Aranan: ISIK

 1. Matilek Dış Tic. Ltd. Şti.

  Telefon: (216) 330 06 85, Adres: Dr. Esat Işık Cad. No:118/1

 2. Lilly İlaç Ticaret Ltd. Şti.

  Telefon: (216) 554 00 00, Adres: Kısıklı Cad. Kuşbakışı Sok. No:6 Rainbow Plaza Kat

 3. Intendis Tic. Ltd. Şti.

  Telefon: (216) 651 77 17, Adres: Kısıklı Cad. No:4 S Blok Kat

 4. Guerbet Tıbbi Ve Kimya Mad. Tic. A. Ş.

  Telefon: (216) 651 47 44, Adres: Kısıklı Cad. Haluk Türksoy Sok. No:4 Kat

 5. Yıldızların Işıkları Gece Neden Kırpışır?

  Yıldızların göz kırpıyormuş gibi ışıklarının kırpışmasının sebebi, çok uzaktan geliyor olmaları ve atmosferimizdir. Yeryüzünde nispeten ılınan hava devamlı olarak yükselme meylindedir. Bu durum gece de devam eder. Yıldızların z

 6. Ay Neden Gündüzleri Görünür?

  Ay dünyamıza çok yakın olduğundan gökyüzünde görüntü olarak yıldızlardan çok büyük görünür. Eğer konumuna göre güneşten iyi ışık alabilirse gündüzleri de gökyüzünde rahatlıkla görünebilir.

 7. Gökyüzü Neden Mavidir?

  Güneşten çıkarak atmosferimize kadar yol alan güneş ışınlarının çoğunluğu teğet geçerken, bir kısmı atmosferimiz tarafından emilir. Bu ışık atmosferden geçerken mor tarafındaki ışıklar, kırmızı tarafındakine göre daha fazla

 8. Soğan Doğrarken Niçin Gözümüz Yaşarır?

  Bir soğanı kestiğinizde bunlardan ’S1 propenylcysteine-sulphoxide’ adı verilen kısım çözülür ve gözlerimizi tahriş eden ’proponal-S oxit’ adlı kısmı ortaya çıkar. Kimya ilminin karışık kelimeleri aklımızı karıştırmadan es

 9. Farma-tek İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.

  Telefon: (216) 474 04 14, Adres: Kısıklı Cad. Oymacı Sok. No:16 A Blok

 10. Fotoğraflarda Gözler Neden Kırmızı Çıkar?

  Fotoğraf makinesinin flaşı çok kısa bir zamanda çok kuvvetli bir ışık verir. Gözbebeğimiz ise bu kadar kısa zamanda küçülmeye fırsat bulamaz. Işık doğrudan retinaya ulaşır ve oradan da doğrudan kılcal damarların görüntüsü yans

 11. Araba Aynaları Neden Farklı Gösteriyor?

  Dikiz aynasında arka arkaya ama birbirine açılı, ’V’ şeklinde, önde düz bir cam, arkada ise normal düz bir ayna vardır. Normal gündüz konumunda ayna kısmı dik durumdadır ve camdan geçen ışıklar burada yansıyarak arkanızı görmeniz

 12. Yarasalar Niçin Kan Emer?

  Dünyada 900 değişik yarasa cinsi olduğu biliniyor. Kan ile beslenmeleri insanların gözünde onları vampir ile özdeşleştirmiş, hep korkulan bir hayvan olmuşlardır. Halbuki yarasaların çoğu kan ile beslenmez. Zararlı böcekleri yiyerek insa

 13. Türkiye’de Bitki Çeşitleri

  Türkiye, Zengin Bitki Çeşitliliğine Sahip Olan Dünyanın Sayılı Ülkelerinden Biridir. Bu Zenginlikte; İklim Çeşitliliği, Kısa Mesafelerde Değişen Yeryüzü Şekilleri, Coğrafi Konum, Jeolojik Zamanlar Boyunca Görülen İklim Değişiklikl

 14. Dış Kuvvetler

  Yeryüzünün aşınma, taşıma ve birikim faaliyetleriyle şekillenmesinde etkin rol oynar. Dış kuvvet ve süreçlerin etkisi, iklim ve topoğrafya gibi koşulların da etkisiyle bölgeden bölgeye göre değişiklik gösterebilir.

 15. İnsanların Niçin Solaktır?

  Bilim insanları yıllardır bunun nedenini arayıp durmaktadır. Bilindiği gibi, beynimizin her iki yarısı değişik yetenekleri kontrol eder. Önceleri beynimizin sol yansının konuşma yeteneğimize kumanda ettiği bilindiğinden, yazmamıza da kum

 16. Suyun Altında Niçin Bulanık Görürüz?

  Işığın sudaki hızı, gözümüzü geçerkenki hızı ile yaklaşık aynıdır. Ancak suyun yoğunluğu farklı olduğundan buradan gelen ışık, havadan gelecek ışığa göre yoğunluğu ayarlanmış gözümüzde tam kınlamaz, görüntü retinada

 17. Kanımız Kırmızı İken Damarlarımız Niçin Mavi?

  Damarlarımızın mavi renkte görünmesi, vücudumuza gelen ışığın bir kısmının derimizde emilmesi, bir kısmının da yansıtılması ile ilgilidir. Derimizde mavi renk gibi yüksek enerjiye sahip dalga boyundaki ışıklar daha çok yansıtıl

 18. Renklerden Nasıl Etkileniriz?

  Kanada’da bir okulda yapılan deneyde, odaların renk ve ışık düzenlerinin değiştirilmesi ile bazı öğrencilerin zeka düzeylerinin ve disiplin sorunlarının olumlu biçimde etkilendiği tespit edilmiştir.

 19. İngilizce Spor - Sports

  İngilizce Spor - Sports; Futbol oynuyoruz - We play football / soccer (am). Bazen yüzüyoruz - We swim sometimes. Veya bisiklete biniyoruz - Or we cycle.

 20. Sarı Yoğurt Otu Faydaları

  Bu bitkinin değişik türleri vardır:Tırmanca Yoğurtotu (Galium aparina) tarlalarda,çayırlarda ve çit kıyılarında bolca yetişir ve çiftçiler tarafından zararlı ot olarak bilinir. 60-160 cm boyundaki bitkinin yaprakları halka dizilişlidir.

 21. İslamiyetin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri

  Mecusilik, mecus dinine ait inanç ve akidelere dayalı tutum ve davranışların bütünü; temel akideleri ateşe (ışık) tapmak olan Zerdüştilik, Mithrailik, Zurvailik, Manilik ve Mazdekilik gibi çeşitli fırka ve mezheplerin ortak adı.

 22. Kobilere Diğer Destekler

  Toplam yatırım tutarında meydana gelecek %30’a kadar olan değişiklikler, özkaynak-kredi dağılımına bakılmaksızın ve belge şartı aranmaksızın yatırım indirimine tabidir.

 23. Küçük Çiçekli Yakı Otu Faydaları

  Bu bitkinin pek çok değişik türleri vardır. Şifalı olanlar; pembe kırmızı Yakıotu (E.roseum), Küçük çiçekli Yakıotu (E.parviflorum), Dağ Yakıotu (E.montanium), Koyu Yeşil Yakıotu (E.obscrum), Mızrak Yapraklı Yakıotu

 24. Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışı

  Türk adının anlamı üzerinde yapılan araştırmalarda değişik görüşler ortaya çıkmıştır.Türk adının TÜREMEK, OLGUNLUK ÇAĞI TÖRE SAHİBİ, GÜÇLÜ , KUVVETLİ gibi anlamlara geldiği belirtilmiştir.

 25. Mütareke Döneminde Azınlıklar ve Örgütler

  Türkiye toprakları üzerinde yüzyıllar boyu birlikte yaşamış değişik halklar Osmanlı Devleti’nin savaştan yenik çıkması sonrasında gerçek yüzlerini ortaya koyarak Türk komşularından intikam almaya kalkıştılar.

 26. Enerji ve Hayat - Fotosentez

  Klorofilli canlıların ışık(güneş) enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik maddeler sentezlemesidir. Fotosentez yeryüzündeki en önemli dönüşüm olayıdır.

 27. Ebegümeci Faydaları

  Küçük yapraklı Ebegümeci (Malva vulgaris) ve büyük yapraklı ( Malva grandifolia) ve başka değişik cinsleri genellikle çiçek ve sebze bahçelerinde, insanların yaşadıkları yerlerin yakınlarında yetişir. Bu bitkiler, yapraklarında, çi

 28. Doku Tanımı

  Çok hücreli organizmalarda hücreler bulundukları yer ve görevlerine göre yapılarında bir takım değişiklikler oluşturarak farklılaşmışlardır.

 29. Genleşme ve Büzülme

  Isıtılan bütün maddelerin boylarında uzama, yüzeylerinde genişleme ve hacimlerinde artma olur. Günlük hayatımızda değişik yerlerde, örneğin elektrik tellerinin kışın gergin yazın sarkık olması, tren rayları döşenirken bir miktar bo

 30. Canlılık ve Çevre

  Ototroflar (Üreticiler) İnorganik maddelerden organik madde sentezlerler. En fazla bulunan gruptur. İki tiptir. Fotosentetikler: Işık enerjisini kullanırlar. Klorofilleri vardır. Örnek: Yeşil bitkiler,bakteriler ve mavi-yeşil algler.

 31. Türk İslam Devletlerinde Hukuk

  Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk ikiye ayrılmıştır.

 32. Edatlar (İlgeçler) Türleri

  Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat denir.

 33. Trafik - Traffic

  Trafik - Traffic / İngilizce Kelimeler; accident-kaza, barrier-bariyer, bicycle-bisiklet, boat-tekne, bus-otobüs, cable car-teleferik

 34. Türkiye’de Erozyonun ve Çözüm

  Yurdumuzun %45.9’u 1000-2000 m. yükseklikte kısaca dağlık, %62.5’u, %15 meyilden daha meyilli, engebeli bir yapıya sahip olması, çok değişik iklim farklılkları göstermesi,

 35. Aurora Nedir? Aurora Nasıl Oluşur?

  Gökyüzündeki doğal ışık görüntüleri olan auroralar, genelde gece çıplak gözle de izlenebilir. Bu doğa olayını bir bütün olarak görebilmek için, oluşma zamanlarında uzaydan bakmak gerekir.

 36. İngilizce Sıfatlar; nice, big, beautiful

  İngilizce sıfatlar konusunu değişik başlıklardan oluşur.İyelik sıfatları (possessions), karşılaştırma sıfatları (comparatives) ve derecelendirme sıfatları (superlatives) gibi konuları farklı konular altında göreceğiz.

 37. Kadmiyuma Bağlı Hastalıklar

  Kadmiyum ve Bileişiklerine Bağlı Hastalıklar. Özellikleri, görülmesi, kullanımı, maruziyet kaynakları

 38. Termometre Çeşitleri

  Termometrelerin yapımında genelde maddelerin genleşme özelliklerinden yararlanılır. Fakat bazı termometrelerin yapımında basınç, renk, direnç ve benzeri özelliklerdeki değişiklikler de dikkate alınır.

 39. Anason Otu (Çayı) Faydaları

  Maydanoz türünde bir bitkidir. Beyaza çalan yaprakları, meyvesinde iki tane birbirine yapışık şifalı tohumlarının kendine özgü kokusu vardır.

 40. Niçin Trafik Lambaları Kırmızı, Sarı ve Yeşildir?

  rafik ışıkları uygulaması, önceleri demiryollarının trenleri kontrol için uyguladığı sinyaller Örnek alınarak başlamıştır. Demiryolları idaresi kırmızı rengi ’dur’ sinyali olarak seçmişti. Kırmızı renk kan rengi olduğundan

 41. Bisiklet İçin Mini Pompa Yapımı

  Bisiklet İçin Mini Pompa Yapımı. Şırınga ve bir boru yardımı ile pompanızı kendiniz yapın.

 42. Ali Cengiz Oyunu Masalı

  Bir varmış, bir yokmuş evvel zamanda, güngörmüş, bir kadının gayet yakışıklı, boylu poslu, bir delikanlı evlâdı varmış. Onu kadıncağız saraya hükümdar maiyetine vermiş.

 43. Karışık Karikatür Arşivi

  Karışık Karikatür Arşivi - Çeşitli çizer ve karikatür dergilerinin birbirinden güzel karikatürlerini bulabilirsiniz.


 1. Akdeniz » Ahmet Mete ışıkara İlkokulu

  Şevketsümer Mah. 5936 Sk. Ahmet ışıkara İlkokulu Sitesi No: 71a Akdeniz / Mersin

 2. MIDYAT » ALTIN ISIK MARDIN

  HALEP PASAJI KAT 2 NO:2 MIDYAT MARDIN

 3. BEYSUKENT » ALTINISIK

  MUTLUKENT MAH DENIZKIZI CAD ANGOLA IS MERKEZI NO 2/5 ANGORA EVLERI BEYSUKENT ANKARA

 4. ILGIN » ALTINISIK ECZANESI

  FATIH MAH.DR.VEHBI KUTUKCU CAD.

 5. YENIMAHALLE » ALTINISIK ECZANESI

  MUTLUKENT MH.KOCATEPE CAD.NO:2/5

 6. CANKAYA » ALTINISIK ECZANESI

  MUTLUKENT MH. KOCATEPE CD. NO:2/5 BEYSUKENT ANGORA EVLERI CA

 7. MIDYAT(ESTEL) » ALTINISIK PARFUMERI

  HALEP PASAJI KAT:2 MIDYAT

 8. BAYRAKLI » ARDA ISIK ECZANESI

  1847/26 SOK NO 5/C YENIGIRNE

 9. KARSIYAKA » ARDA ISIK ECZANESI

  1847/26 SOK.NO:5/C ORNEKKOY

 10. Erciş » Aşağı ışıklı İlkokulu

  Aşağıışıklı Mah. Afetevler Bölgesi Kümesi Küme Evleri No: 8 Erciş / Van

 11. Erciş » Aşağı ışıklı Ortaokulu

  Aşağıışıklı Mah. Afetevler Bölgesi Kümesi Küme Evleri No: 8 Erciş / Van

 12. Karlıova » Ayten Tekışık İlkokulu

  Bahçeköy Köyü No: 99 Karlıova / Bingöl

 13. Çankaya » Ayten Tekışık Ortaokulu

  Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Ayten Tekışık İöo. Blok No: 40 Çankaya / Ankara

 14. Karlıova » Ayten Tekışık Ortaokulu

  Bahçeköy Köyü No: 99 Karlıova / Bingöl

 15. Saray » Bakışık İlkokulu

  Bakışık Mah. Okul Yanı Sk. No: 109 Saray / Van

 16. Saray » Bakışık Ortaokulu

  Bakışık Mah. Okul Yanı Sk. No: 109 Saray / Van

 17. CERKEZKOY » BETUL ISIK ECZANESI

  GAZI MUSTAFA PASA MAH KOCATURK SOK NO 5/B

 18. İskenderun » Bitişik İlkokulu

  Bitişik Mah. Bitişik Merkez Sk. No: 1 İç Kapı No: 1 İskenderun / Hatay

 19. İskenderun » Bitişik Ortaokulu

  Bitişik Mah. Bitişik Merkez Sk. No: 1 İç Kapı No: 1 İskenderun / Hatay

 20. Andırın » Boğazören Taşoluk ışıkdibi İlkokulu

  Boğazören Mah. ışıkdibi Sk. No: 1 Andırın / Kahramanmaraş

 21. Andırın » Boğazören Taşoluk ışıkdibi Ortaokulu

  Boğazören Mah. ışıkdibi Sk. No: 1 Andırın / Kahramanmaraş

 22. CANKAYA » BORA ISIK KUAFOR INS.GIDA

  CANKAYA CAD. NO.2/1

 23. Bornova » Bornova 16 Nolu ışıkkent Aile Sağlık Merkezi

  Egemenlik Mah. Aydınlar Cad. No:28 ışıkkent Bornova / İzmir

 24. AKSEHIR » BUYUKISIK ECZANESI

  SEYRAN MAH.SAGLIK SOK.NO:15

 25. SEHITKAMIL » CUMHURIYET ISIK ECZANESI

  SELIMIYE MAH 70 CAD NO 83

 26. BUCA » DAMLA ISIK ECZANESI

  EFELER MH. KOSUYOLU CD. 506 SK. NO:3/A SIRINYER

 27. Baykan » Demirışık İlkokulu

  Demirışık Köyü No: 1 Baykan / Siirt

 28. Derik » Demirli ışıklı İlkokulu

  Demirli Mah. ışıklar Sk. No: 9a İç Kapı No: A Derik / Mardin

 29. BASAKSEHIR » DERMAN ISIK ECZANESI

  ZIYA GOKALP MAH MASKO MOBILYACILAR SITESI

 30. KUCUKCEKMECE » DERMAN ISIK ECZANESI

  ZIYA GOKALP MAH.DENETIM BINASI

 31. Narlıdere » Didem ışıklı İlkokulu

  Limanreis Mah. Cengiz Topel Sk. Didem ışıklı İöo. Sitesi No: 65 Narlıdere / İzmir

 32. Narlıdere » Didem ışıklı Ortaokulu

  Limanreis Mah. Cengiz Topel Sk. Didem ışıklı İöo. Sitesi No: 65 Narlıdere / İzmir

 33. BAGLAR » DIYARBAKIR ISIK ECZANESII

  YENIHAL CD. ERBAB 3 SITESI D/BLOK ALTI NO:2 BAGLAR/DIYARBAKIR

 34. Merkez » Doğan ışıkalp İlkokulu

  Doğu Mah. Balkan Cad. No: 108 Merkez / Kırklareli

 35. BUCA » EGE ISIK ECZANESI

  KOZAGAC MAH.249 SOK.NO:13/B

 36. KAPAKLI » EMRE ISIK ECZANESI

  ATATURK MAH HURRIYET CAD NO 1/1A

 37. Sarıyer » Fmv Özel Ayazağa ışık Anaokulu

  Pınar Mah. Büyükdere Cad. Fmv.lise Sitesi No: 194 / 3 İç Kapı No: 1 Sarıyer / İstanbul

 38. Sarıyer » Fmv Özel Ayazağa ışık İlkokulu

  Pınar Mah. Büyükdere Cad. Fmv İlköğrtm Sitesi No: 194 / 2 İç Kapı No: 1 Sarıyer / İstanbul

 39. Sarıyer » Fmv Özel Ayazağa ışık Lisesi

  Sarıyer Büyükdere Cad.pınar Mah.maslak-istanbul

 40. Sarıyer » Fmv Özel Ayazağa ışık Ortaokulu

  Pınar Mah. Büyükdere Cad. Fmv İlköğrtm Sitesi No: 194 / 2 İç Kapı No: 1 Sarıyer / İstanbul

 41. Kadıköy » Fmv Özel Erenköy ışık Anaokulu

  Sinan Ercan Caddesi No:17 Erenköy-kozyatağı-kadıköy / istanbul

 42. Kadıköy » Fmv Özel Erenköy ışık İlkokulu

  19 Mayıs Mah. Sinan Ercan Cad. Fezıye Mekteplerı Vakfı Sitesi No: 19-17 İç Kapı No: 1 Kadıköy / İstanbul

 43. Kadıköy » Fmv Özel Erenköy ışık Ortaokulu

  19 Mayıs Mah. Sinan Ercan Cad. Fezıye Mekteplerı Vakfı Sitesi No: 19-17 İç Kapı No: 1 Kadıköy / İstanbul

 44. Şişli » Fmv Özel ışık İlkokulu

  Teşvikiye Mah. Teşvikiye Cad. Fevziye Mektepleri ışık Okulları Blok No: 6 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul

 45. Şişli » Fmv Özel ışık Lisesi

  Teşvikiye Mah. Teşvikiye Cadde No:6 Pk:34365 Şişli / istanbul

 46. Şişli » Fmv Özel ışık Ortaokulu

  Teşvikiye Mah. Teşvikiye Cad. Fevziye Mektepleri ışık Okulları Blok No: 6 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul

 47. Avcılar » Fmv Özel ıspartakule ışık Anaokulu

  Tahtakale Mah. Gaffar Okkan Cad. No: 7 İç Kapı No: 1 Avcılar / İstanbul

 48. Avcılar » Fmv Özel ıspartakule ışık İlkokulu

  Tahtakale Mah. Gaffar Okkan Cad. 7. Blok No: 5 İç Kapı No: 1 Avcılar / İstanbul

 49. Avcılar » Fmv Özel ıspartakule ışık Lisesi

  Tahtakale Mah. Gaffar Okkan Cadde No:5 / 7 Avcılar / istanbul

 50. Avcılar » Fmv Özel ıspartakule ışık Ortaokulu

  Tahtakale Mah. ıspartakule Mevkii T 56 Sokak No: 5 Avcılar / istanbul

 51. Şişli » Fmv Özel Nişantaşı ışık Anaokulu

  Teşvikiye Mah. Teşvikiye Cad. Fevziye Mektepleri ışık Okulları Blok No: 6 İç Kapı No: 1 Şişli / İstanbul

 52. Kadıköy » Fmv. Özel Erenköy ışık Fen Lisesi

  19 Mayıs Mah. Sinan Ercan Cadde No:17 Pk:34736 Kadıköy / istanbul

 53. Kadıköy » Fmv. Özel Erenköy ışık Lisesi

  19 Mayıs Mah. Sinan Ercan Cadde No:17 Pk:34736 Kadıköy / istanbul

 54. MERKEZ » GIRESUN - ISIK ECZANESI

  OSMANIYE MAH. YUZBASISUYU SOK. NO:3/5 GIRESUN

 55. Dargeçit » Gürışık İlkokulu

  Gürışık Mah. Gürışık Sk. No: 6 Dargeçit / Mardin

 56. Merkez » H.hüsnü Tekışık Rehberlik Ve Araştırma Merkezi

  Dilaverbey Mah. Gazipaşa Cad. No: 25 Merkez / Edirne

 57. Battalgazi » Hacı İbrahim ışık İlkokulu

  Tandoğan Mah. Hayat Sk. Hacı İbrahim İlköğretim Okulu Blok No: 28 / 2 Battalgazi / Malatya

 58. Kocasinan » Hacı Mehmet Soyışık İlkokulu

  Yeşil Mah. Bebek Cad. No: 93 Kocasinan / Kayseri

 59. Bozyazı » Hüseyin Hüsnü Tekışık İlkokulu

  Tekmen Mah. Akdeniz Cad. No: 145 Bozyazı / Mersin

 60. Şebinkarahisar » Hüseyin Hüsnü Tekışık Öğretmenevi Ve Akşam Sanat Okulu

  Bülbül Mah. Halil Rıfat Paşa Cad. No: 1a İç Kapı No: A Şebinkarahisar / Giresun

 61. Atakum » İlkışık Özel Eğitim Uygulama Merkezi ı. Kademe

  Esenevler Mah. 406 Sk. No: 20 İç Kapı No: 3 Atakum / Samsun

 62. Atakum » İlkışık Özel Eğitim Uygulama Merkezi ıı. Kademe

  Esenevler Mah. 415 Sk. No: 13 İç Kapı No: 3 Atakum / Samsun

 63. FATIH » IMRAHOR ISIK ECZANESI

  IMRAHOR ILYAS BEY CD. NO:94

 64. MERKEZ » ISIK

  ATATURK BULVARI NO:20 MERKEZ-MUS

 65. BAGLAR » ISIK

  YENIHAL CD. ERBAB-3 APT.ALTI NO:2 BAGLAR - 0541 656 87 67

 66. KARAPINARI » ISIK

  RESADIYE MAH. INONU CAD. NO:29/C KARAPINAR/KONYA

 67. MERAM » ISIK

  GODENE MAH. 17384 SOKAK GODENE SAGLIK OCAGI KARSISI MERAM / KONYA

 68. PENDIK » ISIK

  NAMIK KEMAL CAD.NO:52/C TEKNOSA YANI PENDIK ISTANBUL

 69. USKUDAR » ISIK

  BULGURLU MH. LIBADIYE CD.NO:3/1 BULGURLU USKUDAR

 70. CEKMEKOY » ISIK

  MEHMET AKIF MAH.SEHIT SAHINBEY CD.NO:31/A CEKMEKOY

 71. SIRINYER » ISIK

  SIRINYER VERGI DAIRESI YOLU 302 SOK. NO:9/A

 72. ANADOLU » ISIK

  DOGU MH.NAMIK KEMAL CD.NO:52/C

 73. KARAPINAR » ISIK

  RESADIYE MAHALLESI INONU CADDESI NO:29/C KARAPINAR-KONYA

 74. PENDIK » ISIK ECZ

  DOGU MAH NAMIK KEMAL CAD NO 52/C CARSI PENDIK ISTANBUL

 75. ISTANBUL » ISIK ECZ KIZILAY MEYDANI NO 27

  ISIK ECZ KIZILAY MEYDANI NO 27

 76. ISTANBUL » ISIK ECZ TERAZIDERE

  ISIK ECZ TERAZIDERE

 77. AVNI AKER KARGO » ISIK ECZANESI

  ARAS KARGO AVNIAKER SUBESINDEN TESLIM

 78. BAGLAR » ISIK ECZANESI

  YENIHAL CAD ERBAP 3 SITESI D BLOK NO 2 BAGLAR DIYARBAKIR

 79. KUMKAPI » ISIK ECZANESI

  NISANCA TURKELI CAD. NO:66/A

 80. PALANDOKEN » ISIK ECZANESI

  ADNAN MENDERES MAH 12 MART CAD NO 67

 81. MERKEZ » ISIK ECZANESI

  HUZUR MAH GUNES CAD NO 159

 82. MERKEZ » ISIK ECZANESI

  TURGUT MAH ORDEKLIDERE CAD NO 16/A

 83. MERKEZ » ISIK ECZANESI

  DIRILIS MAH DERYA SOK NO 17/C

 84. SEHZADELER » ISIK ECZANESI

  NURLUPINAR MAH TURGUTLU CAD NO 37/C

 85. MERKEZ » ISIK ECZANESI

  OZALPER MAH TURGUT OZAL BLV NO 13/3

 86. MERKEZ » ISIK ECZANESI

  GAYBIEFENDI MAH CINIGAR CAD MUHLIS SOK NO 1/B

 87. MERKEZ » ISIK ECZANESI

  ISMETPASA CAD NO 26/A

 88. CEKMEKOY » ISIK ECZANESI

  MEHMET AKIF MAH SEHIT SAHINBEY CAD NO 31/C CEKMEKOY

 89. BASAKSEHIR » ISIK ECZANESI

  IKITELLI ORGANIZE SANAYI ATATURK BLV DEPOSITE AVM A BLOK IKITELLI

 90. GUNGOREN » ISIK ECZANESI

  ESKI LONDRA ASFALTI NO 33 BAHCELIEVLER MEDICANA HASTANESI KARSISI

 91. FATIH » ISIK ECZANESI

  NISANCA TURKELI CAD NO 66/A

 92. ANTAKYA » ISIK ECZANESI

  ALTINCAY MAH 119 SOK NO 5/A

 93. MERKEZ » ISIK ECZANESI

  FEVZI CAKMAK MAH ORHAN YILMAZ CAD NO 77/B

 94. MERKEZ » ISIK ECZANESI

  ICADIYE MAH BALAKGAZI CAD NO 8/B

 95. MERKEZ » ISIK ECZANESI

  ATATURK MAH TURGUT REIS CAD TEZCAN SIT NO 2/A

 96. ISCEHISAR » ISIK ECZANESI

  CUKUR MAH CUMHURIYET MEYDANI NO 20

 97. MERKEZ » ISIK ECZANESI

  KAZIM KARABEKIR MAH NO 75/8

 98. MERKEZ » ISIK ECZANESI

  ATATURK CAD NO 46/A

 99. MERKEZ » ISIK ECZANESI

  ISTASYON CAD NO 20

 100. MERKEZ » ISIK ECZANESI

  VAKIF IS HANI NO 1


 1. Açılır-kapanır Yer ışıkları

  Çerçeve sahnenin önünde, kullanılmadıkları zaman taban içine kayan yer dizi ışıkları.

 2. Ad Değişikliği

  Birer çift sayılacak kadar anlamca birbirine yakın olan bazı isimlerin başka başka köklerde t

 3. Adoptif Bağışıklık

  Antijene maruz kalmadan bağışık bir canlıdan, bağışık olmayan bir canlıya lenfosit inokül

 4. Ak ışık

  Görünür izgenin tüm renklerinin, doğal ışıktaki yeğinlikleri ölçüsünde karıştırılma

 5. Akkor ışık

  Madensel bir tel parçasının ışık saçacak aklığa gelinceye dek ısıtılmasıyla elde edilen

 6. Akkor ışık

  Sinema/TV. İşlik aydınlatılmasında kullanılan, maden telin akkor duruma geçinceye değin ıs

 7. Akkor ışık

  Madensel bir tel parçasının akkor duruma gelinceye kadar ısıtılmasıyla sağlanan ışık.

 8. Aktif Bağışıklık

  Etkin bağışıklık.

 9. Alçak Yeğinlikli ışık Yayı

  Sinema Kömürün katı taneciklerinin gaz durumuna geçtiği sıcaklıkta ışık kaynağı işlevi

 10. Alt ışık Dizgesi

  Sahne tabanını ön kesimde boydan boya kaplayan, bir kutu içinde toplanmış, belli sayıda, merc

 11. Alttan ışıklama

  Özel etki yaratmada kullanılan ve aşağıdan yukarıya doğru verilen ışıklama.

 12. Alttan ışıklama

  Yere yakın ışık kaynağından sahneyi aydınlatma (bk. ön lambalar).

 13. Ana ışık

  Sinema/TV. Herhangi bir nesnenin ya da görünçlüğün aydınlatılmasında kullanılan temel ış

 14. Anı Karışıklığı

  Gerçek olmayan bir anının gerçekmiş sanılması.

 15. Ardışık Bağlanım

  Bir elektrik çevriminde çevrim öğelerini, tümünden aynı akım geçecek biçimde, birbiri ard

 16. Ardışık Kalan

  f gerçek işlevi ile (…) sayısı için, (…) sayılarından biri. Simgesi : (…)

 17. Ardışık Kesme Yöntemi

  Karbonlaşmanın nasıl ilerlediğini anlamak amacıyla uygulanan ve işlem süresince, deney örnek

 18. Ardışık Motor

  Mıknatıssal alan oluşturan kangalları ile döngeni ardı sıra bağlanmış elektrik işlergesi.

 19. Ardışık Uyarlama

  Birinci dizeyi ikincisi ile ve üçüncüyü dördüncüsü ile (ve sonuna kadar böylece) uyaklı k

 20. Ardışık Yaklaştırım

  Bir işlemi art arda uygulayarak doğru değere yaklaşma.

 21. Asalak ışık

  Gösteri için geçerli olmayan, aygıtların birinden ya da kulisten gelen kaçak ışık.

 22. Aşırı ışıklama

  Sinema Alıcı ya da basım aygıtında, ışık yeğinliğinin, ışıklama süresinin ya da her ik

 23. Aşırı ışıklı

  Sinema Aşırı ışıklamaya uğramış filmin durumu.

 24. Atmosfer ışıkları

  Sahne ışıklaması dışında, dekorda anlamı kapsayacak duyusal bir hava yaratmada kullanılan d

 25. Ayrışık

  Ayrışım olayına uğramış olan.

 26. Ayrışık

  (Yun. heterogenes: heteros = başka, genos = cins) Başka cinsten olan aynı türden olmayan. Karş

 27. Ayrışık Anıklık Ölçerleri Tümgesi

  Bireyin türlü etkinlik alanlarında sağlayabileceği göreli başarı düzeylerini ölçme amacı

 28. Ayrışık ışınım

  Aynı türden olup, farklı kinetik enerji taşıyan taneciklerin oluşturduğu ışınım.

 29. Ayrışık Mallar

  Özsel veya biçimsel olarak farklı ya da farklılaştırılmış mallar.

 30. Ayrışık Odak

  Sinema/TV. Bir görüntüde yalnız önemli bölümün seçiklikle görülüp geri kalanının odak

 31. Ayrışık Öğecik

  Bir özdecikteki yörüngeçlerin erke düzeyi sırasını bulmak için, atomları sonsuza dek ayrı

 32. Ayrışık Reaktör

  Yakıtının ayrışık olması nedeniyle, nötronların farklı özellikler taşıdığı reaktör.

 33. Ayrışık Sermaye

  Belli bir üretim biçimi için özel olan ve alternatif üretim süreçlerine aktarılamayan farkl

 34. Bağırsaklarda Patolojik Vaziyet Değişiklikleri

  Bağırsakların normal durumlarının değişmesi durumu.

 35. Bağışık

  Vücudu, doğuştan ya da daha sonra kazandırılmış yetenekler nedeniyle, çeşitli hastalıklara

 36. Bağışık

  Bir canlının, dolaşım sisteminde, antijene karşı olan antikorları ya da T lenfositleri taşı

 37. Bağışık

  1. Gümrük bildirmeliğinde sıfır olan vergi oranı. 2. Yurda, kesin olarak ve gümrük vergisi a

 38. Bağışık

  Herhangi bir nedenle kendisinden vergi alınmayan kimse.

 39. Bağışık Cevap

  Bir antijen varlığında, T ve B lenfositler, makrofajlar ve birçok hücrenin işlevinin etkin old

 40. Bağışık Cevap Genleri

  Büyük doku uyuşum kompleksi içinde bulunan genler, bir antijene karşı tüm düzeylerde verilen

 41. Bağışık Kompleks

  Antijenin antikora bağlanmasıyla oluşan yapı.

 42. Bağışıklık

  Bağışık olma durumu.

 43. Bağışıklık

  Bir organizmada, mikroorganizmalara ve bunların meydana getirdiği maddelere karşı meydana getiri

 44. Bağışıklık

  Yurda kesin olarak sokulan bir malı, yasaların gümrük vergisine bağlı tutmaması, a. bk. gümr

 45. Bağışıklık

  Bağışık olma durumu.

 46. Bağışıklık Baskılayıcı İlaç

  Bağışıklık sistemini baskılayıcı etki gösteren glukokortikoitler, siklosporin ve takrolimus

 47. Bağışıklık Bilimi

  Antikorlar ve antikorların antijenlerle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. İmmünoloji.

 48. Bağışıklık Cevabı

  Vücudun antijenlere karşı makrofaj, lenfosit, granüllü lökosit, trombosit, mast hücresi, endo

 49. Bağışıklık İzlenmesi

  Klonlanmış genin kotladığı polipeptidi bulmak için antikor kullanılması.

 50. Bağışıklık Kazanmak

  1) bazı mikroplara karşı aşı veya doğal yolla dirençli duruma gelmek 2) mec. korunaklı olmak

 51. Bağışıklık Sistemi

  Organizmaya dışarıdan giren yabancı maddelere, antijenlere karşı hedef teşkil eden ve onları

 52. Bağışıklık Uyarıcı İlaç

  Bağışıklık yetmezliği durumlarının tedavisinde kullanılan bağışıklık sistemini uyaran

 53. Bağışıklık Yetersizliği

  Herhangi bir nedenle yeterli bağışıklık oluşamaması, immün yetersizlik.

 54. Bakışık Dekor

  Bir eksene göre, iki yanı da göze eşit görünen dekor.

 55. Bakışık Düzen

  Simetrili. Her yandan, göze dengeli görünen bir eksene iki yanda da eşit olan düzen.

 56. Bakışık Noktalar

  1. Düzlemde özek adını alan bir üçüncü nokta söz konusu noktaları birleştiren doğru par

 57. Bakışık Uzambiçimler

  Bir noktaya, bir doğruya ya da bir düzleme göre bakışık olan iki uzambiçim.

 58. Bakışıksız Dekor

  Bir eksene göre, iki yanı göze eşit görünmemesine karşın güzelduyusal açıdan dengeli deko

 59. Balkon ışıkları

  Asma katı olan büyük tiyatro salonlarında, sahne önünü aydınlatan aygıtların tümü.

 60. Baş ışıkçı

  Sinema 1. Bir görünçlüğün aydınlatılması için gerekli ışık düzenlemesini yöneten kims

 61. Baş ışıkçı Yardımcısı

  Sinema/TV. Çalışmalarında baş ışıkçıya yardımcı olan kimse.

 62. Bellek Karışıklığı

  Sözcük ve cümlelerin doğru anlamını anımsayamamak ya da ilk kez görülen bir şeyi daha önc

 63. Beyaz ışık

  Sinema/TV. Kesiksiz bir dalga uzunlukları izgesine (renklere) ayrılabilen ışık.

 64. Biçimsel Yapışıklık

  Bir biçimin parçalarının tek bir biçim olarak bir arada kalması eğilimi. (Örneğin: Bir kez

 65. Bileşik ışık Mikroskobu

  Işık kaynağı olarak görünür ışığın kullanıldığı ve en az iki takım merceği olan bi

 66. Birincil Bağışık Cevap

  Verilen bir antijenle ilk defa karşılaşan konakta oluşan nispeten zayıf bağışık cevap.

 67. Bitişik Özümleme

  Yanyana bulunan iki ses arasındaki özümleme.

 68. Bitişiklik

  Nesneler, davranışlar ya da deneyimlerin yer, zaman ya da her ikisi yönünden birbirine yakın ol

 69. Bitişiklik Çağrışımı

  İki ya da daha çok uyaran, düşünü ya da kavram arasında yer, zaman birliğinin etkisiyle kuru

 70. Bitişiklik İlişkisi

  (Piaget) Çocuklardaki düşünce gelişiminde, nesnelerin uzayda yan yana oluşlarının neden sonu

 71. Bitişiklik Ketlemesi

  İlişkili bir bütün halinde öğrenilen parçaların bütünden kopuk, bağımsızken anımsanmas

 72. Çakışık Duru

  Nicem düzeneğinde, erkeleri eş olan ayrı nicem durularının her biri.

 73. Çakışık Konbiçimler

  Birisindeki her öğe ötekinin bir öğesiyle çakışacak biçimde üst üste bulunan iki konbiçi

 74. Çakışıklık

  Eş erke düzeyinde birkaç nicem durusu bulunması olayı.

 75. Çelişik

  Aralarında çelişme bulunan (önermeler, yargılar, kavramlar, terimler). Buna göre: 1. Biri öte

 76. Çelişik Önermeler

  Biri öbürünün değillemesi durumunda olan iki önerme.

 77. Çelişik Önermeler

  Birisi ötekinin olumsuzu durumunda olan iki önerme.

 78. Çelişik Yanıt

  Bir başka yanıtın olurladığını yadsıyan yanıt.

 79. Çelişiklik İlkesi

  İki -> çelişik önermenin aynı zamanda doğru olamadığı gibi, aynı zamanda yanlış da olama

 80. Çelişiklik Yasaları

  (…) . Krş. karşıolum yasaları.

 81. Çerçeve Dizi ışıkları

  Sahne çerçevesinin iç yüzünde, yukarıda, sağ ve sol yanlardaki dizi ışıtaçların tümü.

 82. Çerçeve Kenar ışıkları

  Çerçevenin sahneye bakan her iki kenarında bulunan direklere ya da tutamaklara yukardan aşağıy

 83. Çevren Dizi ışıkları

  Çevrenin hem tabanında, hem de üst sınırında, yönü gergiye doğru olan dizi ışıklar. Iş

 84. Çevren ışık Birimi

  Çevren gergisini aydınlatmak ya da sahneyi derin göstermek için kullanılan çevren ışıklamas

 85. Çevren ışık Çukuru

  Çevren gergisini alttan aydınlatan ışıkları gizlemekte kullanılan kanal.

 86. Çevren ışıklaması

  Sahneyi derin göstermede kullanılan, çevrenin altında ve üstünde bulunan ışıkların tümü.

 87. Çiğ ışık

  Gölge ve aydınlık kesimlerin kesin çizgilerle ayrıldığı, tam parlaklıkla oyuncular ya da ne

 88. Çiğ ışık

  Sinema/TV. 1. Çok yeğin ışık kaynağının verdiği ışık. 2. Konunun böyle bir kaynaktan ay

 89. Çiğ ışık

  Döşem ve kişilerin çok güçlü bir kaynaktan aydınlatılmasıyla doğan durum. Bu durumda göl

 90. Cılız Ana ışık

  Sinema/TV. Ana ışığın, dar bir alanı aydınlatacak biçimdeki durumu. (Bu durumda görünçlü

 91. Cıva Buğulu ışık Yayı

  Sinema Genellikle basım aygıtlarında, işlik aydınlatmasında, bazen de 35 mm'lik göstericilerd

 92. Cıvalı ışık Yayı

  Cıva uçuğu ile doldurulmuş bir cam boru içindeki iki üşeğe uygulanan yüksek gerilim ile ak

 93. Dağınık ışık

  Sinema/TV. Bir görünçlüğün aydınlatılmasında, görünçlüğe eşit ölçüde dağılan, g

 94. Dağınık ışık

  Bir sahnenin aydınlatılmasında genel aydınlatmayı sağlayan ya da sahnenin genel aydınlatılma

 95. Dağıtılmış ışık

  Sahneye dağıtılarak verilen, genel ışıklama yöntemine ilişkin ışık.

 96. Dağıtılmış ışık

  Sahneye dağıtılarak verilen ışık.

 97. Danışık

  Gerçek güceriye (iradeye) uygun olmayan bildiride bulunmak için birden çok kişilerin bir türe

 98. Danışıklı Güreş

  Sonu önceden belirlenmiş güreş.

 99. Değişik Almaç İşgal Teorisi

  Bir ilacın yaptığı etkinin şiddetinin, o ilacın intinsik etkinliğinin ölçüsü olan alfa-de

 100. Değişik Marmenevişleme

  Mb ile Ms sıcaklıkları arasında tutulan bir yağ yunağında yapılan marmenevişleme işlemi.Mesaj / Bildirim Gönderin