Aranan: Kimyasal

 1. Yiyecekler Tuzlanarak Nasıl Saklanabiliyor?

  Tuz, suyu çok seven bir kimyasaldır. Yiyecekteki suyu emerek, bakterilerin gelişmek için muhtaç oldukları nemli ortamı ortadan kaldırır ve bakterilerin yiyeceği bozmalarını önler. Tuz aynı zamanda bu bakterileri kendisi de doğrudan öldür

 2. Üriner Sistemi Hastalıkları

  Üriner Sistemi Hastalıkları. Fiziksel ve kimyasal etmenler neden olabilir.

 3. Sinir Sistemi Hastalıkları

  Sinir sistemi hastalıklarına neden olan etmenlerin hemen hemen hepsi kimyasal etmenlerdir.

 4. Adeka İlaç Ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A. Ş.

  Telefon: (212) 365 08 00, Adres: Eski Büyükdere Cad. No:35 34398 Maslak

 5. Bileşiklerin Oluşması ve Özellikleri

  Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik oluştururlar.

 6. Berilyuma Bağlı Hastalıklar

  Berilyum ve Bileşiklerine Bağlı Hastalıklar. Kimyasal Etkenlere Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

 7. Organik Kimya Ders Notları

  Organik Kimya Ders Notları özetleri; Kuantum Sayilari ve Periyodik Sistem. Periyodik Özellikler ve Elementler. Gazlar. Çözelti Etkileşimleri ve Derişimleri. Kimyasal Tepkimelerde Enerji

 8. Sabit Hacimler Kanunu

  Kimyasal reaksiyona giren gaz halindeki element ya da bileşiklerin aynı basınç ve sıcaklık şartlarında hacimleri arasında tam sayılarla gösterilen bir oran vardır

 9. YKS Kimya Konuları

  Modern Atom Teorisi, Kimyasal Hesaplamalar, Gazlar, Sıvı Çözeltiler, Kimya ve Enerji, Tepkimelerde Hız, Kimyasal Denge, Sıvı Çözeltilerde Denge, Kimya ve Elektrik, Karbon Kimyasına Giriş, Organik Bileşikler, Hayatımızdaki Kimya

 10. Akarsularda Aşındırma

  Akarsuyun, içerisinden geçtiği yatağı kazması ve kopardığı parçacıkları taşıması olayına aşındırma denir.Akarsular kimyasal ve fiziksel (mekanik) yollarla aşındırma yaparlar.

 11. Coca Cola ve Klorün Garip Kimyasal Reaksiyonu

  Coca Cola ve Havuz Klorün Garip Kimyasal Reaksiyonu - Şaşırtıcı Bilim Deneyi

 12. Kütlenin Korunumu Kanunu

  Kimyasal olaylarda, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu olaya KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU denir. 1. Biyojeokimyasal Devir

  (Yun. bios: hayat geo: yer khemeia: değişme) Diğer organizmaların kullanması için mikroorganiz

 2. Biyokimyasal Genetik

  Genler ve enzimler arasındaki ilişkiler, özellikle biyokimyasal yollardaki basamakları kontrol e

 3. Biyokimyasal Oksijen Gereksinimi

  Suda biyolojik olarak parçalanabilen organik maddelerin ölçüsü.

 4. Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı, Bod

  Suda biyolojik olarak parçalanabilen organik maddenin ölçüsü.

 5. Biyokimyasal Toksikoloji

  Zehirlerin canlı vücudundaki moleküler düzeyde etki biçimleri ve antidotal tedavinin ilkelerini

 6. Biyokimyasal Tolerans

  İlacın yinelenen dozlarda sürekli verilmesine bağlı olarak kendini vücutta metabolize eden enz

 7. Biyokimyasal Yol

  Bir hücrede enzimlerle katalizlenen reaksiyonlar dizisi.

 8. Biyokimyasal Yol

  Bir hücrede enzimlerle katalizlenen reaksiyonların dizisi.

 9. Biyokimyasal Zehirli Etki

  İlaçların klinikte rutin olarak ölçülen biyokimyasal göstergelerde yaptıkları istenmeyen de

 10. Elektrokimyasal Değişim

  Bir zarı geçen bir iyonun elektrik yükü ve konsantrasyon değişimlerinin toplamı oksidatif fos

 11. Elektrokimyasal Potansiyel

  Bir zara karşı yük ve konsantrasyon ayrımının devamı için gerekli enerji.

 12. Histokimyasal Yöntemler

  Doku kesitlerinde farklı maddelerin yerinin belirlenmesini, hücrelerin ve dokuların yapısal duru

 13. İmmünositokimyasal Yöntemler

  Hücre ve dokulardaki özgül proteinlerin yerini belirleyen yöntemler. İmmunoglobulinlerin diğer

 14. Kimyasal Antagonist

  İlacın kimyasal yapısını değiştirerek antagonist etki oluşturan madde.

 15. Kimyasal Antagonizma

  Agonistin, antagonist ilaçla kimyasal olarak birleşmesi sonucu etkisiz duruma getirilmesi olayı.

 16. Kimyasal Aşındırma (aşınma)

  Suyun ya da çözeltilerin, kimyasal etkisiyle aşınma.

 17. Kimyasal Ayrışma

  Kimyasal bir bileşiğin uğradığı ayrışma.

 18. Kimyasal Ayrışma

  Yerli kayaların, içinde erimiş kimi gazlar bulunan sularla dağılıp çözülmeleri.

 19. Kimyasal Bağ

  Birden fazla atomu veya iyonu bir arada tutan çekim kuvveti.

 20. Kimyasal Bağlar

  Bileşiklerin ya da monomer moleküllerinin aralarındaki bağlar.

 21. Kimyasal Bileşim

  Bir özdeğin hangi tür öğecik ve özdeciklerden, ne oranda oluştuğunu gösteren veriler.

 22. Kimyasal Bileşme

  Değişik özdeciklerin bir araya gelmesiyle yeni özdecikler kuran oluşum.

 23. Kimyasal Bireşim

  Bir kimyasal bileşiği, daha ilkel ayıraçlardan, bir dizi tepkimeler, işlemler sonucu elde etme.

 24. Kimyasal Bombaj

  Asidik gıda konservelerinde, asitle konserve kutusu metali arasındaki reaksiyon sonucu, hidrojen v

 25. Kimyasal Boya

  Kimyasal gereçlerden ve bunların kimyasal etkilerinden faydalanarak ağacın yüzeysel rengini de

 26. Kimyasal Çekici Madde

  Bir hücre ya da organizmayı kendine çeken herhangi bir kimyasal madde. Kemoatraktant.

 27. Kimyasal Çevirimli Örtü

  Kimyasal çevirimli örtme işlemi ile metal yüzeylere kazandırılan oksit, fosfat ya da kromat ö

 28. Kimyasal Çevrimli Örtme

  Uygun çözeltiler kullanılarak, kimyasal bir yükseltgenme - indirgenme tepkimesi sonucu, metal y

 29. Kimyasal Çözümleme

  Mal niteliğinin anlaşılması için, gerektiğinde o mal ya da örneği üzerinde yapılan kimyasa

 30. Kimyasal Çözümleme

  Bir kimyasal bileşik, çözelti, ya da karışım benzerlerinin bileşenlerini saptamak için yapı

 31. Kimyasal Enerji

  Kimyasal tepkimeler sırasında ortaya çıkan enerji.

 32. Kimyasal Enerji

  Kimyasal tepkimeler sırasında ortaya çıkan enerji.

 33. Kimyasal Evrim

  Organik bileşiklerin atmosfer ve geosferdeki inorganik bileşiklerden çeşitli etkenler altında m

 34. Kimyasal Gerilim

  Belirli kimyasal türün, bir özdemi başına düşen özgür erke niceliği.

 35. Kimyasal Gübre

  İşlenmemiş özdeği doğadan sağlanarak üretimliklerde hazırlanan azotlu, fosfatlı ve potasl

 36. Kimyasal Hızbilim

  Kimyasal tepkimelerin hızlarını ve içyapısını inceleyen bilgi dalı.

 37. Kimyasal ışık

  Normal sıcaklıkta kimyasal bir tepkime sonucu ışık oluşması. Kemolüminesans.

 38. Kimyasal ışık

  Normal sıcaklıkta kimyasal bir tepkime sonucu ışık oluşması.

 39. Kimyasal ışıldama

  Kimyasal tepkime sonucu uyarık olarak çıkan kimi ürün özdeciklerinin, uzunca süre ışık sal

 40. Kimyasal İşlem

  Genellikle, metal yüzeyleri temizleme, paklama ve benzeri işler için çözelti kullanan ve kimyas

 41. Kimyasal İtici Madde

  Bir hücre ya da organizmayı uzaklaştıran herhangi bir kimyasal madde. Kemorepellent.

 42. Kimyasal Kanser Yapıcı

  İnsanlar veya hayvanlarda kansere neden olan kimyasal maddeler. Etil metan sülfonat, dimetil sülf

 43. Kimyasal Kanser Yapıcılar

  İnsanlarda ya da hayvanlarda kansere sebep olan kimyasal maddeler. Etil metan sülfonat, dimetil s

 44. Kimyasal Kapılı Kanallar

  Nörotransmitter maddelerin bağlanmasıyla açılan veya kapanabilen kapılarla ilişkili iyon kana

 45. Kimyasal Kararma

  Sinema Kararmanın işlemelikte kimyasal işlemle elde edileni.

 46. Kimyasal Karsinogenez

  Kimyasal maddelerin neden olduğu kanser tipi.

 47. Kimyasal Kayım (nmr)

  Bir çekinsel mıknatıs yankılaşımı izgesinde, kimyasal bağ eksicikleri yüzünden görülen d

 48. Kimyasal Kısırlaştırıcılar

  Böcek mücadelesi maksadıyla dişi ya da erkek böcekleri kısırlaştırmakta kullanılan tepa, m

 49. Kimyasal Koruyucular

  Yemlerde bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaların gelişmelerini önlemek, oksijene karsı duyarl

 50. Kimyasal Muamele

  Kaba yemlerdeki selülozun sindirimini artırmak için yem maddesinin asit veya alkalilerle işlenme

 51. Kimyasal Öğe

  Bütün özdeciklerin, kimyasal bileşiklerin yapıtaşı olan değişik öğecik türlerinden biri

 52. Kimyasal Olarak Düzenlenen İyon Kanalları

  İyon kanalları gibi hizmet eden hücre zarlarındaki integral proteinler. Özgün bir madde kendin

 53. Kimyasal Örüt

  Tepkime işleyişini, tepken, ürün, tezgen, tür ve özdem sayılarını düz çizgilerle, her bir

 54. Kimyasal Ozmotik Teori

  Solunum sırasında mitokondrilerin dış ve iç zarları arasında ATPaz bölgesinde H taşınması

 55. Kimyasal Ozmotik Teori

  Solunum sırasında mitokondrilerin iç zarının dış bölgesinde yüksek konsantrasyonda bulunan

 56. Kimyasal Ozmoz

  Elektrokimyasal proton gradiyentine (pH ve elektiksel potansiyel) bağlı olarak protonların zardan

 57. Kimyasal Ozmoz

  Elektrokimyasal proton derecesine bağlı olarak protonların zardan geçişiyle ATP üretimi, zarda

 58. Kimyasal Parlaklaştırma

  Alüminyum yüzeyleri düzgünleştirmek ve parlaklaştırmak için, asit çözeltileriyle uygulanan

 59. Kimyasal Peritonitis

  Kimyasal nedenlerle oluşan karın zarı yangısı. Tedavi amacıyla periton içi uygulanan ilaçlar

 60. Kimyasal Reseptör

  Kimyasal maddelerle uyarılan almaç.

 61. Kimyasal Reseptörler

  Kimyasal maddelerle uyarılan reseptörler.

 62. Kimyasal Sinaps

  Sinir uyarılarının, bir sinir hücresinden diğerine geçişinin kimyasal maddeyle olduğu sinaps

 63. Kimyasal Sıralama

  Protein değerlendirme sistemlerinden olan, protein kalitesi tayin edilecek yemin kapsadığı en d

 64. Kimyasal Tepkime

  Kimyasal özdekler arasında oluşan tepkime.

 65. Kimyasal Tepkimeler

  Organizmalarda meydana gelen kimyasal olaylar. Kimyasal reaksiyonlar.

 66. Kimyasal Uyartı

  Kimyasal maddelerle meydana getirilen uyartı.

 67. Kimyasal Yanık

  Tuz ruhu vb. kimyasal maddelerle oluşan yanık.

 68. Kimyasal Yüzerme

  Kimi gaz özdeciklerinin, bir katının yüzeyine kimyasal bağlarla tutunması olayı.

 69. Kimyasal Zararlılar

  Gıda zincirine girdiğinde insan sağlığı ve gıda kalitesi üzerine olumsuz etkileri olan kimya

 70. Mikrokimyasal Terazi

  Tartım kapasitesi 20 g, hassasiyeti 0. 001 mg olan terazi.

 71. Sitokimyasal Yöntemler

  Hücre içerisindeki maddelerin çeşitli kimyasal yöntemlerle incelenmesi.

 72. Yarı-mikrokimyasal Terazi

  Kapasiteleri 30-50 g, hassasiyetleri ise 0. 01- 0. 02 mg olan terazi.

 73. Yemlerin Kimyasal Analizi

  Yemlerin kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılan ve Weende analiz yöntemine göre kuru madde, hMesaj / Bildirim Gönderin