Akışkanların Basıncı


Akiskanlar-Basinci-1 Bir yerden bir yere akan maddelere akışkan denir. Sıvılar ve gazlar akışkandır. Akışkanlar basınç farkından dolayı akarlar. Akış yönü basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğrudur. Basınç farkı ortadan kalkıncaya kadar akış devam eder.
Akışkanlarda herhangi bir noktada derinliğe bağlı statik ve akışkanın hızına bağlı dinamik basınç vardır.


Bir akışkanın kesit alanı küçülürse akış hızı artar. Örneğin musluğa takılı hortumun ucu sıkılırsa, su daha hızlı fışkırır. Yandaki itfaiyeci, hortum ucunun kalınlığını ayarlayarak fışkıran suyun daha ileri gitmesini sağlayabilir.

Akiskanlar-Basinci-2

Yukarıdaki şekilde sıvının farklı kesitli boru içinde akışını dikkate alalım. Sı-vının A1 kesitindeki hızı v1, A2 kesitindeki hızı ise v2 olsun. Sıvılar sıkıştırıla-maz kabul edildiğine göre, verilen bir t zamanı sonunda A1 kesitinden ge-çen sıvı hacmi ile A2 kesitinden geçen sıvı hacmi aynı olur.


A1 ⋅ v1 ⋅ t = A2 ⋅ v2 ⋅ t A2 > A1 olduğu için, v1 < v2 olur.


Kesiti değişken boruda sıvının hızının arttığı yerde borunun iç yüzeyine uy-guladığı basınç azalır. v1 < v2 olduğundan dolayı düşey borulardaki sıvı
yükseklikleri arasındaki ilişki h2 < h1 olur.
 
Akiskanlar-Basinci-1-1 Akışkanların hızları arttıkça basınçları azalır. Buna Bernoulli ilkesi denir. Hızlı hareket eden hava moleküllerinin sebep olduğu basınç, yavaş hareket eden hava moleküllerininkine göre daha düşüktür. Bu yüzden, hava akımının çok olduğu yerde basınç düşük, hava akımının az olduğu yerde basınç yüksektir.


Yandaki şekilde balonların arasına üflendiğinde, balonların arasında hava akımı oluşur ve bu bölgedeki basınç düşer. Dıştan etkiyen basınçlar, balonların birbirine yaklaşmasını sağlar.


Sabit debili bir akışkanın akış hızı artarsa kesit alanı küçülür. Veya kesit alanı küçülürse de akış hızı artar.
Tayfun, hortum, kasırga vb. esnasında evlerin çatılarının uçması da Bernoulli ilkesiyle açıklanır. Çatının üzerinden geçen hava hızlanır ve basıncı düşer. Meydana gelen basınç farkı çatıyı yukarı doğru iterek uçmasına sebep olabilir.


Uçağın havada uçmasını sağlayan itme kuvveti basınç farkından el-de edilir. Kesiti şekildeki gibi olan uçak kanadına önden gelen hava akımı kanadın üst tarafında hızlanır. Böylece kanadın üst tarafındaki basınç düşer. Kanadın altında açık hava basıncı vardır. Basınç farkından dolayı uçağın kanadı yukarı doğru itilir.

Akiskanlar-Basinci-1-2


Akiskanlar-Basinci-3

Admin

Taglar: AkışkanlarınBasıncı

Fizikte Basınç - İlginizi çekebilecek başlıklar
Durgun Akışkanların Basıncı

Akışkanlar, akma özelliğine sahip maddelerdir. Hem sıvılar hem gazlar akışkan maddeler olarak sınıflandırılır. Sıvılar, akma özelliğinin bir sonucu olarak içinde bulundukları kabın şeklini alır. Gazlar ise içinde bulundukları kabı

Durgun Gazların Basıncı

Dünya’yı saran hava tabakası (atmosfer) çeşitli gazların karışımından oluşmuştur. Havanın % 78’i azot, % 21’i oksijen, % 1 karbondioksit, su buharı ve diğer gazlardan oluşur. Hava tabakası da sıvı ve katılar gibi temas ettikleri

Kapalı Kaplardaki Gazların Basıncı

Sıvılar gibi gazlar da içinde bulunduğu kapların iç yüzeylerine basınç uygular. Gaz molekülleri arasındaki uzaklık, katı ve sıvılarınkine göre çok büyük olduğundan öz kütleleri çok küçüktür. Bundan dolayı kapalı kaptaki gazlaSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin