İklimin Etkileri


İklimin Etkileri
İklim, canlı yaşamı etkileyen en önemli unsurdur. Ayrıca yeryüzünün şekillenmesinde de önemli bir rol oynar. İklimin etkilerini üç ana başlık altında toplayabiliriz:


a. İklimin İnsan Üzerindeki Etkileri
 • Nüfusun dağılışını,
 • Ekonomik faaliyetlerini,
 • Yiyecek ve giyeceklerini,
 • Fizyolojik gelişimlerini,
 • Karakterlerini,
 • Kültür faaliyetlerini etkiler,


b. İklimin Ekonomik Hayat Üzerindeki Etkileri:
 • Sanayinin dağılışını,
 • Ulaşım faaliyetlerini,
 • Konut tipi ve kullanılan malzemeyi,
 • Turizm faaliyetlerini,
 • Tarım faaliyetlerini ve ürünleri çeşitliliğini,
 • Bunlara bağlı olarak ticaret şekilleri de iklimin kontrolü altındadır.


İklimin Doğal Çevre Üzerindeki Etkileri:
 • Dış kuvvetlerin etki alanlarını,
 • Yer şekillerinin oluşumunu,
 • Taşların çözülme biçimini,
 • Toprak oluşumu, tipleri ve verimliliğini,
 • Bitki örtüsünü ve dağılışını,
 • Göllerin dağılışı ve sularının kimyasal öz.,
 • Yerüstü ve yer altı su durumu,
 • Akarsu debilerini ve rejimlerini,
 • Okyanus akıntılarının yönleri ve hızlarını,
 • Hayvan türleri ve dağılışını,
 • Erozyonu ve heyelan oluşumunu,
 • Kalıcı kar sınırı,
 • Ormanın ve tarımın üst sınırını,
 • Denizlerin tuzluluk oranını etkiler.


Hava Durumu: Dar bir alanda, kısa süre içerisinde değişen atmosfer olaylarına hava durumu denir. Hava durumunu inceleyen bilim dalına meteoroloji denir.


İklim ve hava durumunun karşılaştırılması;
 • İklim geniş sahalarda (ör. Akdeniz havzası), uzun yıllar boyunca (30-40 yıl) aynı kalan ortalama hava hali iken; hava durumu dar bir alanda (ör. İstanbul-Kadıköy), kısa sürede (bir iki saat) değişen atmosfer olaylarıdır.
 • İklimde bir kararlılık söz konusu iken, hava durumu gün ve saat içerisinde değişme gösterir.


Meteoroloji bilimi, atmosferin fiziksel özelliklerini, atmosferde meydana gelen olayların dayandığı fizik kanunlarını ortaya koymaya çalışır. İklim elemanlarının günlük değerlerini çeşitli aletlerle ölçülür yada aletsiz olarak gözlenerek kayıtlara geçirilir. Yapılan bu işe Rasat (Gözlem) denir.


Meteoroloji biliminin yaptığı bu rasatları alarak bunların ortalamasını çıkarıp, bu hava olaylarının insan yaşamı üzerine olan etkilerini araştıran bilime ise Klimatoloji denir.


Bir yerin iklim özelliklerini tam ve doğru olarak belirte-bilmek için yeter sıklıkta ve gerekli yerlerde istasyon ağının olması gerekir.

Admin

Taglar: İkliminEtkileri

Coğrafya Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Bitki Çeşitleri

İklim Etkisi: Sıcaklık ve yağışın uygun olduğu alanlarda bitki örtüsü zengin iken kurak ve soğuk yerlerde bitki yetişmez. İklim ve bitki örtüsü birbirine bağlıdır.

Dış Kuvvetler

Yeryüzünün aşınma, taşıma ve birikim faaliyetleriyle şekillenmesinde etkin rol oynar. Dış kuvvet ve süreçlerin etkisi, iklim ve topoğrafya gibi koşulların da etkisiyle bölgeden bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

Dünyanın Tektonik Oluşumu

Dünya, günümüzden yaklaşık 4,6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkışması sonucu oluşmuş ve ekseni etrafında dönerek soğumaya başlamıştır.

21 Aralık Özellikleri

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır.

21 Haziran Özellikleri

Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır.

21 Mart Özellikleri

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin