İnşaat Sektöründe Sağlık Tehlikeleri


İnşaat işleri ev, işyeri, fabrika, hastane, yol, köprü, tünel, stadyum, rıhtım, havaalanı gibi her çeşit inşaatın yapımı, bakımı, onarımı, yenilenmesi, değiştirilmesi, yıkılması işlerinin tamamıdır. İnşaat işçileri genellikle sürekli aynı işyerinde çalışmaktan ziyade sık sık iş değiştirmek, çalıştıkları her bir işte ancak birkaç haftayla birkaç ay arasında bulunmak zorunda kalan işçilerdir. Bu durum işçi ve iş açısından çeşitli olumsuzlukları içerir. İşçilerin eğitim ve güvenlik algı düzeyleri ve işyerlerinin güvenlik anlayışları değişken olabilir. Çoğu zaman inşaat işçileri yılın tamamını çalışarak geçiremezler. Bunu telafi etmek için sıklıkla fazla mesai, aşırı çalışma gibi zor koşullarla yüz yüze kalırlar. Deneyimsiz oldukları işleri yapmak zorunda kalabilirler. Aslında bir takım işi olması gereken inşaat işleri, bu nedenle sağlık ve güvenlik açısından pek çok riskleri barındırır hale gelir. İnşaatlar, farklı meslek gruplarının bir arada bulunduğu iş alanlarıdır(Tablo 1).


Tablo 1 : Bazı inşaat meslekleri - çalışanları


1. Kazan ustaları 11. Demir ve çelik işçileri (donatı ve yapısal)
2. Duvar ustaları 12. Ameleler
3. Marangozlar 13. Bakım işçileri
4. Elektrikçiler 14. Öğütücüler
5. Asansör kurucuları 15. İnşaat makinaları operatörleri
6. Camcılar 16. Boyacılar, duvar kağıdı kaplayıcıları
7. Atık temizleyenler(örn. asbest, kurşun, 17. Tesisatçılar

 
toksik döküntüler) 18. Çatı ustaları
8. Mozaikçiler, betoncular 19. Sac metal işçileri
9. Sıvacılar 20. Tünel işçileri
10. Yalıtım işçileri
 

 


İnşaat işçiliği çeşitli sağlık riskleri taşır. Bu riskler işyerinden işyerine, işten işe, günden güne, hatta saatten saate değişebilir. Genellikle aralıklı, tekrarlanan maruziyetler söz konusudur. İşçi sadece kendi yaptığı işten değil, çoğu zaman iş ortamındaki diğer işlerden kaynaklanan zararlardan da etkilenir. Her bir etkenin zararı, yoğunluğuna ve ilgili işin süresine bağlıdır. Bazı inşaat tehlikeleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Burada sadece işin birincil zararlarına yer verilmiştir. Ayrıca, her inşaat işçisi stres ve sıcağa maruz kalma, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi ortak sağlık sorunlarıyla da karşılaşır.

 
Tablo 2 : Bazı inşaat mesleklerinin birincil riskleri


Meslek Risk
Tuğla, taş vd. duvar ustası Çimento dermatiti, ayakta çalışma, ağır yük
Seramik ustaları Yapıştırıcı buharları, dermatitler,ayakta çalışma
Marangozlar Ahşap tozu, ağır yük,tekrarlayan hareketler
Sıvacılar Sıva tozları, iskelede çalışma, ağır yük, ayakta çalışma
Elektrikçiler Lehim dumanındaki ağır metaller, ayakta çalışma, ağır yük, asbest
Elektrik santrali yapım ve tamircileri Lehim dumanındaki ağır metaller, ağır yük, asbest
Boyacılar Solvent buharları, toksik metaller
Duvar kağıdı ustaları Tutkal buharları, ayakta çalışma
Tesisatçılar Kurşun duman ve partikülleri, kaynak dumanları, asbest
Buhar kazanı ustaları Kaynak dumanları, asbest
Halı kaplamacılar Diz travması, ayakta çalışma, tutkal ve buharları
Karo ustaları Yapıştırıcılar, toz, diz travması
Mozaik zımparacıları Ayakta çalışma, silika tozu
Camcılar Ayakta çalışma, yaralanma
İzolasyon işçileri Asbest, sentetik lifler, ayakta çalışma
Demiryolu inşaatçıları Silika, sıcak, soğuk
Çatı ustaları Katran, sıcak, yüksekte çalışma
Kaynakçılar Kaynak emisyonları
Lehimciler Metal dumanları, kurşun, kadmiyum
Kazıcılar, deliciler Silika, gürültü,vibrasyon
Havalı çekiç kullananlar Silika, gürültü,vibrasyon
Kazık makinası operatörleri Silika, vibrasyon
Vinç operatörleri Gürültü, lubrikan yağlar
Vinç kulesi operatörleri Stres, izolasyon
Ekskavatör, kepçe operatörleri Silika, histoplazmozis, vibrasyon, sıcak,gürültü
Grayder, dozer , kazıcı operatörleri Silika, vibrasyon, sıcak, gürültü
Asfalt işçileri Asfalt emisyonları,sıcak, dizel egzozu
Kamyon ve traktör şoförleri Vibrasyon, dizel egzozu
Yıkım işçileri Asbest, kurşun, toz, gürültüKimyasal zararlar

Genellikle havada, gaz, toz, buhar, duman halinde bulunur ve solunumla alınırlar. Bazıları ciltten de emilirler. Sıvı, yarı sıvı (tutkallar, yapıştırıcılar, katran) veya toz(çimento) formda da bulunabilirler. Su ve gıdalarla ağızdan alınabilir, sigarayla birlikte inhale edilebilirler. Oluşturdukları hastalık örnekleri ise;


1. Silikoz; kum püskürtme, tünel yapımı, kaya delme işlemleri
2. Asbestoz; izolasyon, tesisat, yıkım işleri
3. Bronşit; kaynakçılık
4. Cilt allerjileri; çimentoyla yapılan işler
5. Nörolojik hastalıklar; organik çözücüler ve kurşun maruziyeti


Asbest maruziyeti olan izolasyon işçilerinde, kaynakçılarda ve ağaç işleriyle uğraşanlarda akciğer kanseri ölümleri fazladır. Köprü tamircilerinde, boyacılarda kurşun zehirlenmesi görülür. Bazı havalı çekiç operatörlerinde ve vibrasyon oluşturan alet ve makineleri kullananlarda Raynaud sendromu görülür. Alkolizm, inşaat işçilerinde önemli bir sorundur. İş stresi, işsizlik korkusu, sosyal izolasyon, kalıcı olmayan çalışma koşulları gibi, işle ilgili sorunlar kolaylaştırıcı olabilir.
 

Fiziksel zararlar

Her inşaatta görülürler. Gürültü, sıcak ve soğuk, radyasyon, vibrasyon, barometrik basınç bunlardandır. İnşaat sektöründe makineleşmenin giderek artması, gürültü sorununun boyutlarını da artırmaktadır. Tüm vücut vibrasyonu da, havalı çekiç ve diğer büyük makineleri kullananlar için önemli bir sorundur. Çatı ustalarında güneş ve sıcak katrana bağlı sıcak stresi riski yüksektir. UV radyasyonun ana kaynağı güneş ve elektrik kaynağıdır. İyonizan radyasyon ihtimali düşüktür. Ancak, temel kazma, tünel yapımı gibi işlerde radon maruziyeti söz konusu olabilir. Zorlanma ve burkulmalar, en sık görülen hasarlardır. Travmatik yaralanma, tekrarlanan hareketler, ayakta ve aşırı çalışma gibi nedenlerle tendinit, karpal tunel sendromu, bel ağrısı gibi kronik fiziksel sorunlar sık yaşanır. İş kazaları yönünden inşaat sektörü, en yüksek riskli meslek gruplarından biridir.Biyolojik zararlar

Enfeksiyöz mikroorganizmalar, biyolojik kaynaklı toksik etkenler ve hayvan saldırılarıdır. Örneğin kazı işçilerinde histoplazmozis görülebilir. Kapalı ortamda yapılan çalışmalarda, influenza, tüberküloz bulaşması olabilir. Sıtma, sarı humma, lyme hastalığı, sektörün bilinen diğer enfeksiyöz sorunlarıdır. Sarmaşık, meşe, sumak, ısırgan gibi bitkilerden kaynaklanan toksinler, ciltte erüpsiyona neden olabilir. Bazı ağaç tozları kanserojen, bazıları allerjendir. Arı, eşek arısı, yılan, karınca gibi bazı hayvan sokmaları görülebilir.

Admin

Taglar: İnşaatSektöründeSağlıkTehlikeleri

Meslek Hastalıkları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Arsenike Bağlı Hastalıklar

Arsenik ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

Berilyuma Bağlı Hastalıklar

Berilyum ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Kimyasal Etkenlere Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

Hangi Hastalıklar Meslek Hastalığıdır?

Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı Meslek Hastalıkları Listesine göre tespit ve tayin edilir.

Anamnez Nedir? Anamnez Örnekleri

İyi bir meslek anamnezi hem hastalıkların başlaması ve ilerlemesini engeller, hem de işyerindeki diğer çalışanların korunmasını sağlar. İşyeri hekimi meslek hastalıkları tanısı koyabilmek için şu üç konuda yeteneğini artırmalıd

Maden ve Taş Ocaklarında Sağlık Tehlikeleri

Madencilik farklı mesleklerin bir arada bulunduğu bir endüstridir. Geleneksel olarak; metal veya kömür madenciliği; yüzey veya yeraltı madenciliği gibi sınıflandırmalar yapılabilir.

Meslek Hastalıkları Rehberi Kısaltmalar

Meslek ve iş hastalıkları rehberinde bulunan kısaltmaların anlamlarını bu içerikte bulacaksınız.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin