Aranan: Klasik

 1. Güneşe Yaklaştıkça Hava Neden Soğuyor?

  Güneşin dünyamızda yarattığı sıcaklık, ışınlarının yeryüzünden yansıması ile olur. Ondan sonra yükseldikçe nemli havada her bir kilometrede yaklaşık 6-7 derece düşer. Yani Everest’in dibi ile tepesi arasında 50 dereceden fazla s

 2. Tarih Dersini Antik Şehirde İşlediler

  Antalya’da 2018 Perge Yılı etkinlikleri kapsamında 9’uncu sınıf öğrencileri, tarih dersini Geç Klasik, Helenistik ve Roma İmparatorluğu dönemlerinin izlerini taşıyan Perge Antik Kenti’nde tarihi mirası gezerek gerçekleştiriyor.

 3. Kağıt Nasıl Yapılıyor?

  Ts’ai Lun günümüzden yaklaşık 2000 yıl önce Çin’de yaşayan bir memurdu ve MS 105 yılında bugünkü kullanılan hali ile kağıdı icat etti. Dutağacı kabuğu, kenevir ve kumaş paçavralarını suyla karıştırarak ezdi, lapa haline ge

 4. Parmaklarımız Niçin Çıtlar?

  Eğer parmaklarınızı çıtlattığınız anda röntgenini de çekerseniz, eklem içinde oluşan gaz kabarcıklarını görebilirsiniz. Bu olay eklem yerindeki hacmi yaklaşık yüzde 15-20 artırır. Aynı parmağınızı arka arkaya çıtlatamazsını

 5. Akademisyenlere, Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi

  YÖKAK tarafından, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarının değerlendirmesini yapacak yaklaşık 600 akademisyene, ‘Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi’ verildi. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, "Kurumsal Dış Değerlendirme Pr

 6. Suyun Altında Niçin Bulanık Görürüz?

  Işığın sudaki hızı, gözümüzü geçerkenki hızı ile yaklaşık aynıdır. Ancak suyun yoğunluğu farklı olduğundan buradan gelen ışık, havadan gelecek ışığa göre yoğunluğu ayarlanmış gözümüzde tam kınlamaz, görüntü retinada

 7. Dünyanın Tektonik Oluşumu

  Dünya, günümüzden yaklaşık 4,6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkışması sonucu oluşmuş ve ekseni etrafında dönerek soğumaya başlamıştır.

 8. Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesiyle

  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘Güvenli Okul Güvenli Gelecek’ projesiyle ilgili, "81 ilde toplam 26 bin 835 güvenlik personeli görev yapacak. Ayrıca diğer tüm okullarda yaklaşık 20 bin güvenli eğitim koordinasyon görevlisiyle okullar

 9. Haçlı Seferleri (1096-1270)

  1096 -1270 yılları arasında yaklaşık iki yüzyıl süren Avrupa Devletlerinin Türk-İslam Dünyasına yaptıkları seferlere denir. Kısaca Haç ile Hilal arasındaki mücadeledir. Avrupalıların elbiselerinde, kullandıkları araç-gereçlerde ha

 10. Asansör Düşerken Zıplanılsa Ne Olur?

  Düşünün ki, asansörünüz bozuldu ve 60-70 km/saat, yani saniyede 18 metre hızla düşüyor. Siz de son saniyede yukarı zıplıyorsunuz. Yukarı zıplamanız olsa olsa saniyede 4-5 metre hızla olabilir. Yani siz yine de yaklaşık saniyede 13-14 m

 11. 2018 YKS Yerleştirme Analizi: Zirvede Rekabet Kızıştı

  Yaklaşık iki milyon öğrencinin merakla beklediği 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, ÖSYM ve YÖK 31 Ağustos’da sınavla ilgili veriler yayınladı.

 12. Türklerde Hukuk Ünite Değerlendirme Etkinliği

  Klasik Dönemde Osmanlı Hukuku ile ilgili aşağıda verilen metinde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 13. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı Kavramları

  REAYA: Osmanlı toplumunda yönetilenlere ,halka verilen addır. CİZYE: Osmanlı’da Müslüman olmayanlardan alınan askerlik vergisi. VÂKIF : Vakfeden kişiye denir. MEVKÛF : Vakfedilen mala denir. MÜTEVELLİ: Vakıf yöneticisine denir. VAKFİYE :

 14. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı Klasik Sorular

  İlk Türk devletlerinde dini hayat ve inanışlar hakkında bilgi veriniz. Klasik dönem Osmanlı toplum yapısı hakkında bilgi veriniz. Osmanlı Devletinde uygulanan “Millet Sistemi” hakkında bilgi veriniz.

 15. Klasik Dönem Osmanlı Toplum Yapısı

  Osmanlı Devleti, çok uluslu ve çok dinli bir yapıya sahipti. Ancak Türkler, devletin kurucusu olarak esas unsuru meydana getiriyordu. Fakat yine de bütün Müslümanlar hakim unsur durumundaydılar.

 16. Plazmalar Nedir? Nasıl Oluşur?

  Günlük yaşamda maddenin katı, sıvı ve gaz hâlleri ile iç içe yaşarız. Plazma ise maddenin diğer hâlleri kadar ön planda görünmez iken, evrenin neredeyse tamamına yakını yani yaklaşık % 96 sı plazma hâli özelliği taşır.

 17. Türklerde Devlet Teşkilatı Klasik Sorular

  Türklerde Devleti Oluşturan Unsurları yazarak kısaca açıklayınız, Türk-İslam Ordusunun genel özeliklerinden 5 tanesini maddeler halinde yazınız

 18. Osmanlı Klasik Dönem Devlet Teşkilatı

  Osmanlı Devlet Anlayışı, Merkez Teşkilatı, Taşra Teşkilatı, Ordu teşkilatı

 19. Otomat - Robotik Masa

  Klasik bir masadan çok daha fazlası nasıl olur diye merak ediyorsanız. Bu masalara farklı bir bakış açısı kazanmanızı sağlatacak.

 20. Alice Harikalar Diyarında Masalı

  Alis Harikalar Diyarında, dünya çocuk edebiyatının en tanınmış klasiklerinden birisi olarak kabul edilir. Ancak yalnızca çocuklara değil, yetişkinlere de hitap eden fantezi, roman, oyun ya da epik şiir olarak de değerlendirilmiştir.

 21. Ankara Roma Hamamı

  Ulus Meydanından Yıldırım Beyazit Meydanına uzanan Çankırı Caddesi üzerinde, Ulus’tan itibaren yaklaşık 400 m. uzaklıkta, yolun batısında, caddeden 2.5 metre kadar yükseklikte yer alan Roma Hamamı, III. Yüzyılda Septimius Severus’un 1. Anonim Klasik

  Yazarı hiç bilinmeyen ya da kesin olarak saptanamamış olan, yıllar boyunca pek çok basımları

 2. Çocuk Klasikleri

  Ünlü yazarlarca yazılan ve çocukların yıllardan beri ilgi ve heyecanla okumakta oldukları yaz

 3. Düzmeklasik

  (Heykel, Mimarlık) Yunan klasik sanatının özentili, abartılı yansılaması.

 4. Eski Klasik Komedi

  Yunan komedisinin, Milâttan önce 480 yılına doğru başlıyan en eski ve korolu kaba devri.

 5. Klasik

  Bir dilin, metinlerden çıkarılıp bir öğretim konusu yapılan şekli ( KLASİK ÖNCESİ, Pré-c

 6. Klasik

  1. Eski Yunan ve Lâtin sanat ve edebiyatına değgin olan. 2. Eski Yunan ve Lâtin veya XVII. yüzy

 7. Klasik

  (Resim, Heykel, Mimarlık) 1. Ülküsel bir güzellik düşüncesinden kalkan, ölçü ve düzene da

 8. Klasik Anamnez

  Hayvanın ne zaman hasta olduğu, hastalık belirtilerinin ilk defa nerede görüldüğü, hangi has

 9. Klasik Bale

  Belli kurallara dayanan bale biçimi.

 10. Klasik Bütçe

  Ödeneklerin hizmetin niteliğine göre değil, kuruluşların gereksinim ve istemlerine göre tahsi

 11. Klasik Büyüme Kuramı

  Kapitalizmin içsel dinamizmi ile ekonominin kendiliğinden büyüyeceğini, ancak toprakların sın

 12. Klasik Dans

  1. Eskiden kalma, gelenek olmuş dans. 2. Kuralcı dans. 3. Üzerinden çok zaman geçmesine karşı

 13. Klasik Dansçı

  Klasik kurallara uygun olarak dans eden sanatçı.

 14. Klasik Denge

  Emek piyasasında tam işlendirmenin sağlanmasıyla birlikte eşanlı olarak mal ve para piyasalar

 15. Klasik Denge Modeli

  Klasik dengenin sağlandığı makroiktisadi modeller.

 16. Klasik Dış Ticaret Kuramları

  Serbest ticaret varsayımı altında, dış ticaretten bütün ülkelerin kazançlı çıkacağını

 17. Klasik Dram Türü

  Latin yazarı Seneca'nın ileri sürdüğü dram türü. Fransızlardan Corneille ve Racine'in, Alma

 18. Klasik Enterotoksemi

  Clostridium perfringes tip D’nin koyunlarda oluşturduğu hastalık.

