Cins İsimler


Aynı cinsten olan varlıkların ortak isimleridir. Dilin temel kavramları cins (tür) isimleridir.
taş, yol, ağaç, ırmak, kitap, dergi, yaprak, ev, çocuk, su, sıra, hayal, düşünce, sıla, özlem, taraf, ceza...

Başlıca Cins İsimleri

1. Vücudun bölümleri ve organ isimleri:
baş, kol, el, ayak... 


2. Akrabalık isimleri:
ana, baba, kardeş, dayı, hala, teyze...


3. Araç, eşya isimleri:
kaşık, makas, bardak, iplik, iğne... 


4. Hayvan ve bitki isimleri:
kedi, kartal, fındık, ceviz, kiraz... 


5. Kavramlar:
düşünce, hedef, zekâ, temenni...


6. İş, meslek; meslek sahibi simleri:
öğretmenlik, öğretmen, avukat, işçi, memur, profesyonel, futbolcu...


7. Giyecek isimleri:
ceket, ayakkabı, gömlek, eldiven...


8. Yiyecek isimleri:
elma, yemek, ekmek, biber...


9. İçecek isimleri:
su, meşrubat, gazoz...


10. Sayı isimleri:
on, beş yüz, bir...


11. Renk isimleri:
sarı, kıpkırmızı, mor...


12. Nitelik isimleri:
büyük, kocaman, dairesel...


13. Zaman isimleri:
ay, saat, dakika, yıl...


14. Soru Kelimeleri:
ne, kim, hangi...


Bazı cins isimlerin özel isim olarak kullanıldığı görülür: 
  • tırmık: bir ziraat aleti.
  • Tırmık: bir kedinin özel adı
  • ozan: şair
  • Ozan: erkek ismi

Admin

Taglar: Cinsİsimler

Türkçe Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Bağlaçlar

Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir.

Edatlar (İlgeçler) Türleri

Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat denir.

Fiiller (Eylemler) Türleri, Özellikleri

Kelime (Sözcük): Cümlenin anlamlı en küçük birimine ya da bazen tek başına anlamı olmadığı hâlde (edatlar) cümle içinde anlam kazanan anlatım birimlerine kelime (sözcük) denir.

İsimler (Adlar)

Varlıklara Verilişlerine Göre; Özel İsim, Cins İsmi. Maddelerine Göre İsimler; Somut İsim, Soyut İsim. C. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler; Tekil İsim, Çoğul İsim, Topluluk İsmi

Özel İsimler

Kâinatta tek olan, tam bir benzeri bulunmayan varlıkları karşılayan kelimelere denir. Bütün özel isimler (özel ismi oluşturan her kelime ve onları niteleyen, tanıtan unvanlar) büyük harfle başlar. Büyük harfle başlamazsa cins ismi zanned

Zamir Nedir? Zamirler Ders Notları

Zamir Nedir? İsmin yerini tutan,ismin yerine kullanılabilen kelime ve eklere zamir denir. Sözcük Halindeki Zamirler; Kişi Zamiri, İşaret Zamiri, Belgisiz Zamir, Soru Zamiri. Ek Halindeki Zamirler; İyelik Zamiri, İlgi ZamiriSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin