Katıların Basıncı


Katı ve sıvı maddeler ağırlıklarından dolayı dokundukları yüzeylere etki yaparlar. Katılar, altlarında bulunan yüzeylere, sıvılar ise dokundukları tüm yüzeylere kuvvet uygular. Gazlar da, gaz moleküllerinin hareketleri sırasında çarpmaları sebebiyle kendilerini sınırlayan yüzeylere kuvvet uygular.

Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun, birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüne basınç, bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete ise basınç kuvveti denir.

Katı cisimler ağırlıklarından dolayı yaptıkları basınç,

Bağıntıdaki
P; basıncı,
F; yüzeye uygulanan dik kuvvetin büyüklüğünü, S; yüzey alanını göstermektedir.
Basınç skaler bir büyüklüktür. Basınç birimi N/m2 ya da pascal dır.

Bu basınç olarak bulunur.

Eğik düzlem üzerinde duran cisimlerin basıncı da ağırlık kuvvetinin yüzeye dik bileşeninden kaynaklanır.


Kuvvet sabit ise basınç, yüzey alanı (S) ile ters orantılıdır. Şekilde Feride Hanım ile Bünyamin Bey’in giydikleri ayakkabılar görülmektedir. Feride Hanım’ın ağırlığı Bünyamin Bey’inkinden az olmasına rağmen yere yaptığı basınç büyüktür. Çünkü sivri topuklu ayakkabısının yerle olan temas yüzey alanı, Bünyamin Bey’in ayakkabısının yerle olan temas yüzey alanından küçüktür.
Türdeş katı cisimler düzgün parçalara bölünürse her bir parçanın basıncı, bölünmeden önceki parçanın basıncına eşit olur. Burada cismin ağırlığının cismin yere değme yüzey alanına oranı değişmez.
Katılar kendilerine uygulanan kuvveti aynı doğrultuda aynen ilettikleri halde, basıncı aynen iletmezler. Şekildeki çivi duvara çakılırken, büyük yüzeye uygulanan kuvvet, küçük sivri yüzeye aynen iletilir. Sivri ucun yüzey alanı diğer uca göre çok küçük olduğundan, basınç çok büyük olur ve çivi duvar içinde yol alır.

Basıncı meydana getiren kuvvet vektörel bir büyüklük olmasına rağ-men basınç skaler bir büyüklüktür.Admin

Taglar: KatılarınBasıncı

Fizikte Basınç - İlginizi çekebilecek başlıklar
Akışkanların Basıncı

Bir yerden bir yere akan maddelere akışkan denir. Sıvılar ve gazlar akışkandır. Akışkanlar basınç farkından dolayı akarlar. Akış yönü basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğrudur. Basınç farkı ortadan kalkıncaya k

Durgun Akışkanların Basıncı

Akışkanlar, akma özelliğine sahip maddelerdir. Hem sıvılar hem gazlar akışkan maddeler olarak sınıflandırılır. Sıvılar, akma özelliğinin bir sonucu olarak içinde bulundukları kabın şeklini alır. Gazlar ise içinde bulundukları kabı

Durgun Gazların Basıncı

Dünya’yı saran hava tabakası (atmosfer) çeşitli gazların karışımından oluşmuştur. Havanın % 78’i azot, % 21’i oksijen, % 1 karbondioksit, su buharı ve diğer gazlardan oluşur. Hava tabakası da sıvı ve katılar gibi temas ettikleriSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin