Aranan: Toplum

 1. Ongun Tan - Maker Hareketinin Dönüştürücü Etkisi

  TEDxİstanbul; İnovasyonun ve üretimin yeniden topluma inmesini sağlayan Maker Hareketi’nin Türkiye’deki en büyük topluluğu Makers Türkiye Kurucusu Ongun Tan, eğitimden sağlığa, endüstriden sosyal hayata hareketin yarattığı dönüşüm

 2. Toplumcu Şiir (1960 - 1980 Arası)

  Toplumcu Şiirciler; Ataol Behramoğlu, İsmet Özel, Ceyhun Atuf Kansu, Gülten Akın, Can Yücel, Ahmet Telli

 3. Toplumcu Şiir (1920 - 1960 Arası)

  Toplumcu Şiir;1920 - 1960 Arası. Türk şiirinde toplumcu şiirin öncülüğünü Nazım Hikmet Ran yapmıştır. ”Aydınlık” ve “Resimli Ay” dergilerinde bir araya gelen sanatçılar bu anlayışı başlattılar. Şiirlerinde serbest ölçü

 4. Türk İslam Devletlerinde Eğitim

  Türk-İslam devletlerinde Karahanlılar dönemi bir dönüm noktasıdır. İlk türk devletlerinde dağınık şekilde verilen eğitim bu dönemde bir plana bağlanmıştır. Eğitimin tüm toplum kesimleri için önemli olduğu görüşü ağırlık kaz

 5. Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

  Bir çok Avrupa ülkesinde Türk kadınından yıllar sonra milletvekili seçilme hakkı verilmiştir. Türkiye’de 1935 Yılındaki yapılan seçimlerde meclise 18 kadın milletvekili girmeyi başarmıştır.

 6. Osmanlıda Esnaf Birlikleri

  Osmanlı toplumunda esnaflar LONCA adı verilen teşkilatlara sahiptiler. Her esnaf muhakkak bir loncaya kayıtlı olur, loncasının koruması ve denetimi altında bulunurdu. (Bugünkü tabipler odası, mimarlar odası, şoförler cemiyeti gibi...)

 7. Türkiye’de Girişimcilik Ahlakı

  Türkiye’de iş ahlakı üzerine, özellikle son zamanlarda, yapılan çalışmaların daha çok rüşvet, vergi kaçırma, casusluk ve aldatmaya yönelik iş uygulamaları ağırlıklı olarak ve toplumsal boyutta ele alındığı görülmektedir.

 8. Hint Uygarlığı

  Toplum KAST SİSTEMİ (Kast Sisteminde meslekler babadan oğula geçer.Bir Kasta mensup kişi başka bir sınıfa geçemez.Diğer kastlarla sosyal ilişki kurmak yasaktır) denilen katı sınıf ayrımı ile sınıflara ayrılmıştır.

 9. İlk Türk Devletlerinde Ekonomi

  Bozkır hayatında göçebe toplum olarak varlığını sürdüren İlk Türklerde ekonominin temelini hayvancılık oluşturur. En çok koyun ve at yetiştirilirdi. Zenginler at eti, diğer insanlar ise koyun eti yerlerdi. Kısrak sütünden kımız, dar

 10. İlk Türk Devletlerinde Hukuk

  İlk Türklerde yazılı hukuk kuralları yoktu. Bunun yerine Töre adı verilen ve nesilden nesile aktarılan örf ve adetler vardı. Törede toplumun ve zamanın ihtiyaçlarına göre sürekli yenilikler ve düzenlemeler yapılırdı.

 11. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı Kavramları

  REAYA: Osmanlı toplumunda yönetilenlere ,halka verilen addır. CİZYE: Osmanlı’da Müslüman olmayanlardan alınan askerlik vergisi. VÂKIF : Vakfeden kişiye denir. MEVKÛF : Vakfedilen mala denir. MÜTEVELLİ: Vakıf yöneticisine denir. VAKFİYE :

 12. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı Klasik Sorular

  İlk Türk devletlerinde dini hayat ve inanışlar hakkında bilgi veriniz. Klasik dönem Osmanlı toplum yapısı hakkında bilgi veriniz. Osmanlı Devletinde uygulanan “Millet Sistemi” hakkında bilgi veriniz.

 13. Meslek Hastalığı Nedir?

  Hızla gelişen bilim ve teknoloji, sanayileşme sürecini beraberinde getirmiş ve böylece toplumsal değişimlere yol açmıştır. Her ülkenin sanayileşme süreci o ülkenin çalışma hayatını iş sağlığı ve güvenliği konusunda farklı boyu

 14. Erkekler Eskiden Nasıl Tıraş Oluyorlardı?

  Erkekler günümüzde olduğu gibi geçmiş zamanlarda da din, toplumsal konum ve moda gibi nedenlerle tıraş oluyorlardı. Örneğin, Roma’da sadece özgür insanlar tıraş olabilirdi. MS. 14. yüzyılda şimdiki usturanın ilkelleri ortaya çıkmaya

 15. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı

  Osmanlı Devleti, çok uluslu ve çok dinli bir yapıya sahipti. Ancak Türkler, devletin kurucusu olarak esas unsuru meydana getiriyordu. Fakat yine de bütün Müslümanlar hakim unsur durumundaydılar.

 16. Türk-İslam Devletlerinde Sosyal Yapı

  Büyük Selçuklular döneminde toplumlar arası kaynaşma sağlanmış; Türk İslam toplum yapısı oluşmaya başlamıştır. Selçuklular zamanında toplum, yönetenler, yönetilenler olmak üzere iki bölümden oluşmuştur.

 17. İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı

  İlk Türk Devletlerinde Toplum Yapısı; toplumsal yapı, yaşayış ve dini hayat.

 18. Mürcie Anlayışı Nedir?

  Haricilik toplumda kaos ortamı oluşturmuştur. ISTIRAZ, sorgulamayla insanları test ediyor ve ona göre tekfir ediyor. Hem kabilesini hem de şahsı sorgulamış oluyor. Ayrıca toplumu germiştir. Toplum artık Harici zihniyetten kurtulmak istemiştir

 19. YKS Coğrafya Konuları

  Doğal Sistemler, Beşeri Sistemler, Mekansal Sentez Türkiye, Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler, Çevre ve Toplum, Ekonomik Faaliyetler

 20. Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

  Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ


 1. Merkez » Ağın Toplum Sağlık Merkezi

  Tatar Ağa Mah. Sağlık Sok.

 2. Gülnar » Gülnar Toplum Sağlığı Merkezi

  Saray Mahallesi Akkavak Caddesi

 3. Hopa » Hopa Toplum Sağlık Merkezi

  Merkez Kuledibi Mah. Turgay Ciner Cad. No:4

 4. Konak » Konak 1 Nolu Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Milli Kütüphane Cad. No:10 Konak İzmir

 5. Konak » Konak 2 Nolu Göztepe Toplum Sağlık Merkezi

  34 Sokak No:18 Güzelyalı

 6. Konak » Konak 3 Nolu Gültepe Toplum Sağlık Merkezi

  Gazi Cad. No:129 / D Gültepe

 7. Köprübaşı » Köprübaşı Toplum Sağlığı Merkezi

  Gündoğan Mah. / Köprübaşı

 8. Köprübaşı » Köprübaşı Toplum Sağlık Merkezi

  Temrek Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 Köprübaşı / Manisa

 9. Köprüköy » Köprüköy Toplum Sağlığı Merkezi

  Ziyaret Mah. İlçe Hastanesi

 10. Korgun » Korgun Toplum Sağlık Merkezi

  Uludağ Mahallesi Kurşunlu Caddesi

 11. Merkez » Kovancılar Toplum Sağlık Merkezi

  İsmet Paşa Mah. Arslan Sok.

 12. Kozaklı » Kozaklı Toplum Sağlık Merkezi

  Dr. Doğan Birgül Caddesi Kozaklı / Nevşehir

 13. Kozan » Kozan Toplum Sağlık Merkezi

  Cumhuriyet Mah. Şehit Hüseyin Soydan Sok. Kat1 Kozan

 14. Kozluk » Kozluk Toplum Sağlık Merkezi

  Şemdinağa Mah. Emniyet Cad No:17

 15. Kula » Kula Toplum Sağlık Merkezi

  Kenan Evren Mah. Şehit Mehmet Topcuoğlu Cd. No. 16 Kat:2 Kula

 16. Kulu » Kulu Toplum Sağlığı Merkezi

  Karşıyaka Yüzbaşı Varol Cad. 42770 Kulu

 17. Kuluncak » Kuluncak Toplum Sağlık Merkezi

  İstiklal Mah. Kuluncak

 18. Küre » Küre Toplum Sağlığı Merkezi

  Müderris Mah. Hastane Cad.

 19. Kurşunlu » Kurşunlu Toplum Sağlık Merkezi

  Yeşil Mahalle Hastane Caddesi 64 / A

 20. Kurucaşile » Kurucaşile İlçe Toplum Sağlık Merkezi

  Kargacak Mah. Çakmak Cad. Tavşançalı Sok. No:45 Kurucaşile

 21. Laçin » Laçin Toplum Sağlık Merkezi

  Yeni Mah. Fatih Cad. No:35 / 1 19020 Laçin

 22. Ladik » Ladik Toplum Sağlık Merkezi

  Akpınar Mah. Gaziler Cad. No:77

 23. Lapseki » Lapseki Toplum Sağlık Merkezi

  Cumhuriyet Mh. Marmara Cd. Lapseki

 24. Lüleburgaz » Lüleburgaz Toplum Sağlığı Merkezi

  Atatürk Mah. Duygu Cad. No:31

 25. Marmaraereğlisi » M.ereğlisi Toplum Sağlık Merkezi

  Cedit Ali Paşa Mah. Bulvar Cad. Hükümet Konağı Zemin Kat

 26. Maçka » Maçka Toplum Sağlığı Merkezi

  Merkez Mah. / Maçka

 27. Merkez » Maden Toplum Sağlık Merkezi

  Camiikebir Cad. Hastane Cad.

 28. Mahmudiye » Mahmudiye Toplum Sağlığı Merkezi

  Mahmudiye İlçesi

 29. Merkez » Malatya Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

  Yukarı Çöşnük Mah. Mehmet Buyruk Cad.

 30. Malkara » Malkara Toplum Sağlık Merkezi

  Yeni Mah. İsmet İnönü Cad. Hastane Karşısı

 31. Mamak » Mamak Toplum Sağlık Merkezi

  Mamak Kaymakamlığı Hükümet Konağı 1. Kat Mamak

 32. Mazgirt » Mazgirt Toplum Sağlık Merkezi

  Yeni Mahalle / Mazgirt

 33. Mecitözü » Mecitözü Toplum Sağlık Merkezi

  Sarıdede Mh. Ceyhan Sk. İlçe Hastanesizemin Kat Mecitözü

 34. Menderes » Menderes Toplum Sağlık Merkezi

  Kasımpaşa Mah. İzmir Cad. No 135

 35. Menemen » Menemen Toplum Sağlık Merkezi

  Kasım Paşa Mh. Atatürk Cd. Esk. Devlet Hastanesi

 36. Mengen » Mengen Toplum Sağlık Merkezi

  Türkbeyli Mah.

 37. Merkez » Meram Toplum Sağlığı Merkezi

  Şükran Mah. Hançerli Sok. No:28 / A Meram

 38. Merkez » Merkez 1 Nolu Toplum Sağlığı Merkezi

  Raufbey Mahallesi 27 Sk. M. Tamer Sitesi Yanı

 39. Merkez » Merkez 1 Nolu Toplum Sağlık Merkezi

  Saraylar Mah. Selçuk Cad. No:18 / Denizli

 40. Merkez » Merkez 2 Nolu Toplum Sağlığı Merkezi

  Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğretmen Evi Yanı

 41. Merkez » Merkez 2 Nolu Toplum Sağlık Merkezi

  Yunus Emre Mah. 6401 Sk. No:3 / Denizli

 42. Merkez » Merkez 3 Nolu Toplum Sağlık Merkezi

  Sümer Mah. 2521 Sk. No:3 / Denizli

 43. Merkez » Merkez 4 Nolu Toplum Sağlık Merkezi

  Çakmak Mh. Oğuzkağan Cad. No:11 / Denizli

 44. Merkez » Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi

  Bahçelievler Mahallesi Turan Sokak

 45. Merkez » Merkez İlçe Toplum Sağlığı Merkezi

  Cumhuriyet Mahallesi. Uzun Sokak

 46. Merkez » Merkez İlçe Toplum Sağlık Merkezi

  Çerdiğin Mah. N. Fazılkısakürek Cad. No:6 Kat:3

 47. Merkez » Merkez İlçe Toplum Sağlık Merkezi

  Aladağ Mah. 14 Nolu Sok Merkez İlçe Toplum Sağlık Merkezi / Merkez / Bartın

 48. Merkez » Merkez İlçe Toplum Sağlık Merkezi

  Yeni Mah. Şehit Ersan Cad. Parım Sok No:12 / 1 Burdur

 49. Merkez » Merkez İlçe Toplum Sağlık Merkezi

  Cevatpaşa Mh. Atatürk Cd. N:22 Merkez Ç. Kale

 50. Merkez » Merkez İlçe Toplum Sağlık Merkezi

  Ertuğrul Mah. Hasan Şekerözü Sok. No:3

 51. Merkez » Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

  Gazipaşa Mah. Atatürk Bul. No:5 / Bilecik

 52. Merkez » Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

  Fatih Mah. Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Binası

 53. Merkez » Merkez Toplum Sağlığı Merkezi

  Halk Sağlığı Binası

 54. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Hacıilyas Mah. Sağlıkocağı Sok. No. 2

 55. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Hastane Cad. Çavuş Sok. No:2 Artvin

 56. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  19 Mayıs Mah. 21. Cad. Şehit Öğretmenler İ. Ö. Okulu Arkası

 57. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Zahit Mah. Ayyıldız Cad. Belkent Sok. No:2

 58. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  İnönü Mah. Genç Cad. Merkez Bingöl

 59. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Yeni Mahalle İsfandiyar Sokak No:3 Merkez Toplum Sağlığı Çankırı

 60. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Bahçelievlr Mah. 2059 Sokak Kırıkkale

 61. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Bağbaşı Mah. İstiklal Cad. No:1

 62. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  75. Yıl Mh. Bekir Sıtkı Paşa Cd. Kütahya

 63. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Aşağı Kayabaşı Mah. Süleyman Fethi Cad. Niğde

 64. Merkez » Merkez Toplum Sağlık Merkezi

  Moğultay Mh. Hastane Cad. / Tunceli

 65. Merzifon » Merzifon Toplum Sağlık Merkezi

  Sofular Mahallesi Abdurrahman Kargı Bulvarı No 4 Merzifon

 66. Mezitli » Mezitli Toplum Sağlığı Merkezi

  Fatih Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Artemiz Sitesi Yanı

 67. Mihalgazi » Mihalgazi Toplum Sağlığı Merkezi

  Mihalgazi İlçesi

 68. Mihalıççık » Mihalıççık Toplum Sağlığı Merkezi

  Mihalıççık İlçesi

 69. Mucur » Mucur Toplum Sağlık Merkezi

  Karşıyaka Mah. Acıöz Cad.

 70. Mudanya » Mudanya Toplum Sağlık Merkezi

  Mütareke Mh. Sağlık Sokak No:1

 71. Mudurnu » Mudurnu Toplum Sağlık Merkezi

  Hızırfakı Mah. Taşmektep Sokak Mudurnu

 72. Muratlı » Muratlı Toplum Sağlık Merkezi

  Turan Mah. Hastane Cad. 1. Sok.

 73. Musabeyli » Musabeyli Toplum Sağlığı Merkezi

  Musabeyli-kilis

 74. Mustafa K. Paşa » Mustafakemalpaşa Toplum Sağlık Merkezi

  Zülferbey Mh. Eren Sk. No: 2

 75. Mut » Mut Toplum Sağlığı Merkezi

  Doğancı Mahallesi Hükümet Caddesi Kaymakamlık Binası Kat:2

 76. Nallıhan » Nallıhan Toplum Sağlık Merkezi

  100. Yıl Mah. Ardıç Sok. No:3 06920 Nallıhan / Ank

 77. Narlıdere » Narlıdere Toplum Sağlık Merkezi

  Mithatpaşa Caddesi No 463 Narlıdere

 78. Narman » Narman Toplum Sağlığı Merkezi

  Camii Kebir Mah.

 79. Nazımiye » Nazımiye Toplum Sağlık Merkezi

  Hürriyet Mh. Tunceli Cd. / Nazımiye

 80. Niksar » Niksar İlçe Toplum Sağlığı Merkezi

  50. Yıl Mahallesi Mevlana Sok. No 2

 81. Nilüfer » Nilüfer Toplum Sağlığı Merkezi

  Konak Mh. Gülbiten Sk. N:25-nilüfer-bursa

 82. Ödemiş » Ödemiş Toplum Sağlık Merkezi

  Atatürk Mah. Denizciler Sok. No 1 Ödemiş

 83. Odunpazarı » Odunpazarı Toplum Sağlığı Merkezi

  Arifiye Mah. İki Eylül Cad. Ptt Çıkmazı Sok. Ptt Başmüdürlüğü Binası

 84. Of » Of Toplum Sağlığı Merkezi

  Solaklı Mah. / Of

 85. Oğuzlar » Oğuzlar Toplum Sağlık Merkezi

  Gölbaşı Mah. Ülkü Mevkii İlçe Hastanesi Oğuzlar

 86. Oltu » Oltu Toplum Sağlığı Merkezi

  Erzurum Yolu Üzeri Cum. Mah. Eski Devlet Hastanesi

 87. Olur » Olur Toplum Sağlığı Merkezi

  Gazi Mah. Atatürk Cad. İlçe Hastanesi

 88. Ondokuzmayıs » Ondokuzmayıs Toplum Sağlık Merkezi

  Pazar Mah. Fatih Cad. No:55

 89. Orhaneli » Orhaneli Toplum Sağlık Merkezi

  İsmetpaşa Mh. Hastane Sokak

 90. Orhangazi » Orhangazi Toplum Sağlık Merkezi

  Hürriyet Mh. Klüp Sk. Kargil İlköğretim Yanı

 91. Orta » Orta Toplum Sağlık Merkezi

  Cem Sultan Mahallesihastane Cad No:52

 92. Ortaköy » Ortaköy Toplum Sağlık Merkezi

  İstiklal Mahallesi Hük. Meydanı Eski Dev. Hastanesi

 93. Ortaköy » Ortaköy Toplum Sağlık Merkezi

  Bahçelievler Mah Hastane Sok No:7 / 1-2-3 Ortaköy

 94. Osmancık » Osmancık Toplum Sağlık Merkezi

  Gemici Mah. Dr. Cihat Aytaç Cad. No:16     19500

 95. Osmaneli » Osmaneli Toplum Sağlığı Merkezi

  Camicedit Mah İstanbul Cad. No:60 Osmanel / Bilecik

 96. Osmangazi » Osmangazi 1 Nolu Heykel Toplum Sağlık Merkezi

  İbrahimpaşa Mh. Yeniceler Sokak No:16 K. 2

 97. Osmangazi » Osmangazi 2 Nolu Hürriyet Toplum Sağlık Merkezi

  İstiklal Mh. Ragıp Sk. No : 13

 98. Osmangazi » Osmangazi 3 Nolu Atıcılar Toplum Sağlık Merkezi

  Veysel Karani Mh. Vilayet Sk. Kat:2 Park İçi Hizmet Binası

 99. Otlukbeli » Otlukbeli Toplum Sağlığı Merkezi

  Mehmet Akif Ersoy Mah. Otlukbeli

 100. Ovacık » Ovacık Toplum Sağlık Merkezi

  Pulur Mh. Hastane Cd. / Ovacık


 1. Aile Toplumbilimi

  Toplumlarda, toplumsal kümelerde aile kurumunun toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işley

 2. Aktöre Toplumbilimi

  Toplumlardaki, toplumsal kümelerdeki aktöre ölçü ve kurallarının özellikleri ve toplum büt

 3. Bagardus Toplumsal Yakınlık Ölçeği

  Deneğin, şema üzerinde söz konusu edilen kimi kişilere ya da kümelere ne denli yakınlık duyd

 4. Bağdaşık Toplum

  Aynı tipte olan, aynı gelenekten, aynı kökten gelen ve aralarında çok az toplumsal ayrım bulu

 5. Bilgi Toplumbilimi

  Bilginin ve bilimin, toplumbilimsel koşullarını inceleyen toplumbilim dalı.

 6. Bilgi Toplumu

  Bilginin, bilgi teknolojisinin, üretim ve ekonominin merkezinde olduğu, sanayi toplumu sonrası to

 7. Bölgesel Halk Toplumu

  Bir halkın, belli bir coğrafya bölgesi içinde yaşayan, aynı zamanda belirli kimi halk kültür

 8. Ceza Toplumbilimi

  Suç sayılan davranışların cezalandırılmasına ilişkin kuram ve yöntemleri inceleyen toplumb

 9. Çoğulcu Toplum

  Türlü sınıfları, katmanları eşdeğerde sayılan ve her birine toplumun yönetimini etkileme h

 10. Dernekler Toplumbilimi

  Bir toplumda, bir toplumsal kümede oluşan derneklerin toplum bütünü içindeki yeri ile kuruluş

 11. Din Toplumbilimi

  Toplumlarda, toplumsal kümelerde, dinsel kural ve kurumların özellikleri ye toplum bütünü içi

 12. Doğalcı Toplumbilim

  İnsanın dirimbilimsel özelliklerini saltıklaştırarak, insan gelişiminin dirimbilim yasaların

 13. Düşey Toplumsal Devingenlik

  Çoğunlukla bir toplumsal sınıfın, türlü katmanlarındaki bireylerin, toplumsal kümelerin, uy

 14. Eğitim Toplumbilimi

  Toplumbilimin ilkelerini, kurallarını, ulusal ve çevresel düzeydeki eğitim sorunlarına uygulay

 15. Endüstri Toplumu

  Batı ülkelerinde sanayi devrimiyle gelişip sanayi üretimini destekleyen ve bu üretim biçimiyle

 16. Geleneksel Toplum

  Geniş anlamıyla insan ilişkilerinde geleneklerin egemen olduğu, çoğunluğunun okuma yazma bilm

 17. Geleneksel Toplum

  Geniş anlamıyla insan ilişkilerinde geleneklerin egemen olduğu, çoğunluğunun okuma yazma bilm

 18. Göçebe Toplum

  1. Göçebelerin yaşadığı toplum. 2. İbn-i Haldun'un adlandırdığı iki toplum biçiminden bi

 19. Görgül Toplumbilim

  Toplum yaşamının ekonomi, hukuk, aile, siyasa vb. gibi yanlarının inceleme sırasındaki durumu

 20. Halk Toplumu

  Tarihsel, toplumsal, kültürel ve bazı yan etkenlerin baskısı altında halk kültürü adı veri

 21. Hayvan Toplumbilimi

  Hayvan toplumlarının kuruluş ve işleyişini inceleyen bilim dalı.

 22. Hayvan Toplumları

  İçgüdüsel olarak toplu durumda yaşayan, üyeleri arasında belirli bir örgütlenme ve işböl

 23. İktisadi Ve Toplumsal Eşitlik

  Toplumsal sınıf farklılıklarını ortadan kaldırıp üretim araçlarından ortaklaşa yararlanm

 24. İlkel Toplum

  Yazılı uygarlığa geçmemiş olan toplum.

 25. İlkel Toplum

  Çağımızda yaşayan ve insanlık kültürünün ilk basamaklarında bulunan kişilerden oluşan t

 26. İnsanbilimsel Toplumbilim

  İlkel toplumlarla uygar toplumların halk katmanlarının özdeksel ve tinsel kültürlerini incele

 27. ırkçı Toplumbilim

  Bireylerin, birey kümelerinin toplumsal yeri ile insanın gövde ve doku yapısı (kafatasının b

 28. Kalkışa Geçme Aşamasındaki Toplum

  Kalkınmanın süreklilik göstermeye başladığı, yabancı ve yurtiçi tasarrufların harekete ge

 29. Kalkışa Hazırlık Aşamasındaki Toplum

  Sosyal sabit sermaye yatırımlarının ve özellikle ulaştırma yatırımlarının gerçekleştiri

 30. Kapitalist Toplum

  Kapitalist sistemin ve kapitalist üretim ilişkilerinin geçerli olduğu toplum.

 31. Kent Toplumbilimi

  Kentlerin toplum bütünü içindeki yerleri ile oluşum,, işleyiş ve değişimini düzenlilikleri

 32. Kırsal Toplum

  Geçimlerini avcılık, çobanlık, özellikle çiftçilikle sağlayan doğal çevrelerine büyük

 33. Köy Toplumbilimi

  Köy topluluklarının toplumsal bütün içindeki yeri ile oluşum, işleyiş ve değişimini düze

 34. Küçük Küme Toplumbilimi

  Toplumun en yalınç öğesi olarak insanı değil, ruhsal nitelikteki soyut bir takım toplumsal ba

 35. Küme (toplumsal)

  Aralarında bir bağlaşma bulunan az sayıda bireyden oluşmuş amaçlı ve işlevsel birlik.

 36. Olgunlaşma Aşamasındaki Toplum

  Modern teknoloji kullanımı ve kitlesel üretim yönteminin yaygınlaştığı, ekonomide sanayi ke

 37. Örgensel Toplum Kuramı

  İnsan toplumunu canlı örgenliğine benzeten, toplumsal olayların dirimbilim yasaları yardımıy

 38. Ruhbilimci Okul (toplumbilimde)

  Toplumsal olayları anlamamızı ve açıklamamızı sağlayacak kilidin, bireylerin ve topluluklar

 39. Sanat Toplumbilimi

  Toplumlardaki, toplumsal kümelerdeki sanat etkinliklerinin özelliklerini, toplum yapısının bell

 40. Sinema Toplumbilimi

  Sinema Sinemanın toplumdaki yerini ve etkisini, toplumbilimsel özelliklerini inceleyen bilim kolu.

 41. Siyasal Toplumbilim

  Toplumlarda, toplumsal kümelerde siyasal erkin toplum bütünü içindeki yeri ile oluşum, işleyi

 42. Somut Toplumbilim

  Toplum yaşamının türlü yan ve öğeleri (örneğin ekonomi, günlük yaşam, aile ve yakınlık

 43. Televizyon Toplumbilimi

  TV. Televizyonun toplum içindeki yer ve etkisini, toplumbilimsel özelliklerini inceleyen bilim kol

 44. Toplum

  1. Bilinçli bireylerden ve özellikle aralarında örgütleşme bağları ve karşılıklı görevl

 45. Toplum

  Yaşamlarını sürdürmek, birçok temel çıkarlarını gerçekleştirmek için işbirliği yapan,

 46. Toplum Bilgileri

  Öğrencileri toplumsal yönden eğitmek, onlara içinde yaşadıkları toplumun yönetim düzeni, e

 47. Toplum Bilgileri Odası

  İçinde kaynak, ve baş vurma kitapları ile dergi, model, harita vb. ders araçlarının bulunduğ

 48. Toplum Bilimleri

  Tarih, ekonomi, toplumbilim ve ruh-bilim gibi toplum içindeki küme etkinliklerini, insan ilişkile

 49. Toplum Felsefesi

  1. Toplumun ve toplumsal olayların özü ve anlamı üzerinde felsefe araştırmaları. 2. Toplumun

 50. Toplum Felsefesi

  1. Toplumsal kurumlar, gelenekler, töreler ve toplum yaşayışının öteki özellikleri ile büt

 51. Toplum Felsefesi

  Toplumsal yaşama, bunun kökenine, gelişimine ve amaçlarına ilişkin olan bütün bilimlerin sa

 52. Toplum İlişkileri Çizelgesi

  Belirli bir kümenin bireyleri arasında var olan ya da varlığı istenen toplumsal ilişki ve etki

 53. Toplum Kalkınması

  Azgelişmiş toplumların kalkınması için önerilen, kırsal toplulukların yol, okul, su gibi ki

 54. Toplum Kitlesi

  Bir komünitede yaşayan organizmaların her birim alan için toplam ağırlığı.

 55. Toplum Ruhbilimi

  1. Küme davranımı, küme etkilerinin kişilik gelişmesi üzerindeki rolü ve kişiler arası etk

 56. Toplum Töresine Karşı İşlenen Suç

  Toplumun iyi saydığı davranışlara karşı kötü davranışlarda bulunma durumu.

 57. Topluma Karşı

  Toplumun kurallarına ya da törel değerlerine uymayan, bunları bozucu davranışlar gösteren (ki

 58. Toplumbilim

  Toplumsal oluşumun ve toplumsal yaşamın özü, biçimleri, ilkeleri ve yasalarını inceleyen bil

 59. Toplumbilim

  1. İnsan topluluklarının kökenlerini, yapı ve görev bakımından gelişmelerini, özelliklerin

 60. Toplumbilim

  Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı.

 61. Toplumbilimcilik

  İnsan yaşamındaki bütün olayları yalnızca toplumsal yapı ve örgüt biçimleriyle açıklama

 62. Toplumbilimsel Yasa

  Toplum yapısının, birey ve toplumsal küme davranışlarının oluşum, işleyiş ve değişimind

 63. Toplumcu Gerçekçilik

  Gerçekçiliğin bu evresi içinde, bir bütün olarak toplumcu sanatı ve tiyatroyu kapsar sanatç

 64. Toplumcu Oyun

  işçi hareketleriyle ortaya çıkmış, toplumun ekonomik durumunu temel alarak yazılan oyun. Topl

 65. Toplumcu Oyun

  İşçi hareketleriyle ortaya çıkmış, toplumun ekonomik durumuyla ilgili oyun. Gerçekçi tiyatr

 66. Toplumcu Sanat

  Toplum sorunlarını konu edinen betili sanat.

 67. Toplumculluk

  1. Bireyler ya da toplumsal kümeler arasındaki karşılıklı bağımlılık biçimleri. 2. Bireyl

 68. Toplumculuk

  1-(En geniş anlamda) İnsanların birlikte yaşayışlarında toplumsal adaletin sağlanması için

 69. Toplumculuk

  Ana üretim maddelerinin elde edilmesi, dağıtımı ve kullanılmasında ortaklaşa mülk iyeliğin

 70. Toplumculuk

  1. Üretim araçlarını kamusal iyelik altında bulunduran, bu yolla ekonomik etkinliklerde kâr ye

 71. Toplumölçer

  Kişinin içinde bulunduğu kümedeki bireylerle ilişkilerini sayısal ya da ölçülebilir terimle

 72. Toplumsal

  1. Organizmaların kümeler içinde etkileşimine ilişkin olan. 2. Toplum ya da topluluklarla ilgil

 73. Toplumsal Ağ

  Kümeölçüm kuramında bireyler arasında çekim ve itim ilişkileriyle beliren ikili, halkalı ve

 74. Toplumsal Akışkanlık

  Kişilerin oturma bölgeleriyle değişik özekler (örneğin oturma yerleriyle iş yerleri) arasın

 75. Toplumsal Alan

  (Lewin) Toplumsal dizgeleri kapsayan ve geometrik nitelikleri bulunan bir bölge.

 76. Toplumsal Alan

  Çevrebilim incelemesinde kullanılan ve çeşitli toplumsal ayrıtlara ilişkin göstereçlere gör

 77. Toplumsal Alışkanlık

  Toplumsal durumlara uyumu kolaylaştıran ve sonradan öğrenilerek alışkanlık biçimini alan her

 78. Toplumsal Araştırma

  Bir toplumsal olayı benzeri olaylar için geçerli olabilecek genelliklere ulaşmak üzere araştı

 79. Toplumsal Aşamalanma

  Değişik toplumsal sınıf ve katmanların, değişik toplumsal kümelerin toplum içinde gördükl

 80. Toplumsal Aşılama

  Çevresindekilerin tartışma, zorlama ya da inandırmaya çabalamadan, yalnızca konuşmakla kişiy

 81. Toplumsal Ayırım

  Bireylerin ya da toplumsal kümelerin toplumsal sınıf, ırk, din, dil, siyasal görüş vb. ayrıl

 82. Toplumsal Ayrımlaşma

  Yaş, cinsellik, ırk gibi dirimbilimsel ya da toplumsal sınıflaşmaya yol açan türlü ekinsel e

 83. Toplumsal Bağımlılık

  Astlık-üstlük ilişkilerine yol açan ve kimi birey ya da kümeleri başka birey ya da kümeler k

 84. Toplumsal Baskı

  1. Kişilerin inançlarına ve değerlendirmelerine belli bir yön, bir biçim vermek için toplumca

 85. Toplumsal Baskı

  Bir toplumsal kümede ya da bir toplumda belli bir dönemde geçerli olan kurallara aykırı davran

 86. Toplumsal Beklenti

  Bir toplum ya da topluluğun, üyelerinin türlü davranışları konusunda gelenek göreneklerle be

 87. Toplumsal Benzeşme

  Değişik ekinlerin, değişik ekinlerden birey ya da kümelerin, türdeş bir ekin bütünü oluşt

 88. Toplumsal Biçimbilim

  1. Toplumların, toplulukların, toplumsal kümelerin coğrafyasal yerleşme düzenini ve nüfusunu

 89. Toplumsal Biçimleştirme

  Belli bir bölgede, belli bir zamanda var olan ekinsel biçimi oluşturan türlü özelliklerin ve k

 90. Toplumsal Bileşim

  Bir toplum nüfusunun toplumsal sınıf, meslek, gelir, yerleşme yeri, eğitim, siyasal görüş, d

 91. Toplumsal Bilimler

  İnsanın toplum yaşamını türlü yanlarıyla inceleyen bütün bilimler.

 92. Toplumsal Bilinç

  Toplum yaşamındaki görüşleri, kavramları, düşünceleri, siyasa, sanat, töre vb. kurumları

 93. Toplumsal Bilinç Biçimleri

  İnsanların kılgısal etkinlikleri sırasında çevrelerini anlıklarında yansıtma biçimleri.

 94. Toplumsal Birimler

  Toplumbilim incelemelerinin kişi, aile, sınıf, siyasal parti vb. temel öğeleri ya da konuları.

 95. Toplumsal Birlik

  Bir toplumsal küme üyeleri arasında görülen eylem birliği.

 96. Toplumsal Boyut

  Halkbilim olay ve ürünlerinin oluşumunu sağlayan etkenlerden toplumsal nitelikte olanlar, bk. ta

 97. Toplumsal Bozukluk

  Toplumsal yaşamdaki uyumsuzluklar, toplumsal çözülme durumları.

 98. Toplumsal Bozukluk İncelemeleri

  Toplumsal yaşamdaki uyumsuzluk ve çözülme durumlarının anlamını, nedenlerini, sonuçlarını

 99. Toplumsal Bulaşma

  Bir toplumda, toplumsal küme içinde korku, ürkü gibi coşkusal durumların üyeler arasında ile

 100. Toplumsal Bunalım

  Bir toplumun temel düzeninin yapısı ve işleyişinde, bireylerin ve kümelerin yeni alışkanlıkMesaj / Bildirim Gönderin