Doğu Akdeniz Uygarlığı


A) FENİKELİLER

* Kuruldukları bölge Lübnan çevresidir.

* Denizcilik ve deniz ticaretinde gelişip koloniler kurmuşlardır.

* Şehir devletleri halinde yaşamışlardır. (Sidon, Biblos, Sayda, Sur)

* 22 harften oluşan FENİKE ALFABESİ ni oluşturmuşlardır.Bu alfabe bugün kullanılan Latin Alfabesinin temelini oluşturmuştur.

B) İBRANİLER

* Filistinde bir krallık kurmuşlardır.

* Kudus Şehri kurularak başkent yapılmıştır.

* Krallık Hz. Davut ve Hz. Süleymen tarafından yönetilmiştir.

* Hz. Süleymanın vefatının ardından krallık İSRAİL ve YAHUDİ olmak üzere ikiye ayrılmış ve yıkılmışlardır.

Admin

Taglar: DoğuAkdenizUygarlığı

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Çin Uygarlığı

Çin Uygarlığı Türk, Moğol ve Tibet Kültürlerinden etkilenmiştir. Hanedanlar (Bir sülalenin bireyleri, aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme) tarafından yönetilmiştir.

Hint Uygarlığı

Toplum KAST SİSTEMİ (Kast Sisteminde meslekler babadan oğula geçer.Bir Kasta mensup kişi başka bir sınıfa geçemez.Diğer kastlarla sosyal ilişki kurmak yasaktır) denilen katı sınıf ayrımı ile sınıflara ayrılmıştır.

İlk Çağ Uygarlıkları

Mezopotamya Uygarlığı. Orta Asya Uygarlığı. Mısır Uygarlığı. İran Uygarlığı (Persler). Hint UygarlığıSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin