İlk Çağ Uygarlıkları


Tartışma Soruları:

* Kültür nedir?
* Uygarlık – medeniyet nedir?
* Uygarliklarin kuruldukları alanların ortak coğrafi özellikleri nelerdir?

KÜLTÜR: Bir millet ait maddi ve manevi değerler bütünüdür.

UYGARLIK: Kültürlerin çeşitli sebeplerle (savaş,göç,ticaret) birbirlerinden etkilenmesi sonucunda oluşan kültürler arası ortak değerlerdir.

1. Mezopotamya Uygarlığı

Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan ve verimli arazilerden oluşan geniş bölgeye MEZOPOTAMYA adı verilir.Mezopotamyada kurulan devletler şunlardır:
Sümerler, Akadlar, Elamlar, Babiller, Asurlular

2. Orta Asya Uygarlığı

Orta Asya kültür tarihi MÖ.5000 yıllarına kadar uzanmaktadır.Tarih sahnesine ilk defa Orta Asya da çıkan Türkler bu kültürden etkilenmişlerdir.Bu bölgede oluşan başlıca kültürler; Anav Kültürü,
Andronova Kültürü, Karasuk Kültürü, Tagar Kültürüdür,

3. Mısır Uygarlığı

Mısırlılara Özgü Kavramlar: Firavun, Nom Şehir Devletleri

4. İran Uygarlığı (Persler)

Tek kişinin hakimiyetine dayanan yönetim şekli. Ateşe tapıcılık; Bu dinin temelini iyilik ve kötülüğün mücadelesi oluşturur.

5. Hint Uygarlığı

Kast Sisteminde meslekler babadan oğula geçer.Bir Kasta mensup kişi başka bir sınıfa geçemez.Diğer kastlarla sosyal ilişki kurmak yasaktır.

Hintlilere Özgü Kavramlar: Kast Sistemi, Racalık

6. Çin Uygarlığı

Bir sülanin bireyleri.  Aynı sülalenin bireyleri tarafından yönetilme.

7. Doğu Akdeniz Uygarlığı

Fenikeliler ve İbraniler

8. Anadolu Uygarlığı

Hattiler, Hititler, İyonyalılar, Urartular, Firigyalılar, Lidyalılar

9. Ege ve Yunan Uygarlığı10. Roma UygarlığıAdmin

Taglar: İlkÇağUygarlıkları

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Maden Çağları

Maden Devirleri Bakır, Tunç ve Demir Devirleri şeklinde üçe ayrılır. Ateşin bulunması madenlerin kullanılmasına ortam hazırlamıştır.

Tarih Bilimine Giriş

Tartışma sorusu: Sizce tarih nedir? İnsan neden tarihi merak eder ve incelemek ihtiyacı duyar? Siz geçmişinizi anne babanızın çocukluğunu,dedelerinizi, soyunuzun nereden geldiğini,yaşadığınız bölgede geçmişte kimlerin nasıl bir yaşam

Tarih Bilimine Giriş Soruları

Türklerin açıklayın boyunca kullandıkları takvimleri yazarak; bu takvimlerin özelliklerini kısaca açıklayınız.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin