Diğer yandan ülkemizde girişimcilik ruhu ve yöneticilik niteliklerini kişiliğinde bütünleştirmiş kişi sayısı oldukça azdır. Bunun bir nedeni de yeni bir yatırım için mali kaynak bulma sıkıntısıdır ancak şunu unutmamak gerekir ki girişimcilik ruhuna sahip olmanın gereği de zor koşulların üstesinden gelip yeni fırsatlar yaratmaktır. Girişimcilik başkalarının yarattığı ekonomik değerleri kendi bünyemizde toplamak değil kendi çabalarımızla yeni ekonomik değerler yaratmaktır. Köşe dönmek için para kazanmak ve bu yolda her şeyi mübah saymak girişimcilik kültürüne uymayan bir davranış sergilemektir. Girişimcilik ahlakı konusuna ileride değinilecektir.

 
TARTIŞMA SORULARI

1- Girişimcilerin ortak kişisel özellikleri nelerdir?

2- Teknik, kişisel ve yönetim girişimcilik özelliklerinden hangisi daha önemli olabilir? Tartışınız.

3- Temel girişimcilik fonksiyonlarının ortak özellikleri nelerdir?

4- Sahip olduğunuz özelliklere becerilere bakarak iyi bir girişimci olacağınızı düşünüyor musunuz? Hangi becerilerinizin iyi, hangilerinin yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz, niçin?

Admin

Taglar: GirişimciliğinGerekliliği

Girişimcilik Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Başarılı Girişimcilerin Hayatlarından Örnekler

Yapılan çalışmalarda, ülkemizde başarılı olmuş işadamlarının hayat hikayelerinin incelenmesi de bize önemli ip uçları vermektedir. Bu işadamlarının bir kısmı hayat hikayelerini kitaplaştırmışlardır.

Franchising İşlemleri

Dilimizde tam karşılığı olmamakla birlikte “münhasır satış ve servis imtiyazı”, “isim ve işletme hakkını kullanma” şeklinde kullanılmaktadır ancak bu da yetersiz kalmaktadır.

Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisi

Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar

Yönetici karı ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğ

Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ

Girişimci Olma Nedenleri Ve Girişimciliğin Fonksiyonları

İnsanları girişimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır: Bu faktörler üç ana grupta toplanabilirSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin