Sıklık İfade Eden Zarflar - Always, often, usually, sometimes, ever


Bu yazımızda, sıklık zarfları konusu işleyeceğiz. Sıklık zarfları neler olduğunu ve kullanım kurallarını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte açıklamaya çalışacağız.

İngilizcede bazı zarflar, fiillerle birlikte kullanılırlar. Aşağıdaki tabloda bu zarfları görebiliyoruz:

Ne sıklıkla: always often usually sometimes ever hardly ever ever

Ne kesinlikle: certainly definitely probably

Diğerleri: already also just still even only


Bu zarflar, fiilden önce, yardımcı fiillerden (have, will, can, must) sonra, am / is / are / was / were fiillerinden sonra gelirler:

She always comes here at weekends.
O her zaman buraya hafta sonları gelir.

----------------------------------------

I certainly like London.
Ben kesinlikle Londrayı severim.

----------------------------------------

Ahmet often gets ill.
Ahmet sık sık hasta olur.

----------------------------------------

We already know each other.
Biz zaten birbirimizi tanıyoruz.

----------------------------------------

She hardly ever sees him.
Onu neredeyse hiç görmez.

----------------------------------------

You are certainly right.
Kesinlikle haklısın.

----------------------------------------

It will probably rain tomorrow.
Muhtemelen yarın yağmur yağacak.

----------------------------------------

I have already read that book.
Bu kitabı zaten okudum.Soru cümlesi oluştururken, sıklık ifade eden zarflar genellikle özneden sonra gelir.

Aşağıdaki örneklere bakalım:

Do you ever write poems?
Hiç şiir yazarmısın?

----------------------------------------

Has Veli always lived here?
Veli daima burda mı yaşadı?

----------------------------------------

Are you often in London?
Sık sık Londra’da mısın?


Daha uzun ve sıklık ifade eden zarflar ise cümlenin sonunda yer alırlar:

She plays tennis two or three times a week.
Haftada 2 ya da 3 kere tenis oynar.

----------------------------------------

She wins a game once or twice a month.
Ayda bir ya da 2 kez bir oyunu kazanır.

----------------------------------------

Does she practise ever afternoon?
Her öğlenden sonra pratik yapar mı?

Admin

Taglar: SıklıkİfadeEdenZarflarAlwaysoftenusuallysometimesever

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin