Uygarlığın Doğuşu İlk Uygarlıklar Değerlendirme Soruları


Aşağıdaki kavram ve yargıların karşılarına ilişkili oldukları uygarlığın adını yazınız

1. Indus Nehri etrafında kurulan uygarlık

2. Nil Nehri etrafında kurulan uygarlık

3. Firavun

4. Polis şehir devletleri

5. Dragon Kanunları

6. 12 Levha Kanunları

7. Kast Sistemi

8. Yaradılış, Tufan, Gılgamış Destanları

9. Hammurabi Kanunları

10. Anadoluya yazıtı ilk getiren uygarlık

11. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kuranlar

12. Kadeş Antlaşmasını yapan devletler

13. Nom şehir devletleri

14. Alpertunga destanı

15. Güneş takvimini icat eden uygarlık

16. Satraplık

17. Racalık

18. Anallar

19. Pankuş Meclisi

20. Mürekkep, pusula, matbağa ve kağıdı icat eden uygarlık

21. Ayasofya, Meryem Ana Kilisesi, Yerebatan Sarnıcı

22. Helenistik Kültür

23. Parayı ilk defa kullanan uygarlık

24. Katolik olan Roma

25. Ortadoks olan Roma

26. Konsüller

27. Tarıma zarar verenleri cezalandırmışlardır.

28. Ilk hayvan hikayelerini ( falb) oluşturan uygarlık

29. Anadoluda ücretli askerlik sistemini oluşturanlar.

30. Felsefenin öncüsü olan uygarlık

31. Büyük Asya seferine çıkan İmparator

32. Tarihte bilinen ilk posta teşkilatını kuran uygarlık

33. Latin Alfabesinin temelini oluşturan alfabeinde

34. Van ve çevresinde kurulan Anadolu uygarlığını oluşturan devlet
Aşağıdaki Cümlelerin karşısına uygun olan medeniyetin ismini yazınız


1. Anadolu’da ilk merkezi devleti ve siyasi birliği sağlayan devlettir

2. Batı Anadolu’da şehir devletleri halinde yaşadılar

3. Tarihte ilk defa madeni parayı basıp kullandılar

4. Doğu Anadolu’da yaptıkları kalelerin bir çoğu günümüze kadar gelmektedir

5. Anadoluda ilk kütüphaneyi kurmuşlardır.

6. MÖ.2000 yıllarında Kızılırmak havzasına gelerek yerleştiler. Başkentleri Hattuşaş olan devleti kurdular

7. Kral yolunu yaparak Mezopotamya’yı Anadolu üzerinden batıya bağladılar

Admin

Taglar: UygarlığınDoğuşuİlkUygarlıklarDeğerlendirmeSoruları

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Avrupa Hun Devleti

BALAMİR önderliğinde Avrupa ya gelen Kuzey Hunları Tuna nehrini aşarak bugünkü Macaristan bölgesine gelmişler ve burada AVRUPA HUN DEVLETİNİ kurmuşlardır

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Türk, Moğol ve Tibet Kültürlerinden etkilenmiştir. Hanedanlar (Bir sülalenin bireyleri, aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme) tarafından yönetilmiştir.

Doğu Akdeniz Uygarlığı

Fenikeliler, İbraniler. 22 harften oluşan FENİKE ALFABESİ ni oluşturmuşlardır. Bu alfabe bugün kullanılan Latin Alfabesinin temelini oluşturmuştur.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin