If Konusu, İkinci Koşul Durumu - Second Conditional


If konusu ikinci koşul durumunda cümle yapıları aşağıdaki şekildedir:

If + geçmiş zaman, would/could/might + fiil (mastar halde)

If I lived by the sea, I would do a lot of swimming.
Eğer deniz kenarında yaşasaydım, çok fazla yüzerdim.

---------------------------------------

If they asked me to work for them, I might accept.
Eğer onlar için çalışmamı isterseler, kabul edebilirim.

---------------------------------------

If içeren cümle ile diğer cümle yer değiştirebilir.
I would do a lot of swimming if I lived by the sea.

Buradaki geçmiş zaman, istek kipi anlamındadır. Şu örneklere bakalım:

If I were you, I’d change my job. (Eğer yerinde olsaydım, işimi değiştirirdim.)

would genellikle ’d şeklinde kısaltılır.Kullanım Yerleri

İkinci koşul yapısı, genellikle varsayımsal ve de olası olmayan durumlar için kullanılır.


If I worked in that factory, I’d soon change things.
Eğer bu fabrikada çalışsaydım, kısa zamanda birçok şeyi değiştirirdim.

---------------------------------------

If she left her husband, she might be habbier.
Eğer hocasından ayrılsa, daha mutlu olacak. (muhtemelen ayrılmayacak)Birinci ve İkinci Koşul Durumlarının Karşılaştırılması

Bazı durumlarla bu iki durum birbiriyle karıştırılmaktadır. Aşağıdaki örneklere bakalım:


If she works harder, she’ll pass her exams.
Eğer sıkı çalışırsa, sınavlarını geçecek.

---------------------------------------

If she worked harder, she’d pass her exams.
Eğer sıkı çalışsaydı, sınavlarını geçerdi.


Bu iki cümle arasındaki en önemli fark şudur:
Birinci koşul cümlesinde, eğer koşul yerine getirilirse, diğer cümledeki yargı gerçekleşebilir. Ama ikinci koşul cümlesinde ise, koşul cümlesi yani if cümlesinin gerçekleşme olasılığı yoktur çünkü geçmişteki bir durumdan bahsedilmektedir.

Admin

Taglar: KonusuİkinciKoşulDurumuSecondConditional

Genel İngilizce Konuları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Geçmiş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Past Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, pasif cümlelerde "be + fiilin 3. hali ya da -ed eki almış hali" kullanılır kuralı geçmiş zaman için de geçerlidir. Aradaki tek fark, be fiili geçmiş zaman hali ile kullanılır, yani was,were

Gelecek Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Future Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü, gelecek zaman pasif cümlelerinde, genel pasif kuralında olduğı gibi "be yrd. fiili gelir ve fiil 3. hal yada -ed eki alır" kuralı geçerlidir.

Geniş Zaman İle Pasif Cümleler Oluşturma (Simple Present Passive)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi, eğer geniş zamanla pasif bir cümle oluşturacaksak, be fiilini kullanmalıyız ve fiil ya 3. halde olmalı ya da -ed eki almalıdır.

Be able to Modal Verb ve Örnekler

Be able to aslında modal verb değildir. Be fiiline sıfat olan able’ın ve mastar olan to’nun eklenmesi ile oluşmuştur. Modal konusunda yer almasının nedeni, kimi zaman can ve could yerine kullanılmasıdır.

Can Modal Verb ve Örnekler

Can bir yardımcı fiildir, modal yardımcı fiilidir. Can, bir şeyin mümkün olup olmadığı ya da birisinin birşeyi yapma becerisinin olup olmadığını anlatırken kullanılır. Rica, istek, izin gibi durumlarda da can kullanılabilir.

Comparative ve Superlative Sıfatlar Arasındaki Farklar ve Örnekler

Bu yazımızda, comparative adjectives ile superlative adjectives arasındaki farkları, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte göreceğiz.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin