Aranan: Simple

 1. Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

  Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

 2. Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

  Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

 3. Future Tense (Gelecek Zaman) (will)

  İngilizcede 2 türlü "gelecek zaman" kavramı mevcuttur. Bu konuda "will" yardımcı fiili ile kurulan durumdan bahsedeceğiz. "will"in kullanıldığı Simple Future Tense, konuşma anında ortaya çıkmış, planlanmamış halllerde kullanılan şekil

 4. Simple Past Tense (Geçmiş Zaman)

  İngilizcede geçmiş zamandan bahsederken bir çok farklı grammer zaman yapısı kullanırız. Bunlar içinde en çok kullanılanı Simple Past Tense’dir.

 5. Simple Present Tense - İngilizce Geniş Zaman

  1. Olumlu cümle: Özne + esas fiil + s takısı. 2. Olumsuz cümle: Özne + yardımcı fiil + NOT + esas fiil. 3. Soru cümlesi: yardımcı fiil + Özne + esas fiil.

 6. Geniş Zaman (Simple Present Tense) Kullanım Amaçları

  “Simple Present Tense” Türkçedeki “Geniş Zaman” a karşılık gelir. “Simple Present Tense” kullanımı olumlu, olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde aşağıdaki gibidir:

 7. Geniş Zaman (Simple Present Tense) Örnek Cümleler

  Geniş Zaman (Simple Present Tense) Örnek cümleler ve kalıplar 1. Özofagitis Simpleks

  Yemek borusunun basit yangısı.

 2. Retikuloperitonitis Travmatika Simpleks

  Geviş getiren hayvanlarda yabancı cisme bağlı olarak hafif bir biçimde börkenek mukozası ve k

 3. Simpleks

  anat. Basit, yalın.

 4. Simpleks-cataralis

  Keratitis superfisiyalis.

 5. Stomatitis Simpleks

  Basit ağız mukozası yangısı.

 6. Uterus Simpleks

  İnsan ve pirimatlarda bulunan boynuzları olmayan yalnızca armut biçiminde gövdeye sahip basit tMesaj / Bildirim Gönderin