 19. Klasik Faiz Kuramı

  Faizi bugünkü tüketimden vazgeçmenin bedeli olarak gören ve reel faiz oranının ödünç veril

 20. Klasik İkilik

  Ekonomideki parasal değişmelerin üretim, işlendirme ve büyüme gibi reel değişkenler üzerind

 21. Klasik İktisat

  Devletin ekonomiye hiçbir biçimde müdahale etmediği durumda iktisadi dengenin, tam rekabetin old

 22. Klasik İnsancılık

  Ortaçağda, Aristoteles'e dayanan skolastik görüşü bırakarak, insanlık sevgisini işleyen yaz

 23. Klasik İşsizlik

  İşgücü istemi ve sunumunun reel ücretlerin bir fonksiyonu olduğu varsayımı altında, reel ü

 24. Klasik Kafes İstirahati

  Parçaların deplase olmadığı basit kırıklarda, kemikte belirgin bir bozukluk oluşmadığı du

 25. Klasik Komedya

  On yedinci yüzyılda, Fransa'da Molière, on sekizinci yüzyılda Almanya'da Lessing komedyaları i

 26. Klasik Komedya

  Fransa'da XVII. (Moliére), Almanya'da XVIII. yüzyıl (Lessing) komedya türü.

 27. Klasik Liberalizm

  Felsefesi klasik iktisadın, iktisadi insan, görünmez el ve bırakınız yapsınlar bırakınız g

 28. Klasik Miktar Kuramı

  Reel gayrisafî yurtiçi hasılanın tam işlendirme düzeyinde, paranın yalnızca değişim aracı

 29. Klasik Öğretim Programı

  1. Bir okulu bitirmek için eskiden beri okunması zorunlu görülen geleneksel derslerin ya da konu

 30. Klasik Okul

  1. Öğretim programında el işlerine ve kılgısal çalışmalara yer verilmeyen ya da bu gibi etk

 31. Klasik Okul

  1. Öğretim programında el işlerine ve kılgısal çalışmalara yer verilmeyen ya da bu gibi etk

 32. Klasik Oyun Türü

  Latin yazan Seneca'nın ileri sürdüğü oyun türü. Sonradan Aristoteles ile Horatius'un ilkeleri

 33. Klasik Oyuncu

  Hem acılı hem gülünçlü oyunları oynayabilen klasik anlamda oyuncu.

 34. Klasik Poz

  Bir sirkte göze güzel görünen poz. Birçok kişinin bir arada, uyumlu bir biçimde poz almasıyl

 35. Klasik Sindirim Denemesi

  Yemlerin sindirilme derecesini belirlemede kullanılan yöntem. Sindirilme derecesi belirlenecek yem

 36. Klasik Tiyatro

  Rönesans'ta İtalya'da başlamış ve on yedinci yüzyılda Fransa'da Corneille ve Racine'in yapıt

 37. Klasikçilik

  Eski Yunan ve Lâtin yazarları ile XVII. yüzyıl yazarlarını tutanların öğretisi.

 38. Klasikçilik

  Uz yolunda, estetik bir sanat anlayışiyle antik yapıtlara dayanan bir sanat akımı. Bu akım, İ

 39. Klasikçilik

  (Resim, Heykel, Mimarlık) Klâsik üslûba olan hayranlık yüzünden o nitelikte yapıt vermeyi am

 40. Klasikleşmiş

  Yeni akımlar ve düşünceler karşısında, zaman aşımına uğramadan hâlâ güncelliğini, taz

 41. Klasikleşmiş

  Yeni akımlar ve yeni düşünceler karşısında, zaman aşımına uğramayan yeniliğini, tazeliğ

 42. Neoklasik Bölüşüm Kuramı

  Euler önermesinden hareketle, üretim fonksiyonunun homojenlik derecesinin bir, yani ölçeğe gör

 43. Neoklasik İktisat Okulu

  Alfred Marshall'la başlayan, karşılaştırmalı durağan çözümleme yöntemini, fayda kuramın

 44. Orta Klasik Komedi

  Yunan komedisinin, korosu kaldırılmış ve gelişmiş olan, yeni devre doğru yol açan ikinci dev

 45. Son Klâsik Komedi

  Yunan komedisinin İskender zamanına raslıyan incelmiş devri.

 46. Yaklaşık Değer

  Gerçek değere yakın olan değer.

 47. Yaklaşık Kök

  Bir f işlevi için, f(x).= 0 denklemini sağlayan kök bulunamadığında, belirli kimi yöntemlerl

 48. Yaklaşık Sıra Birimi

  Bir E sıralı doğrusal uzayında, her (...) koşullarını gerçekleyen (…)ağı.

 49. Yaklaşıklık

  Gözlem araçlarıyla elde edilen bilgilerin belli bir kesinlik ölçüsüne yaklaşma düzeyi ya da

 50. Yeni Klasikçilik

  Ondokuzuncu yüzyılın sonunda, klasik zevk ve üslûbunu yeniden ortaya çıkarmak amaciyle hareke

 51. Yeni Klasikçilik

  (Resim, Heykel, Mimarlık) 1920-30 yılları arasında betili resmi yeniden canlandırmak isteyen veMesaj / Bildirim Gönderin