Meslek Hastalığı İstatikstikleri


2010-2011 yıllarında SGK istatistiklerine göre meslek hastalıkları;
Cinsiyete Göre Meslek HastalıklarıKaynak: SGK İstatistik Yıllıkları 2010
Cinsiyete Göre Meslek Hastalıkları 2Kaynak: SGK İstatistik Yıllıkları 2010
Meslek Hastalıklarının Geçici İş Göremezlik Günlerine Göre Dağılımı 2010Kaynak: SGK İstatistik Yıllıkları 2011
Meslek Hastalıklarının Geçici İş Göremezlik Günlerine Göre Dağılımı 2011Kaynak: SGK İstatistik Yıllıkları 2011

MESLEK KODLARI VE MESLEKLER Meslek Hastalığı
Toplam
Kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler 10
Profesyonel meslek mensupları 1
Yardımcı profesyonel meslek mensupları 2
Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışan elemanlar 0
Hizmet ve satış elemanları 1
Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünleri çalışanları 1
Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar 307
Tesis ve makine operatörleri ve montajcıları 38
Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar 337
Silahlı (askeri) kuvvetler (özellikle belirtilmeyen) 0
GENEL TOPLAM 697Kaynak: SGK İstatistik Yıllıkları 2011
Meslek Hastalıklarının Çalışma sürelerine göre dağılımı 2011

Kaynak: SGK istatistik Yıllıkları 2011
ÖLÜM SEBEBİ
Yıllar İŞ KAZASI MESLEK HASTALIĞI TOPLAM
2007      1.043 1 1.044
2008 865 1 866
2009 1.171 0 1.171
2010 1.444 10 1.454
2011 1.700 10 1.710Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki en büyük sorunlardan bir tanesi gerçek durumu yansıtamayan istatistiklerimizdir. Meslek hastalıklarının tanı&bildirimi aşamasındaki eksiklikler, ülkemizde “gerçek” tablonun yansıtılabilmesinin önündeki en büyük engeldir. 2011 yılında istihdamdaki 23.678 kişi içerisinde 697 meslek hastalığı kayıt altına alınabilmiştir. Halbuki literatüre göre meslek hastalığı sayısı istihdamın binde 4-12 arasında olmalıdır. (Harrington J.M)
SGK sınıflamasına göre meslek hastalıkların tüm çalışanları kapsamamakla birlikte veriler işkolu ve hastalık sınıfları bazında elde edilememektedir. Meslek hastalıklarındaki kapsam ve sınıflandırma farklılıkları (“tıbbi kapsam” ve “sgk kapsamı” gibi) verilerde standardizasyon problemini doğurmuştur. Ayrıca Eurostat, ILO, WHO gibi uluslar arası kuruluşlarla olan kapsam farklılıklarımız da “Meslek Hastalıkları”nı net olarak görebilmemizin önünde engel teşkil etmektedir.

Admin

Taglar: MeslekHastalığıİstatikstikleri

Meslek Hastalıkları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Hangi Hastalıklar Meslek Hastalığıdır?

Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı Meslek Hastalıkları Listesine göre tespit ve tayin edilir.

Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları

Tendon, sinir, kas ve diğer yumuşak dokularda hasar yapacak tekrarlayıcı fiziksel hareketler ile oluşmaktadır.

Meslek Hastalığına Neden Olan Etkenler

Kimyasl etkenler, fiziksel etkenler, biyolojik etkenler. Tozlar

Anamnez Nedir? Anamnez Örnekleri

İyi bir meslek anamnezi hem hastalıkların başlaması ve ilerlemesini engeller, hem de işyerindeki diğer çalışanların korunmasını sağlar. İşyeri hekimi meslek hastalıkları tanısı koyabilmek için şu üç konuda yeteneğini artırmalıd

Arsenike Bağlı Hastalıklar

Arsenik ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

Berilyuma Bağlı Hastalıklar

Berilyum ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Kimyasal Etkenlere Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynaklarıSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin