Metal Sektöründe Sağlık Tehlikeleri


Metal eritme ve arıtma endüstrisinde saf metalleri elde etmek için metal cevherleri ve hurdaları işlenir. Metal işleme endüstrisi ise sanayi ve diğer farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu makine ve makine parçaları, alet ve araçların üretimini yapar. Temel metal işleme teknikleri şunlardır:


1. Cevher ve hurda eritme ve arıtma
2. Dökümcülük
3. Sıcak veya soğuk dövme, presleme
4. Kaynakçılık ve metal kesme
5. Sinterleme
6. Tornacılık


Son ürünü elde edinceye kadar taşlama, parlatma, zımparalama, yüzey işleme ve kaplama işlemleri (elektro-kaplama, galvanizleme, ısıl işlem, eloksal, toz boya ve benzeri) gibi çeşitli teknikler kullanılır.

ERİTME VE ARITMA

Birincil eritme ve arıtma; zenginleştirilmiş cevherlerden metal elde etme.

İkincil eritme ve arıtma; hurdalardan ve işlem atıklarından metalin yeniden kazanılması.

Eritme ve arıtma işlemleri pirometalurjik veya hidrometalurjik tekniklerle yapılır. İşlemler çeşitli tehlikeler taşırlar (Tablo 1):


 
Tablo 1: Metallerin eritilmesi sırasında karşılaşılan tehlikeler
 
 

 
Eritilen metal
 
Tehlikeleri
Bakır
 
bakır, kurşun, arsenik, antimon, kadmiyum civa, çinko, kükürt dioksit,

 

 
sülfürik asit, karbon monoksit, gürültü, sıcak stresi, elektrik tehlikeleri
Kurşun
 
kükürt dioksit, kurşun, arsenik, antimon, kadmiyum içeren partiküller,

 

 
karbon monoksit, gürültü ve sıcak stresi
Çinko
 
kükürt dioksit, çinko ve kurşun içeren partiküller, karbon monoksit, gürültü,

 

 
sıcak stresi ve elektrik tehlikeleri
Alüminyum
 
boksit, silika, kostik soda, alüminyum oksit, kriyolit ve hidroflorik asit

 

 
dumanları, florit ve alüminyum florit tozları, karbon dioksit, kükürt dioksit,

 

 
karbon monoksit, gürültü, sıcak stresi ve elektrik tehlikeleri
Altın
 
arsenik, cıva, siyanid tozları, hidrojen siyanid ve arsin gazı


Kimyasal tehlikeler: Çeşitli zararlı tozlar, gazlar, dumanlar ve diğer kimyasallara maruziyet; silika, toksik metaller (kurşun, arsenik, kadmiyum), kükürt dioksit, karbon monoksit, sülfürik asit, nikel karbonil(nikel arıtma),floridler (alüminyum eritme),arsenik (bakır ve kurşun eritme ve arıtma), cıva ve siyanid (altın arıtma)

Diğer tehlikeler: Fırınlar ve erimiş metalden kaynaklanan parlama ve kızılötesi radyasyon, gürültü, elektrik tehlikeleri, sırt ve üst ekstremite hasarlarıDÖKÜMCÜLÜK

Dökümcülükte sırasıyla şu iş ve işlemler yapılır:

1. Maça kumu ve model hazırlama
2. Kalıp Kumu ve kalıp hazırlama
3. Döküm ve ateş hazırlama
4. Metal eritme ve arıtma
5. Kalıp içine metal dökme
6. Kalıptaki metal dökümü soğutma
7. Kalıptan dökümü çıkarma (derece bozma)
8. Temizleme, çapak giderme.


Demir, çelik, pirinç ve bronz geleneksel döküm metallerdir. Dökümcülük sektöründe en çok gri ve sfero demir dökümü yapılır. Gri demir dökümhanelerinde demir veya pik demir (külçe) kullanılır. Bükülebilir demir dökümünde ise magnezyum, seryum, ve diğer maddeler eklenir. Bu katkı maddelerinin ortam zararları azdır. Ancak son yıllarda titanyum, krom, nikel, magnezyum ve daha toksik metallerden berilyum, kadmiyum ve toryum da katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Döküm işleminin çeşitli aşamalarında farklı sağlık zararları söz konusudur (Tablo 2).


 
Tablo 2: Dökümhanelerin sağlık zararları

 

 
Demir dökümhanesi
İş Tehlikeler
Eritme ve kızılötesi ve UV radyasyon
saflaştırma
 
Kalıp gürültü, ahşap tozları, kum tozları
hazırlama
 
Kalıp yapma silika, kömür tozu, kil ve organik yapıştırıcılar, talk, grafit(yangın riski), organik

 
çözücüler
Çekirdek kalıp formaldehit, fenol veya üre-formaldehit reçinesi, izosiyanatlar -metilen difenil
yapma izosiyanat (MDI), piridin bileşikleri, fosforik veya sülfonik asitler, karbon dioksit,

 
sodyum silikat ve silika karışımı, aminler
Kalıp kırma, gürültü, sıcak stresi, tozlar, furanlar, furfuril alkol, fosforik asit, fosfin, üre ve fenol
dökümü formaldehit reçineleri, sodyum silikat, karbon dioksit, karbon monoksit
çıkarma
 
Çapak giderme Kaynak teknikleri , silika


Diğer dökümhaneler


Çelik kalıptaki silika sıcak etkisiyle tridimit ve kriztobalite dönüşür
Hafif alaşım alüminyum ve magnezyum dumanları, karbon monoksit, kompleks

 
hidrokarbonlar, vanadyum pentoksit, florospar-florit tozu, baryum, veya klor, azot

 
oksitleri
Bronz ve pirinç metal dumanları; kurşun, çinko, bakır, magnezyum, alüminyum, antimon,

 
kadmiyum
Basınçlı döküm alüminyum, krom, çinko, bakır, nikel, kromik asit buharı, yağ buharları, organik

 
fosforlu bileşikler
Hassas döküm akrolein, trikloretilen, asbestDÖVME VE PRESLEME

Metal parçalarına yüksek basınç uygulanarak şekil verilmesi işlemleridir. Preslemede genellikle yaprak, şerit veya rulo halindeki metal, ortam ısısında kesme, presleme, çekme gibi işlemlere tabi tutularak belirli şekillere sokulur. Birbirini izleyen bu işlemler genellikle ayrı ayrı yapılır. Çoğu zaman soğuk çelik rulolar kullanılır ve otomobil ve çeşitli cihazların plaka kısımları üretilir. Çalışma koşulları tekrarlanan gerilme hasarları, sırt, omuz ve üst ekstremite kas iskelet sistemi problemleri, vibrasyon ve gürültü, makine yağlarının buharları gibi çeşitli sağlık tehlikelerini barındırır (Tablo 3).


Tablo 3: Dövme ve presleme sağlık tehlikeleri


Presleme

1. Kalıp yağları: Petrol ürünleri, hayvansal ve bitkisel yağ asiti türevleri, klorlu yağlar ve mumlar, alkanolaminler, petro sülfonatlar, boratlar, selüloz türevi koyulaştırıcılar, korozyon inhibitörleri ve biyositler
2. Kaynak emisyonları
3. Formaldehit
4. Nitrozaminler
5. Sistemdeki mikrobiyolojik kirlenmeler


Dövme

6. Ellerde laserasyon riski
7. Kas iskelet sistemi yaralanmaları riski
8. Sıcak stresi
9. Kalıp yağlarının pirolizi ve aerosolleşmesi: grafit çamurları, koyulaştırıcı polimerler, sülfonat emülgatörler, petrol ürünleri, sodyum nitrat, sodyum nitrit, sodyum karbonat, sodyum silikat, silikon yağları ve biyositler

 

HADDEHANELER

Sıcak çelik plakalar sıcak şerit değirmenlerinde çekilerek ince uzun levha bobinlerine dönüştürülür. Sonra yüzey temizliği için sülfürik ya da hidroklorik asit banyolarına alınır. Daha ince ve pürüzsüz bir ürün isteniyorsa, bu kez soğuk haddelemeye tabi tutulabilir. Çeşitli sağlık tehlikeleri taşır (Tablo 4).

 
Tablo 4: Haddehanelerin sağlık tehlikeleri


Kazalar Zararlı gazlar ve buharlar:
Yaralanmalar
 
kurşun
Yanıklar,
 
azot oksitleri
Göz yaralanmaları
 
krom
Sıcak stresi
 
nikel
Gürültü
 
demir oksit
Vibrasyon
 
ozon
Metal işleme sıvıları
 
yüksek fırın gazları
Yüzey temizleyiciler
 
kok fırını gazları
Asitler
 
karbon monoksit
İyonizan radyasyon
 
kükürt dioksitKAYNAKÇILIK VE SICAK KESME

Kaynakçılık sıcak veya basınç altında metal veya plastik parçaların birleştirilmesi işlemlerinin genel adıdır. Metal sektörünün en yüksek riskli alanlarından biridir (Tablo 5).

Tablo 5: Kaynakçılık ve sıcak kesme işlemlerinin sağlık tehlikeleri


1. Yangın, yanıklar, radyan ısı(infrared radyasyon) metal dumanları ve diğer kirliliklerin solunması
2. Elektrik tehlikeleri, gürültü, ultraviyole radyasyon, ozon, azot dioksit, karbon monoksit, floritler, basınçlı gaz silindirleri, patlamalar
3. Fiziksel zorlanma, aşırı yorgunluk, kas iskelet hasarları
4. Sıcak stresi
5. Ultraviyole radyasyon: Ağrılı konjunktivit (foto-oftalmi) –kaynakçı gözü
6. Metal dolgu veya elektrot çeliğinin nikel veya krom gibi çeşitli bileşenleri
7. Kaynak telleri: kaplama çinko ve kadmiyum, galvanizde çinko, hafif çelik tellerde bakır
8. Boyalar, gresler, metal yüzey kirlilikleri, karbon monoksit, karbon dioksit gibi gazlar, dumanlar, irritanların parçalanma ürünleri
9. Kaynak teli kılıfları (örn. inorganik florit)
10. Sıcak ve UV ışığın ortam havasıyla (azot dioksit, ozon) veya klorlu hidrokarbonlarla(fosgen) etkileşimi
11. Koruyucu olarak inert gaz kullanımı (karbon dioksit, helyum, argon)
12. Metal dumanı ateşi
13. Kapalı alanlar
14. Gürültü
15. İyonizan radyasyon:Kaynağın x ışını veya gama ışını ile incelendiği kaynak atölyelerinde uyarı levhaları bulundurulmalı ve talimatlara kesinlikle uyulmalıdır. İşçiler, bu tür donanımdan güvenli bir mesafede tutulmalıdır. Radyoaktif kaynaklar, sadece özel araçlarla ve özel önlemlerle ele alınmalıdır.


Metal sektöründe çok çeşitli kaynak teknikleri kullanılmaktadır. En çok karşılaşılanlarının tanımları ve tehlikeleri Tablo 6’da özetlenmiştir.

 
Tablo 6: Kaynak işlemleri ve tehlikeleri 
Kaynak işlemi
 
Tanım
 
Tehlikeleri

 
Kaynak
 

 
Kaynak alevi metal yüzeyini eritir ve
 
Metal dumanları, azot dioksit, karbon

 

 

 

 
dolgu çubuğu bu boşluğu doldurup
 
monoksit, gürültü, yanıklar, infrared

 

 

 

 
şekillendirir.
 
radyasyon, yangın, patlama

 
Pirinç kaynağı
 
Iki metal yüzeyi metal erimeden
 
Metal dumanları (özellikle kadmiyum), floritler,

 

 

 

 
yapıştırılır. Dolgu metalinin erime
 
yangın, patlama, yanıklar

 

 

 

 
sıcaklığı 450 ° C üzerindedir. Alev
 

 

 

 

 

 

 
ısıtma, direnç ısıtma ve indüksiyon
 

 

 

 

 

 

 
ısıtma yöntemleri kullanılabilir.
 

 

 

 
Lehimleme
 

 
Pirinç kaynağı gibidir. Farkı, dolgu
 
Lehimler, kurşun dumanları, yanıklar
 

 

 

 

 
metali eritme ısısının 450 ° C’den
 

 

 

 

 

 

 
düşük olmasıdır. Isıtma havyasıyla da
 

 

 

 

 

 

 
yapılabilir.
 

 

 

 
Metal kesme ve
 
Metal alevle ısıtılır ve basınçlı saf
 
Metal dumanları, azot dioksit, karbon

 
delme
 
oksijenle jet kesme yapılır. Düzgün
 
monoksit, gürültü, yanıklar, infrared

 

 

 

 
kesim yüzeyi sağlar. Alevle oyma,
 
radyasyon, yangın, patlama

 

 

 

 
delme işlemleri ise düzgün yüzey
 

 

 

 

 

 

 
sağlamaz.
 

 

 

 
Gaz basınç
 

 
Parçalar basınç altında gaz jetleri
 
Metal dumanları, azot dioksit, karbon

 
kaynağı
 

 
tarafından ısıtılır ve birlikte dövme
 
monoksit, gürültü, yanıklar, infrared

 

 

 

 
haline getirilir.
 
radyasyon, yangın, patlama

 
Elektrot-ark
 
Koruyucu kaplamalı metal elektrotlar
 
Metal dumanları, floritler, infrared ve UV

 
kaynağı
 
kullanılır
 
radyasyon, yanıklar, elektrik tehlikeleri,

 

 

 

 

 

 

 
yangın, gürültü, ozon, azot dioksit

 
Tozaltı kaynağı
 

 
Parçanın üzeri granül halinde kaynak
 
Floritler, yangın, yanıklar, infrared radyasyon,

 

 

 

 
tozuyla kaplanır. Sonra metal tel
 
elektrik, metal dumanları, gürültü, UV

 

 

 

 
kaynağı kullanılır.
 
radyasyon, ozon, azot dioksit

 
Gazaltı kaynağı
 
Kaynak alanı kaynatılacak metalle aynı
 
UV radyasyon, metal dumanları, ozon, karbon

 

 

 

 
özelliklere sahip çıplak telle sürekli
 
monoksit, karbon dioksit, azot dioksit, floritler,

 

 

 

 
beslenir.
 
yangın, yanıklar, infrared radyasyon, elektrik,

 

 

 

 

 

 

 
gürültü

 
Tungsten inert gaz
 
Tungsten elektrot tükenmez, dolgu
 

 
UV radyasyon, metal dumanları, ozon, azot

 
kaynağı, tungsten
 
metali elle ark içine doldurulur.
 

 
dioksit, yangın, yanıklar, infrared radyasyon,

 
ark kaynağı
 

 

 

 
elektrik, gürültü, floritler, karbon monoksit

 
Plazma ark
 
Tungsten inert gaz kaynağı gibidir.
 
Metal dumanları, ozon, azot dioksit, UV ve

 
kaynağı tungsten
 
Farkı, inert gazın ince bir kanaldan
 
infrared radyasyon, gürültü; yangın, yanıklar,

 
ark kesme
 
geçirilerek iyonize edilip yüksek ısı
 
elektrik, floritler, karbon monoksit, x ışını

 

 

 

 
elde edilmesidir.
 

 

 

 
Elektrik direnç
 

 
İki elektrota yüksek akım düşük voltaj
 
Ozon, gürültü, yangın, yanıklar, elektrik, metal
 

 
kaynağı
 

 
verilerek kaynak alanında yüksek ısı
 
dumanları
 

 

 

 

 
elde edilir ve basınçla birleştirme elde
 

 

 

 

 

 

 
edilir. Kaynak veya dolgu maddesi
 

 

 

 

 

 

 
kullanılmaz.
 

 

 

 
Elektron ışın
 
Vakumlu bir odadaki parçaya elektron
 
X ışını, elektrik, yanıklar, metal tozları, kapalı

 
kaynağı
 
tabancasıyla yüksek voltajlı atış yapılır.
 
alan

 
Lazer kaynak ve
 

 
Lazer ışını parçaları eritir, kaynatır,
 

 
Elektrik, lazer, UV radyasyon, yangın,

 
delme
 

 
deler.
 

 
yanıklar, metal dumanları, metal

 

 

 

 

 

 

 
kaplamalarının parçalanma ürünleri

 
Termit kaynağı
 
Alüminyum tozunun metal oksit
 
Yangın, patlama, infrared radyasyon, yanıklar

 

 

 

 
tozlarıyla karışımı bir potada eritilir,
 

 

 

 

 

 

 
kaynatılacak yüzeye akıtılır.Genellikle
 

 

 

 

 

 

 
döküm veya dövmenin onarımında
 

 

 

 

 

 

 
kullanılır.
 

 

 


 

TORNALAR

Sinterlenmiş metallerden oluşan kesici delici uçlara sahiptirler. Sistemde soğutmak, işlem kalitesini artırmak ve kesici delici yüzeylerin ömrünü uzatmak amacıyla sıvı ve yağ bazlı metal işleme sıvıları kullanılır. Katkı maddesi olarak kullanılan biyositlerin etkilerini yitirmeleri nedeniyle bu sıvılarda bakteriyel kontaminasyon ve kolonizasyonlar olur. Bu sıvılarda lejyonella türleri ve hipersensitivite pnömonisine neden olan çeşitli etkenler saptanmıştır. Bu nedenle torna makinelerinin bu soğutma sıvıları en geç altı ayda bir değiştirilmelidir.


Diğer sağlık tehlikeleri gürültü, vibrasyon, kaza ve özellikle el yaralanmaları, metal talaşı sıçramalarına bağlı göz ve vücut yaralanmaları sayılabilir.ZIMPARALAMA VE PARLATMA

Doğal korundum(kristalize alüminyum) zımpara taşı(alüminyum oksit), elmas, kumtaşı, çakmak taşı gibi doğal aşındırıcıların yerini bugün büyük ölçüde erimiş alüminyum oksit, silisyum karbür (karborundum) ve sentetik elmas gibi yapay aşındırıcılar almıştır. Tebeşir, ponza, tripoli, kalay macun ve demir oksit gibi ince taneli malzemeler de özellikle parlatma ve polisaj için kullanılır. Taşlama taşlarında en çok alüminyum oksit ve silikon karbür kullanılır. Doğal ve yapay elmaslar önemli uygulamalar için kullanılır. Zımpara ve parlatma bantlarında alüminyum oksit, silisyum karbür, zımpara, granat ve çakmaktaşı kullanılmaktadır. Göz hasarları, vibrasyon, solunum korunmasız yoğun kullanımda zımparalanan yüzeye de bağlı olarak akciğer etkilenmeleri söz konusudur.


ENDÜSTRİYEL YAĞLAR, METAL İŞLEME SIVILARI

Sıcak, toz, buhar, duman, metal tuzları, kimyasallar ve katkı maddelerinden kaynaklanan riskleri taşır. Yağlar mesleki dermatitin sık nedenlerindendir. Yağların biyolojik kontaminasyonuna bağlı olarak altta yatan cilt hastalıkları alevlenebilir. Solunabilir çaptaki aerosollere bağlı olarak lipoid pnömoni, astım, akut solunum yolları irritasyonu, kronik bronşit, SFT bozulması gibi akciğer hastalıkları gelişebilir. Mikroorganizmaların yağın yapısını değiştirmesine bağlı direkt toksik etkiler görülebilir. Sıvılar bakteri ve mantarlarla kolayca kontamine olur. Cilt, akciğer ve sistemik toksik etkilere neden olabilir, kansere neden olabilirler.


METALLERİN YÜZEY İŞLEMLERİ

Metal yüzeyine çeşitli özellikler ve görünüm kazandırmak amacıyla farklı tekniklerle yapılan işlemlerdir.

Her bir işlem, değişik sağlık tehlikelerini barındırır (Tablo 7).

 

 
Tablo 7: Metal yüzey işlemlerinin sağlık tehlikeleri
Yüzey işlemi Tehlikeleri
Elektrolitik Kostik ve koroziv kimyasallara bağlı yanıklar ve irritasyon
parlatma
 
Elektro- Krom ve nikel maruziyetine bağlı kanser riski, siyanidler, kostik ve koroziv kimyasallara bağlı
kaplama yanıklar ve irritasyon, elektrik çarpması, ıslak çalışmaya bağlı kayma ve düşme tehlikeleri, toz
Cam ve emaye patlamaları, ergonomik tehlikeler
Öğütücü ve taşıyıcılardan kaynaklanan fiziksel tehlikeler, yanık tehlikesi, toz maruziyeti
Gravür Hidroflorik asit maruziyeti, kostik ve koroziv kimyasallara bağlı yanıklar ve irritasyon, yanık tehlikesi
Galvanizasyon Yanık tehlikesi, kostik ve koroziv kimyasallara bağlı yanıklar ve irritasyon, metal dumanı ateşi,
Isıl işlem kurşun maruziyeti
Yanık tehlikesi, kostik ve koroziv kimyasallara bağlı yanıklar ve irritasyon, hidrojene bağlı
Metal kaplama patlama riski, karbon monoksit maruziyeti, siyanid maruziyeti, yangın riski
Yanık tehlikesi, toz patlaması riski, asetilen, çinko- metal dumanı ateşi
Fosfatlama Kostik ve koroziv kimyasallara bağlı yanıklar ve irritasyon
Plastik kaplama Kimyasal duyarlandırıcılara maruziyet
Astarlama Toksik, yanıcı, duyarlandırıcı, kanserojen(krom) çeşitli kimyasallara maruziyetMETAL YENİDEN KAZANMA

Demir dışındaki metal endüstrisinin ikincil üretiminin %95’ini alüminyum, bakır, kurşun ve çinko oluşturur. Magnezyum, cıva, nikel, kıymetli metaller, kadmiyum, selenyum, kobalt, kalay ve titanyum da hurdadan yeniden kazanılan metallerdendir. Sağlık tehlikeleri Tablo 8’de özetlenmiştir.


 
Tablo 8: Metal yeniden kazanma işlemlerinin sağlık tehlikeleri

 

 

 
Yeniden kazanma
 
Maruziyetler
Kalay
 
Toz, dumanlar, yanma gazları, asit buharları, kostik, sodyum hidroksit, sıcak
Kobalt
 
Toz, ağır metaller, asit buharları, solventler, sıcak
Selenyum
 
Toz, selenyum dumanları, yanma gazları, kükürt dioksit, asit buharı, gürültü
Kadmiyum
 
Solventler, kadmiyum toz ve dumanları, yağ ve gaz yanma ürünleri, çinko dumanları,

 

 
çinko klorit, klor, hidrojen klorit, sıcak
Kıymetli metaller:
 
Toz, gürültü (Hammermill), organikler, yanma gazları, toz, aist ve asit buharları
altın, gümüş, platin,
 
palladyum
 

 
Nikel
 
Dumanları, toz, sıcak, gürültü, solventler
Cıva
 
Uçucu cıva, solventler, organikler ve asit buharları
Magnezyum
 
Toz ve dumanları, sıcak, yangın riski
Çinko
 
Çinko, alüminyum, bakır, demir, kurşun, kadmiyum, manganez ve krom içeren

 

 
partiküller, lehim kirlilikleri, kükürt oksitleri, kloritler, floritler, az miktarda metaller, sodyum

 

 
karbonat, çinko karbonat, çinko hidroksit, hidrojen klorit, çinko klorit, amonyak, amonyum

 

 
klorit, alaşım metalleri, nonspesifik gazlar ve buharlar, ısı
Kurşun
 
Metal duman ve partikülleri(kurşun, antimon), alaşım metalleri ve lehim maddeleri, asit

 

 
buharları, ısı, gürültü, karbon monoksit

 

 

 
Bakır
 
Kesme, parçalama, lehim giderme sırasındaki hava kirleticiler, metal dumanları, metal

 

 
oksitleri, ağır organikler, yağ buharları, gürültü, curuf ve artıklar, florit, kükürt dioksit, klorit,

 

 
karbon monoksit, hidrokarbonlar, aldehitler, azot oksitleri, sülfürik asit buharları

 

 

 
Alüminyum
 
Alüminyum, kurşun ve kadmiyum dumanları, nonspesifik toz ve aerosoller, yağ buharları,

 

 
metal partikülleri, curuf, ağır organikler, florit, kükürt dioksit, klorit, karbon monoksit,

 

 
hidrokarbonlar, aldehitler, sıcak, gürültü

 

 

 Admin

Taglar: MetalSektöründeSağlıkTehlikeleri

Meslek Hastalıkları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Arsenike Bağlı Hastalıklar

Arsenik ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

Berilyuma Bağlı Hastalıklar

Berilyum ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Kimyasal Etkenlere Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

Hangi Hastalıklar Meslek Hastalığıdır?

Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı Meslek Hastalıkları Listesine göre tespit ve tayin edilir.

Anamnez Nedir? Anamnez Örnekleri

İyi bir meslek anamnezi hem hastalıkların başlaması ve ilerlemesini engeller, hem de işyerindeki diğer çalışanların korunmasını sağlar. İşyeri hekimi meslek hastalıkları tanısı koyabilmek için şu üç konuda yeteneğini artırmalıd

Maden ve Taş Ocaklarında Sağlık Tehlikeleri

Madencilik farklı mesleklerin bir arada bulunduğu bir endüstridir. Geleneksel olarak; metal veya kömür madenciliği; yüzey veya yeraltı madenciliği gibi sınıflandırmalar yapılabilir.

Meslek Hastalıkları Rehberi Kısaltmalar

Meslek ve iş hastalıkları rehberinde bulunan kısaltmaların anlamlarını bu içerikte bulacaksınız.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin