Gazlarda Genleşme


Isıtılan gazlar genleşir. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri artar. Bu da gaz moleküllerinin arasındaki uzaklığın artmasına neden olur. Çeşitli gazlarla yapılan deneylerde, normal şartlar altında bütün gazların birim hacimlerinin genleşme miktarlarının yani genleşme katsayılarının aynı olduğu görülmüştür. Gazlarda hacimce genleşme katsayısı 1/273 oC tur. Genleşme katsayılarının eşit olması genleşmenin gazlar için ayırt edici bir özellik olmadığını gösterir.


Gazın kütlesi ve basıncı sabit kalmak şartıyla mutlak sıcaklıkla hacmi doğru orantılıdır.


Hacimleri ve sıcaklıkları aynı olan iki gazın basınçları sabit kalmak şartı ile, sıcaklıkları eşit miktar yükseltilirse, ikisi de eşit miktar genleşir.


Az şişirilmiş ve ağzı bağlı bir esnek balon sıcak su üzerine konulursa balonun içindeki gazın genleştiği ve balonun şiştiği gözlenir. Yani ısıtılan gazlar genleşir.

Uyarı

Gazların genleşme katsayısı sıvılarınkinden, sıvılarınki de katılarınkinden daha büyüktür. Bütün gazların genleşme katsayısı 1/273 oC-1 olduğundan, genleşme katsayısı gazlar için ayırt edici bir özellik değildir. Kapalı ve esnek olmayan kaptaki gazların sıcaklığı artırıldığında gaz genleşmez. Ancak basıncı artar.


Ya gazlar genleşmeseydi!

Isınan havanın genleşmesiyle havanın yoğunluğu azalır ve yükselir. Yükselen havanın yerine soğuk hava geçer. Böylece atmosferde rüzgârlar meydana gelir. Isınan hava genleşip yükselmese sıcak hava hep bulunduğu ko-numda kalsaydı güneşli günlerde canlılarda aşırı su kaybı ve terleme olur yeryüzü yaşanmaz olurdu. Rüzgârlar oluşmayacağı için hava serinlemezdi. Yağmur bulutları oluşmazdı.

Gazlarda-Genlesme-1 Gazlarda-Genlesme-2 Gazlarda-Genlesme-3

Admin

Taglar: GazlardaGenleşme

Isı - Sıcaklık ve Genleşme - İlginizi çekebilecek başlıklar
Basınç, Sıcaklık ve Hâl Değişimi Arasındaki İlişki

Bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem katı hâlde bulunabilir. Bununla birlikte bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem gaz hâlde de bulunabilir.

Fizikte İç Enerji

Bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu tüm enerjilerinin toplamına iç enerji denir. İç enerjiye madde taneciklerinin öteleme, dönme ve titreşimden kaynaklanan kinetik enerji, moleküllerdeki potansiyel enerji ile moleküllerin birbiriyle etkile

Fizikte Isı Enerjisi

Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınıp verilen, diğer bir ifadeyle transfer edilen enerjiye ısı enerjisi denir. Isının bir maddeden diğerine aktarımına ısı alışverişi denir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin