Çin Uygarlığı


* Çin Uygarlığı Türk, Moğol ve Tibet Kültürlerinden etkilenmiştir.

* Merkezi Otoritenin güçlü olması sayesinde güçlü bir imparatorluk kurulmuştur.

* Hanedanlar (Bir sülalenin bireyleri, aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme) tarafından yönetilmiştir.

* Daimi orduları vardır.Ordu sisteminde Türk ordularından etkilenmişlerdir.( pantolon giyme, at kullanma)

* Halk asiller ve köylüler olarak sınıflara ayrılmıştır.

* Ekonomi tarıma dayalıdır. İPEK YOLU nun kullanıması ile Çin ile Roma arasındaki geniş alanda ticaret yapmışlardır.

* Konfisyüsçülük başta olmak üzere taoizm ve Budizm dinleri yaygındır.

* ÇİN SEDDİ ve Budist Tapınakları önemli mimari eserlerdir.

* Resim, kumaş işleme, heykelcilik, çinicilik, gibi sanat dalları gelişmiştir.

* Mürekkep, pusula, matbağa ve kağıdı icat ederek dünya medeniyetine katkıda bulunmuşlardır.

Admin

Taglar: ÇinUygarlığı

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Hint Uygarlığı

Toplum KAST SİSTEMİ (Kast Sisteminde meslekler babadan oğula geçer.Bir Kasta mensup kişi başka bir sınıfa geçemez.Diğer kastlarla sosyal ilişki kurmak yasaktır) denilen katı sınıf ayrımı ile sınıflara ayrılmıştır.

İlk Çağ Uygarlıkları

Mezopotamya Uygarlığı. Orta Asya Uygarlığı. Mısır Uygarlığı. İran Uygarlığı (Persler). Hint Uygarlığı

İran Uygarlığı (Persler)

Ülke MUTLAKİYET (Tek kişinin hakimiyetine dayanan yönetim şekli) ile yönetilmiş; SATRAPLIK adı verilen eyaletlere bölünmüştür.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin