Anamnez Nedir? Anamnez Örnekleri


İyi bir meslek anamnezi hem hastalıkların başlaması ve ilerlemesini engeller, hem de işyerindeki diğer çalışanların korunmasını sağlar. İşyeri hekimi meslek hastalıkları tanısı koyabilmek için şu üç konuda yeteneğini artırmalıdır:

* Meslek hastalıklarından güçlü bir şüphe düzeyi
* Yeterli meslek öyküsü alma becerisi
* İş yeri hekimliği kaynaklarına kolay erişim

Anamnez alırken, hastalıklarda mesleksel etyolojinin düşünülmesini güçlendiren şu 4 sorunun yanıtı bulunmaya çalışılmalıdır;

Nedensel ilişki ölçütleri Soru
Temporal ilişki 1 Maruziyetin başlangıcı ile semptomların ortaya çıkışıarasındaki süre nedir?
Doz-etki ilişkisi 2. Semptomlar işten uzaklaşmakla(tatil veya iş değişikliği)düzeliyor mu?
 
3. Yüksek maruziyet düzeyi olan ortamlarda veya belli işlerde semptomlar ağırlaşıyor mu?
İlişkinin gücü 4. İş arkadaşlarında da aynı maruziyetler aynı semptomlara neden oluyor mu?

Aslında hastanın yaptığı işi hakkında bilgi edinmek çok zaman almaz. Bunun için kısa ve uzun tarama soru listeleri kullanılabilir. Kısa liste örneği olarak aşağıdaki sorular kullanılabilir;

1. Ne tür iş yapıyorsunuz?

2. Sağlık sorununuzun işinizle ilgili olduğunu düşünüyor musunuz?

3. Yakınmalarınız hafta içinde ya da sonunda ağırlaşıyor mu? Evde ya da işte ağırlaşıyor mu?

4. Şunların herhangi birine maruz kalıyor musunuz: kimyasallar, tozlar, metaller, radyasyon, gürültü veya sık tekrarlanan hareketler?

   4a. Bunların herhangi birine geçmişte maruz kaldınız mı?
   4b. İşyerinde kişisel koruyucu kullanıyor musunuz?

5. İş arkadaşlarınızın herhangi birinde benzer yakınmalar var mı?

Daha uzun soru listelerinde ise semptomlar ve iş öyküsüne yönelik daha fazla soru yer almalıdır;


SEMPTOMLAR

1. Yakınmalarınız neler?

2. Yakınmalarınız hafta içinde ya da sonunda ağırlaşıyor mu? Evde ya da işte ağırlaşıyor mu? (İşle ilgili durumlarda nedensel ilişki açık olmayabilir)
 
3. İş arkadaşlarınızda benzer yakınmalar var mı? Onlar ne iş yapıyorlar? Aynı birimde mi çalışıyorsunuz? Aynı madde ve aletlerle mi çalışıyorsunuz?ŞİMDİKİ İŞ

Şimdiki ya da en son yaptığınız işi anlatınız:

İş türü / Endüstri / İşveren adı / Adres

İşle ilgili hastalık ve yaralanmalar


1. Bu işte çalışmaya ne zaman başladınız?

2. Hala aynı işi mi yapıyorsunuz? (evet/hayır)

   2a. Yanıt “hayır” ise: ne zaman ayrıldınız?

3. Haftada kaç saat çalışıyorsunuz?

4. İşinizi, özellikle sağlığınıza zararlı olduğunu hissettiğiniz kısımlarını anlatınız?

5. İşyerinde kişisel koruyucu kullanıyor musunuz? (evet/hayır)

   5a. Yanıt “evet” ise: hangilerini kullanıyorsunuz? Eldiven/kafa koruyucusu(baret, şapka…vb.)/apron (iş önlüğü)/iş elbisesi/koruyucu gözlük/kulak koruyucusu/solunum koruyucuları (toz maskesi, gaz maskesi..vb.), diğer
   5b. Bunları ne zaman kullanıyorsunuz?

6. Bu işi yaparken kişisel koruyucu kullanmak gerektiğini düşünüyormusunuz? (evet/hayır) 6a. Yanıt “evet” ise: hangi iş sırasında kullanmak gerektiğini düşünüyorsunuz?

7. Çalışma alanınızda nasıl bir havalandırma sistemi var?

8. İşinizin ya da herhangi bir parçasının sağlık sorunlarınızla ilişkili olduğunu düşünüyormusunuz? (evet/hayır)

8a. Yanıt “evet” ise: tanımlayınız.ÖNCEKİ İŞLER

1. Daha önce işle ilgili sağlık sorunlarınız nedeniyle rapor kullandınız mı, işten ayrıldınız mı ya da işsiz kaldınız mı? (evet/hayır)

1a. Yanıt “evet” ise: işi ve sağlık sorunlarınızı tanımlayınız.

Admin

Taglar: AnamnezNedirAnamnezÖrnekleri

Meslek Hastalıkları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Arsenike Bağlı Hastalıklar

Arsenik ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

Berilyuma Bağlı Hastalıklar

Berilyum ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Kimyasal Etkenlere Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

Hangi Hastalıklar Meslek Hastalığıdır?

Hangi hastalıkların meslek hastalığı sayılacağı Meslek Hastalıkları Listesine göre tespit ve tayin edilir.

Meslek Hastalıkları Rehberi Kısaltmalar

Meslek ve iş hastalıkları rehberinde bulunan kısaltmaların anlamlarını bu içerikte bulacaksınız.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin