Aranan: Olmak

 1. Duygu Kayaman - Engelleri Kaldırmak

  TEDxIstanbul; Bu konuşma görme engelli olmak üzerine değil, engelleri kaldırmak üzerine! "Önemli olan hayal engelli olmamaktır." diyen Duygu Kayaman, görme engelini hiçe sayarak hayallerinin peşinden gitmenin önemini anlatıyor.

 2. Çevrimiçi Olmak Gençleri Mutsuz Ediyor

  OECD’nin ‘Dijital Çağda Çocuk ve Gençlerde Zihinsel Sağlık’ raporuna göre organizasyona üye ülkelerde gençlerin yüzde 25’i zihinsel rahatsızlık yaşıyor.

 3. Öğrenciler Sokak Hayvanları İçin Mama Topladı

  Öğrenciler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında sokakta yaşayan hayvanlara destek olmak amacıyla yürüttüğü ‘Sevgi ve Sorumluluk Projesi’ ile mama topladı.

 4. Huzurlu Bir Okul Ortamında Korkunun Yeri Yok

  İyi ve huzurlu bir okul ortamında kaygı ve korkunun yeri yok. Bunun için öğrenci ve öğretmenlerin iyi ve güvende hissettiği mutlu bir okul iklimine sahip olmak gerekiyor.

 5. İngilizce Yapmak Zorunda Kalmak - Have to do Something

  İngilizce Yapmak Zorunda Kalmak - Have to do Something; Erken kalkmak zorundasın - You must get up early. Çok çalışmak zorundasın - You must work a lot. Dakik olmak zorundasın - You must be punctual.

 6. Başarı İçin Dünya Problemlerine Cevap Arayın

  En iyi öğretim ödülü sahibi Harvard Üniversitesi MBA Programı öğretim üyesi Prof. Dr. Felix Oberholzer-Gee, gençlere başarılı olmak istiyorlarsa dünyanın en önemli problemlerine çözüm aramalarını önerdi. Üniversitelere ise bilginin

 7. İlk Türk İslam Devletleri

  Karahanlılar, Gazneliler. Hâkaniye ve İlig-Hanlar adlarıyla da anılan Karahanlı Devleti, başta Karluklar olmak üzere Çiğil, Yağma ve Tuhsi gibi Türk Boylarına dayanıyordu.

 8. Süt Faydaları

  Sütte farklı miktarlarda olmak üzere bütün vitaminler tam mevcuttur.Bir litre inek sütünde; Mineral 7.3 gr., Kalsiyum 1.20, Fosfor 0.94, Potasyum 1.59, Sodyum 0.45, Klor 1.6, Magnezyum 0.12, Kükürt 0.33 gr.dır.

 9. Sirklerde Kılıcı Nasıl Yutuyorlar?

  Ana problem gırtlak adalelerini rahatlatmayı öğrenmek, böylece yutkunmaya mani olmaktır. Bu özellik haftalar boyu süren egzersizlerle kazanılabilir.

 10. Yüzme Yarışları Niçin Dört Ayrı Stilde Yapılıyor?

  Yüzme yarışları serbest (kravl), kelebek, kurbağalama ve sırtüstü olmak üzere dört ayrı kategoride yapılır. Ancak ’kelebek’ gibi her insanın kolay kolay yüzemeyeceği bir sitilin niçin yarışmalara alındığı pek bilinmez. Aslında

 11. Atatürk’ün Anadoluya Gönderilmesi

  Atatürk’ün İstanbul’a neden geldiğini ve neler yapmaya çalıştığını daha önce özetlemiştik. Atatürk İstanbul’a merkezi otoriteye sahip olmak için gelmişti.

 12. Atatürk’ün Anadoluya Gönderilmesi

  Atatürk’ün İstanbul’a neden geldiğini ve neler yapmaya çalıştığını daha önce özetlemiştik. Atatürk İstanbul’a merkezi otoriteye sahip olmak için gelmişti.

 13. İskelet Sistemi

  Hayvanların çoğunda, vücuda destek olan, koruyan ve kaslara bağlanarak hareketi sağlayan iskelet sistemi bulunur. Hayvanlarda görülen iskelet dış ve iç iskelet olmak üzere iki tiptir.

 14. Lesson 18 - I wish upon a star

  Lesson 18 - I wish upon a star / Ders 18 - Bir yıldız olmak isterdim

 15. Türkiye’de Akarsuların Oluşturduğu Şekiller

  Akarsuların oluşturduğu yüzey şekilleri aşındırmadan ve biriktirmeden oluşan şekiller olmak üzere iki gruba ayrılır.

 16. Başarılı Olmak İstiyorsan Bunu İzlemelisin!

  Başarılı insanların özellikleri ve başarısız insanlarla arasındakı en büyük farklar nelerdir? Bu videonu izlemekle karşında duran engellerin ne olduğunu bilecek ve onların daha çok farkında olacaksın. Kendinle yüzleş! Korkularını ye

 17. Türk-İslam Devletlerinde Sosyal Yapı

  Büyük Selçuklular döneminde toplumlar arası kaynaşma sağlanmış; Türk İslam toplum yapısı oluşmaya başlamıştır. Selçuklular zamanında toplum, yönetenler, yönetilenler olmak üzere iki bölümden oluşmuştur.

 18. Ayva’nın Yararları - Picus Eydania

  Mayhoş, sulu ve sert olan limon ayvası ile, tatlı daha yumuşak fakat sulu olmayan ekmek ayvası olmak üzere iki çeşidi vardır. Çiçekleri zamanında toplanıp gölgede kurutularak saklanır.

 19. Daha etkili öğrenmek için, Feynman Tekniği 2

  Öğrenmek, hayatta kazanabileceğimiz belki de en önemli alışkanlık. Şu anda bir öğrenciyseniz ne mutlu size. Tek işiniz “öğrenici” olmak. İleride başka işleri yapmaya başlayınca sakın bundan vazgeçmeyin. Peki çok iyi bir öğrenici

 20. Şiirde Ölçü (Vezin)

  Şiirde Ölçü (Vezin); Hece ölçüsü, Aruz ölçüsü, Serbest ölçü. Mısralardaki hece sayısının eşitliği esasına dayanır. Hece ölçüsünde şiirdeki diğer dizeler ilk dizedeki hece sayısına eşit olmak zorundadır.

 21. Ural ve Altay Dilleri

  Ural-Altay dilleri, dil bilginlerinin yapmış olduğu çalışmalarla Ural ve Altay dilleri olmak üzere iki gruba ayrılmıştır (bk. Tablo. 1.1) . Bu ayrımı başlatan kişi Wilhelm Schott (1802-1889)’tur.

 22. Bitkisel Dokular

  Yüksek yapılı bitkilerdeki dokular; sürgen (meristem) doku ve değişmez doku olmak üzere iki grupta incelenir.

 23. Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar

  Yönetici karı ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğ

 24. Ural - Altay Dil Ailesi

  Asya’nın Büyük Okyanus kıyılar ından, Orta Avrupa’ya ve Akdeniz kıyılarına kadar uzanan alanda konuşulan Ural-Altay dil ailesi, Ural ve Altay dilleri olmak üzere iki gruba ayrılır.

 25. Fizikte Sıcaklık

  Bir madde katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâlde bulunabilir. Madde hangi hâlde olursa olsun, madde tanecikleri daima hareket halindedir. Bu hareketler maddenin bulunduğu hâle göre değişebilir.

 26. Her Çocuğun Sahip Olmak İsteyeceği 7 Oyuncak

  Her Çocuğun Sahip Olmak İsteyeceği 7 Oyuncak. Çocuklar Eğlenceyi programlayabilecekler. 1. (...) Hükmünde Olmak

  1) değerinde olmak. Örn: Kaynata, baba hükmündedir. 2) yerinde olmak, yerine geçmek.

 2. (...-masıyla ...-mesi) Bir Olmak

  Çabucak olmak. Örn: Ne var ki doldurduğu bardağı eline almasıyla suratının buruşması bir

 3. (bir İş) Çorba Olmak (çorbaya Dönmek)

  Karmakarışık duruma gelmek, içinden çıkılmaz bir durum almak.

 4. (bir İşin) Alayında Olmak

  1) işi önem vermeyerek yapmak 2) işi şaka konusu yapmak.

 5. (bir İşin) Altı Yaş Olmak

  İşe birtakım oyunlar karışmak, böyle bir işe girişmekte sakıncalar bulunduğu anlaşılmak.

 6. (bir İşin) Başında Olmak

  1) yöneticisi olmak. Örn: Senin müdür başımda olduğu sürece bana da rahat yüzü yoktur. 2)

 7. (bir İşte) Eli Olmak

  Karışmış olmak, gizli bir ilgisi bulunmak. Örn: Şu hâlde Sırrı Beyi Ahmet Samim'in ölüm

 8. (bir İşte) Methali Olmak

  Bir işe karışmış bulunmak, bir işte parmağı olmak.

 9. (bir İşte) Parmağı Olmak

  Bir işi olumsuz yönde etkilemek, bir işe karışmış olmak.

 10. (bir Şey Birine) Haram Olmak

  Bir şeyden gereği gibi yararlanamamak. Örn: Yanında oturup iki laf etmek haram oldu bize. -M.

 11. (bir Şey Birinin) Zıddı Olmak

  Bir şey birini tedirgin etmek, hoşuna gitmemek.

 12. (bir Şey İçin Veya Bir Şeye) Deli Olmak

  Tkz. 1) çok sevmek. Örn: Deli oluyordu çocuklara, onlarsız edemiyordu. 2) çok sinirlenmek 3) d

 13. (bir Şey) Dişe Dokunur (olmak)

  İşe yarar, belirtilmeye değer, önemli (olmak). Örn: Bu türlü yazıları okumaktan -içlerind

 14. (bir Şey) Eli Altında Olmak

  Buyruğunda olmak, istediği anda o şeyden yararlanabilmek.

 15. (bir Şey) İki Baştan Olmak

  Bir şey, her iki tarafın aynı şeyi istemesiyle, iyi niyetiyle gerçekleştirilebilmek. Örn: İ

 16. (bir Şey) Muallakta Olmak (kalmak)

  Sonuca bağlanmamak, sürüncemede kalmak.

 17. (bir Şey, Birinin) Vazifesinden Olmak

  Bir şey o kimsenin görevleri arasında olmak.

 18. (bir Şeyde) Gözü Olmak

  Bir şeyi ele geçirmek isteği beslemek. Örn: Allah bilir, milletvekilliğinde de gözü vardır.

 19. (bir Şeye) Düşkün Olmak

  Çok önem, değer vermek. Örn: Şiire milletçe düşkün oluşumuzun sebeplerini araştırırken

 20. (bir Şeye) Gebe Olmak

  Bir şeyin gerçekleşme olasılığı bulunmak.

 21. (bir Şeye) Kul Olmak

  Aşırı derecede bağlanmak, boyun eğmek. Örn: Ben serüvenlere kul olmayacağım, serüvenler b

 22. (bir Şeye, Bir Kimseye) Yazık Olmak

  Boş yere zarar verilmek. Örn: Masrafa yazık oldu. Adama yazık oldu.

 23. (bir Şeyin) Delisi (olmak)

  Bir şeye aşırı derecede düşkün (olmak). Örn: Oyun delisi.

 24. (bir Şeyin) Orucunda Olmak

  1) herhangi bir şeyi yemez içmez olmak 2) bir şeyi yapmaz olmak. Örn: Ayıplama kardeş, üç g

 25. (bir Yer) Zindan Olmak

  Yaşanmaz, huzursuz, rahatsız, zevk alınmaz duruma gelmek. Örn: Evi ona zindan oldu.

 26. (bir Yerde) Hazır Bulunmak (olmak)

  1) bir yerde var olmak, kendi bulunmak 2) bir şeyi hemen yapabilecek durumda olmak.

 27. (bir Yerin) İçinden Olmak

  Bir yerin merkezinde yaşamak veya orada doğmuş bulunmak.

 28. (biri Ötekinin Yanında) Zemzemle Yıkanmış Olmak

  Biri, ötekine göre çok iyi nitelikte olmak.

 29. (biri Veya Bir Şey) Ortadan Kaybolmak

  1) saklanılmak, bulunmaz olmak 2) nereye gittiği bilinmemek, kimseye sezdirmeden gitmek. Örn: Ni

 30. (biri) Çok Olmak

  Haddini aşarak karşısındakini usandırmak.

 31. (biri) Fena Olmak

  1) hasta gibi olmak, fenalaşmak. Örn: Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duy

 32. (biri, Birine) Deli Divane Âşık Olmak

  Aşırı derecede sevmek. Örn: Bütün yaratıklar birbirlerine deli divane âşık oldular. -Hali

 33. (birinde Birinin) Havası Olmak

  O kimseye benzemek, o kimseyi hatırlatmak. Örn: Onda babasının havası var.

 34. (birinde) Akıl Terelelli (olmak)

  Pek delişmen, kendisinden ciddi bir düşünce, davranış beklenmeyen kimseler için kullanılan b

 35. (birinde) Şeytan Tüyü Olmak

  Kendini herkese kolaylıkla sevdirme özelliği bulunmak. Örn: Bende şeytan tüyü vardır. -H. R

 36. (birinde) Yürek Selânik Olmak

  Şaka çok korkmak ve çok heyecanlanmak. Örn: İkisinde de yürek Selânik. -H. R. Gürpınar.

 37. (birinden) Tarafa Olmak (çıkmak)

  Birinin görüş ve düşüncesini benimsemek, desteklemek.

 38. (birine Karşı) Boynu Eğri Olmak

  Herhangi bir sebeple birine karşı direnecek veya söz söyleyecek durumda olmamak.

 39. (birine) Balta Olmak

  Argo direnerek bir şey istemek, asılmak, musallat olmak. Örn: Yeryüzünde balta olacak bundan d

 40. (birine) Borçlu Bulunmak (olmak)

  Borçlu duruma düşmek. Örn: Dehasını, geçirdiği sara nöbetlerinin şokuna borçlu bulunuyor

 41. (birine) Kastı Olmak

  Ona karşı kötülük etmek, zarar verme isteği beslemek. Örn: Bana kastı mı var?

 42. (birine) Kol Kanat Olmak (germek)

  Yardım etmek, korumak, himaye etmek. Örn: Sade çocuğuna değil, eşine de kol kanat gerer, ona

 43. (birine) Kul Köle Olmak

  Tam bir doğruluk ve özveri ile bağlanarak bütün isteklerini yerine getirmeye hazır olmak.

 44. (birine) Malum Olmak

  İçine doğmak. Örn: Ona da malum oldu haber / Koşup geldi odama -B. Necatigil.

 45. (birine) Pervane Olmak

  Birinin yanında onun hizmetine hazır olduğunu gerekli gereksiz göstermek.

 46. (birine) Yük Olmak

  1) bir kimse, sıkıntılı bir işini başkasına yaptırmak. Örn: Onların hepsinde sanki bulund

 47. (birine) Zahmet Olmak

  Yapılan bir işten sıkıntı, yorgunluk duymak.

 48. (birinin Veya Bir Şeyin) Kurbanı Olmak

  Uğruna ızdırap veya büyük üzüntü, sıkıntı çekmek, zarara girmek, ölmek. Örn: Üçüm

 49. (birinin) Ayağının Türabı Olmak

  Bir kimse başka bir kimseye kul gibi bağlanıp onun her emrini yerine getirmek. Örn: Ayağınız

 50. (birinin) Baş (başının) Belası Olmak

  Sıkıntı, üzüntü, eziyet vermek. Örn: Benim bir köpeğim vardır. Başımın belası! -S. F.

 51. (birinin) Derdi Başından Aşkın (olmak)

  1) birçok sorunu bulunmak. Örn: Kendi derdimiz başımızdan aşkın, bir de başkasının derdi

 52. (birinin) Eli Ayağı (olmak)

  Yardımcısı (olmak), her işine yarar (olmak).

 53. (birinin) Etrafında Dört Dönmek (pervane Olmak)

  İsteğini elde etmek için birinin yanından ayrılmayıp gönlünü etmeye çalışmak.

 54. (birinin) Havası Olmak

  Bir kimsenin albenisi veya cana yakınlığı olmak.

 55. (birinin) Kanlısı Olmak

  Birinin katili olmak. Örn: Ananın kanlısı olmak, ölünceye kadar ateşten gömlek giymektir. -

 56. (birinin) Kolunda Altın Bileziği Olmak

  Kazanç sağlayan bir mesleği, zanaatı olmak.

 57. (birinin) Konuğu Olmak

  Birine konuk olarak gidip kalmak. Örn: Onun köyüne gittim, onun konuğu oldum orada on beş gün

 58. (birinin) Mahkemede Dayısı Olmak

  Yüksek bir makamda koruyucusu, kayırıcısı bulunmak.

 59. (birinin) Maşası Olmak

  Sakıncalı bir işte biri tarafından araç olarak kullanılmak.

 60. (birinin) Maskarası Olmak

  Birinin eğlencesi olmak. Örn: Süslü kafeslere, hazır yemeğe tamah edip insanların maskarası

 61. (birinin) Sinirleri Altüst Olmak

  Sinirleri bozulmak, sinirlenip ne yapacağını şaşırmak.

 62. (birinin) Tüyleri Diken Diken Olmak

  Üşümekten veya korkmaktan vücuttaki kılların dipleri kabarıp kıllar dikilmek. Örn: Hayret!

 63. (birinin) Yalancısı Olmak

  Doğruluğu bilinmeyen bir bilgiyi başkasından duyup iletmek.

 64. (birinin) Yüzü Kâğıt Gibi Olmak

  Kanı çekilip benzi solmak. Örn: Babuş da uyanmış ve yatağın içine oturmuş. Korkudan onun

 65. (birinin) Zebunu Olmak

  Birini çok sevmek, ona aşırı düşkün olmak.

 66. (birinin, Bir Şeyin) Peşinde Olmak

  O şeyi çok istemek. Örn: O şimdi koltuk peşinde.

 67. (birinin, Bir Şeyin) Tiryakisi Olmak

  Bir şeye veya birine çok düşkün olmak. Örn: Artık birbirimizin tiryakisi olmuştuk. -Y. Z. O

 68. (biriyle) Geçmişi Olmak

  1) aralarında eskiye dayanan dostluk, arkadaşlık olmak 2) aralarında kırgınlığa yol açacak

 69. (biriyle) Merhabası Olmak

  Esenleşecek kadar tanışıklığı, yakınlığı olmak.

 70. (herhangi Bir Nitelikte) Kalemi Olmak

  Herhangi bir nitelikte yazı yazabilmek. Örn: Güçlü bir kalemi var.

 71. (herhangi Bir Yılın) Kurası Olmak

  Ask. o yıl askerlik çağına girenlerden olmak.

 72. (işi Veya Durumu) Duman Olmak

  Argo 1) işi, durumu berbat olmak 2) bir kimse veya bir şey ortadan kaybolmak.

 73. Aç Kalmak, Borçlu Olmaktan İyidir

  Sözünün eri olana, borcunu ödeyememek aç kalmaktan daha ağır gelir.

 74. Açıkta Kalmak (olmak)

  1) iş ve görev bulamamak 2) yersiz yurtsuz kalmak 3) birkaç kişinin birlikte eriştiği bir iyil

 75. Adı Sanı Olmak

  Bilinmek, tanınmak, ünlü olmak. Örn: Osman Efendi'nin adı sanı vardı. -İ. H. Baltacıoğlu.

 76. Ağaç Olmak

  Argo bir yerde ayakta durarak çokça beklemek. Örn: Neredesin yahu, seni bekleye bekleye ağaç o

 77. Ağırlığı Olmak

  Etkisi büyük olmak. Örn: Başsavcının yargıçlar arasında belli bir ağırlığı var kuşku

 78. Ağırlık Olmak

  1) sıkıntı vermek. Örn: Kimseye ağırlık olmaz, kimseyi sıkıştırmaz, iyilikten başka bir

 79. Ağzının Kâhyası Olmak

  Birinin alışkanlıklarına, davranışlarına, düzenine karışmak.

 80. Ahirette On Parmağı Yakasında Olmak

  Kendisine karşı sorumlu olan kimseden ahirette hesap sormak. Örn: Artık sana dünyada rastlayam

 81. Akıllı Olmak

  Gerçeklere uygun davranmak. Örn: Mesut olmak için akıllı olmak kifayet eder, baht, talih bunla

 82. Aklı Başka Yerde Olmak

  Başka şeyler düşünmek. Örn: Affet Kâmuran, aklım başka yerdeydi. -R. N. Güntekin.

 83. Aklı Bir (beş) Karış Yukarıda (havada) Olmak

  Değişik sebeplerden dolayı dengeli düşünemez durumda olmak.

 84. Aklı Bir Yerde Olmak

  Bir iş yaparken başka bir şey düşünmek. Örn: Aklı hep evde, Gülsüm'deydi. -Ö. Seyfettin.

 85. Aklı Fikri Bir Şeyde Olmak

  Düşüncesini bir konuda yoğunlaştırmak. Örn: Aklı fikri bostanda olduğu için bunlardan nas

 86. Aksiliği Üstünde (olmak)

  Olumsuz davranış içerisinde (olmak). Örn: Hacı Ömer'in bütün aksiliği üstündeydi. -R. N.

 87. Alabora Olmak

  1) tekne, sandal vb. deniz araçları devrilip ters dönmek. Örn: Kaptan, gemiyi ağzına kadar do

 88. Alet Olmak

  Bilerek veya bilmeyerek kötü bir işe aracılık etmek, vasıta olmak. Örn: Mustafa Kemal'de tek

 89. Alnında Yazılmış Olmak

  Bir olayın, kişinin başına gelmesini Allah yazmış olmak.

 90. Altın Yürekli Olmak

  Çok iyi niyetli, merhametli olmak. Örn: O kadar fazla altın yürekli olacağına bir parça daha

 91. Altüst Olmak

  1) çok karışık duruma gelmek 2) üzülmek, tedirgin olmak, yıkılmak. Örn: Tasarısı birdenb

 92. Anadan Doğmuşa Dönmek (anadan Yeni Doğmuş Gibi Olmak)

  1) dertsiz, tasasız bir duruma gelmek 2) günahlardan arınmış duruma gelmek.

 93. Anasından Doğduğuna Pişman Olmak

  Çok eziyet görmek, çok üzülmek, bezdirilmek.

 94. Araları Limoni Olmak

  Aralarında hafif bir kırgınlık olmak.

 95. Araları Şekerrenk (serin) Olmak

  İki kişi arasında dostluk ilişkileri bozuk olmak. Örn: Vergi kâtibi ile de araları şekerren

 96. Aralarında Dağlar Kadar Fark Olmak

  Aralarında her yönden büyük ayrılıklar bulunmak, benzer nitelikler çok az olmak.

 97. Arası (araları) Açılmak (açık Olmak, Bozulmak)

  Arkadaşlıkları sarsılmak, arkadaşlık bağları kopmak, birbirine darılmak. Örn: O ara garaj

 98. Asıda Olmak (kalmak)

  Bir işe son verilmeyip öylece bırakılmış olmak. Örn: Bu iş bundan fazla asıda kalamaz.

 99. Astarı Yüzünden Pahalı Olmak (pahalıya Gelmek)

  Bir işin ayrıntılarına harcanılan para veya emek, elde edilen sonucun değerini aşmak.

 100. Ayağına Bağ Olmak

  Birinin bulunduğu yerden ayrılmasına veya yaptığı işi sürdürmesine engel olmak.Mesaj / Bildirim Gönderin