Aranan: Fazla

 1. Güneşe Yaklaştıkça Hava Neden Soğuyor?

  Güneşin dünyamızda yarattığı sıcaklık, ışınlarının yeryüzünden yansıması ile olur. Ondan sonra yükseldikçe nemli havada her bir kilometrede yaklaşık 6-7 derece düşer. Yani Everest’in dibi ile tepesi arasında 50 dereceden fazla s

 2. Gökyüzü Neden Mavidir?

  Güneşten çıkarak atmosferimize kadar yol alan güneş ışınlarının çoğunluğu teğet geçerken, bir kısmı atmosferimiz tarafından emilir. Bu ışık atmosferden geçerken mor tarafındaki ışıklar, kırmızı tarafındakine göre daha fazla

 3. Muammer Yılmaz - Mükemmelsiniz!

  TEDxİstanbul Konuşması: Dünyaya gülümseyen meraklı bir maceracı. Yaptığı dört yüzden fazla gezi, ziyaret ettiği altmış ikiden fazla ülke ile Muammer insanlığa inancı olan bir dünya gezgini.

 4. Niçin İnsanların Kan Grupları Farklıdır?

  Ortalama bir yaşam süresi boyunca, insan vücudunda yarım tondan fazla alyuvar üretilir. Bu alyuvarların yüzeylerinde ’antigen’ denilen proteinler ve lipidler vardır. İşte bu antigenlerin varlığı veya yokluğu kan gruplarını tayin eder.

 5. İngilizce Alışveriş Yapmak - Shopping

  İngilizce Alışveriş Yapmak - Shopping; Bir hediye almak istiyorum - I want to buy a present. Ama çok fazla pahalı olmayan - But nothing too expensive. Belki bir el çantası - Maybe a handbag?

 6. Türkiye’de İklim Çeşitleri

  Karadeniz İklimi, Akdeniz İklimi, Karasal İklim. Yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar nispeten yağışlı ve ılık geçer. En fazla yağış kışın ve ilkbaharda düşer.

 7. Türkiye’de Sis ve Önemi

  Havadaki su buharının yüzeye yakın yerlerde yoğunlaşmasıyla oluşur. Görüş mesafesinin 1 km’in altında düştüğü günler “sisli günler” ol-kabul edilir. Sisli günler en fazla, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ,İstanbul Boğazı ve k

 8. Türkiye’de Nemlilik ve Yağış

  Yamaç (Oragrafik) Yağışları, Konveksiyonel Yağışlar, Cephe Yağışları (Frontal). En fazla yağışı, ülkemiz kuzey ve güneyinde yer alan dağ kuşakları alır. Yağış kıyıdan iç kısımlara gidildikçe azalır. Yıllık yağış miktar

 9. Kekik Otu Faydaları

  Kekik Otu faydaları nelerdir? Kekik Otu nasıl tüketilir? Çimenlik tarla kıyılarında, orman kıyılarında ve çayırlardaki,karınca yuvalarının üstünde yetişir.Güneş ve sıcak istediği için, toprak sıcaklığının fazla olduğu kayalık

 10. Buz Neden Kaygandır?

  Buzlu bir yüzeyin üzerinde ayağımızın kaymasını benzer bir sebebe dayandırabiliriz, ancak buz pateni yapanlar pütürlü buz yüzeyinde, düz bir buz yüzeyinden çok daha fazla bir hızla kayarlar.

 11. Girişimcilik Engellerinin Kaldırılması

  Girişimciliği olumsuz etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında özellikle ülkemizde bürokratik işlemlerin fazlalığı ve karmaşıklığı ilk sırada gelmektedir.

 12. Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

  Birden fazla kadınla evlenme yasaklandı. Mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği geldi.

 13. Isırgan Otu Faydaları

  Şifası kök, sap ve yaprak ve çiçeğindedir. Bitki ne kadar taze olursa tedavi gücü o oranda fazladır. Kışın kullanımı için Mayıs ayında toplanıp, kurutulmalıdır. Tohumları ise Temmuz - Ağustos aylarında toplanıp, gölgede kurutulmal

 14. İncir Faydaları

  İncirin faydaları nelerdir? İncir nasıl tüketilmeli Sütte bulunan kalsiyuma oranla daha fazla kalsiyum içerir. İncir yenilirken, çekirdeklerinin ağızda iyice çiğnendikten sonra yutulması daha faydalıdır.

 15. Günde 4 Saatlik Uyuma Sonucunda Neler Oluyor

  Olumlu Bak yazarlarından biri, günlük programını değiştirip, uykuya sadece 2-4 saat ayırmaya karar verdi! Bir günde daha fazla saat olsaydı, ne güzel olurdu, diye hiç düşündünüz mü?

 16. Kadın Girişimciler

  Türkiye’de, kadınların iş kurmada ve girişimcilik konularında erkeklerden daha farklı roller üstlendiği bilinmektedir. Erkeklerin kadınlardan daha fazla iş kurdukları da bir gerçektir.

 17. Canlılık ve Çevre

  Ototroflar (Üreticiler) İnorganik maddelerden organik madde sentezlerler. En fazla bulunan gruptur. İki tiptir. Fotosentetikler: Işık enerjisini kullanırlar. Klorofilleri vardır. Örnek: Yeşil bitkiler,bakteriler ve mavi-yeşil algler.

 18. 1. Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devletinin Durumu

  Osmanlı Devleti dünyanın iki büyük gruba bölünmesinden oldukça fazla etkilenmiştir. İngiltere’ye dayalı yaşam politikası güden Osmanlı Devleti İngiltere’nin bu politikadan vazgeçmesi üzerine ister istemez Avrupa’da yeni bir güç o

 19. Zeydiyye ve Ortaya Çıkışı

  Kûfe ve Basra’da Zeyd b. Ali’yle birlikte ayaklanmalarla başlıyor, kendisi uzun süre ayaklanamaya karşı dirense de sıkıştırılmalara karşı daha fazla dayanamaz ve ayaklanmaya onay verir. Ayaklanama için belirli bir tarih isterler, tarih

 20. Türkiye Akarsularının Genel Özellikleri

  Yatak eğimleri fazladır. Bunun sonucunda; Akış hızları fazladır, Aşındırıcı etkileri fazladır, Enerji potansiyelleri yüksektir, Ulaşıma elverişli değillerdir, Rejimleri düzensizdir.

 21. Akarsularda Biriktirme

  Akarsu biriktirmesinde etkili olan faktörler: Yatak eğiminin azalması (en fazla etkili faktör), Akış hızının azalması, Yük miktarının artması, Akımın düşmesi

 22. Katlı Oranlar Kanunu

  “iki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bunlardan birinin sabit miktarıyla birleşen ikincisinin değişen miktarları arasında basit tam sayılı bir oran bulunur.” Bu şekilde “Katlı Oranlar Kanunu” olarak bildiğimiz y

 23. Önümüzdeki 10 Yılda En Fazla Kazandıracak Meslekler

  Amerika’da yayınlanan Kiplinger Dergisi, gelecek 10 yılda en çok kazandıracak 10 meslek dalını sıraladı.

 24. Şiir Bilgisi

  Şiirde anlam bütünlüğünü sağlayan en küçük birimdir. En küçük nazım birimi dizedir. İki dizelik nazım birimine beyit, dört dizeden oluşana dörtlük; üç, beş, yedi ve daha fazladan oluşanlara bent adı verilir.

 25. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

  Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ancak cinsel hastalığı olan birisiyle girilen cinsel ilişki sırasında ya da fiziksel temas sonucunda bulaşabilir. Doğal olarak birden fazla seks partneri olan kişiler, daha fazla risk altındadırlar.

 26. İngilizce Muhasebe Terimleri Listesi

  Muhasebesel işlemlerde en çok kullanılan binden fazla İngilizce terim.

 27. Otomat - Robotik Masa

  Klasik bir masadan çok daha fazlası nasıl olur diye merak ediyorsanız. Bu masalara farklı bir bakış açısı kazanmanızı sağlatacak.

 28. Denizli Hierapolis Antik Havuz

  Özellikle Roma İmparatorluğu Dönemi’ nde Hierapolis ve çevresi tam bir sağlık merkezi durumundaydı. O yıllarda antik kente ve etrafına kurulan 15’ ten fazla hamama binlerce insan gelir ve sağlıklarına kavuşurlardı.

 29. Yenilikçi Modern Modüler Protez Uzuvlar

  Yenilikçi modüler protez uzuvların her biri 100’den fazla sensör içerir 1. Bir Gömlek Fazla Eskitmiş Olmak

  Birinden daha yaşlı ve daha görmüş geçirmiş olmak.

 2. Bütçe Fazlası

  Bütçe gelirlerinin giderlerinden daha fazla, diğer bir deyişle bütçe dengesinin pozitif olmas

 3. Cari İşlemler Fazlası

  Cari işlemler bilançosunda yer alan mal, hizmet dışsatımından ve tek yanlı transferlerden eld

 4. Dış Fazla

  1. Genellikle bir yıl olmak üzere, belli bir dönemde, ülkenin dış gelirlerinin dış giderleri

 5. Dış Ticaret Fazlası

  Bir ülkenin dışsatımının dışalımından fazla olması, yani dış ticaret dengesinin pozitif

 6. Emek Sunum Fazlası

  Ücretlerin denge düzeyinin üstünde olması nedeniyle sunulan emek miktarının istem miktarında

 7. Faiz Dışı Bütçe Fazlası

  Konsolide bütçe, konsolide merkezi bütçe ve konsolide kamu kesimi bütçesi olmak üzere üç t

 8. Faiz Dışı Konsolide Bütçe Fazlası

  Konsolide bütçe gelirlerinin faiz dışı bütçe harcamalarından büyük olması durumu, diğer

 9. Fazla Çalışma

  İşçinin belirlenmiş aylık, haftalık ya da günlük iş saatlerinin üzerinde çalışması.

 10. Fazla Çalışma Ücreti

  İşçiye belirlenmiş aylık, haftalık ya da günlük iş saatlerinin üzerinde çalıştığı s

 11. Fazla Gelmek (kaçmak)

  Çekilmeyecek, bıktıracak, tedirgin edecek bir durum almak.

 12. Fazla Kaçırmak

  Alışılmış olan ölçüden çok içmek, yemek veya konuşmak.

 13. Fazla Mal Göz Çıkarmaz

  Ne kadar ve ne türden mal olursa olsun malın fazlası elden çıkarılmamalıdır çünkü mutlaka

 14. Fazla Mal Göz Çıkarmaz

  ne kadar ve ne türden mal olursa olsun elden çıkarılmamalıdır anlamında kullanılan bir söz.

 15. Fazla Olmak

  Dayanma gücünü aşacak davranışlarda bulunmak, çok olmak.

 16. Fazla Terlemek Hastalığı

  Haddinden fazla terlemek sinir bozukluğu, fazla sıcak, tiroid bezinin çalışmasında görülen b

 17. Fazlalık Etmek

  Birinin varlığı, bulunduğu yerde gereksiz olmak.

 18. İstem Fazlası

  Belirli bir fiyat düzeyinde istem miktarının sunum miktarını aşması.

 19. Kısmetten Fazlası Olmaz

  Kişi ne kadar çabalarsa çabalasın alın yazısındaki şeye ulaşır.

 20. Konsolide Kamu Kesimi Faiz Dışı Fazlası

  Konsolide kamu kesimi faiz dışı dengesinin pozitif olduğu durum.

 21. Nötron Fazlası

  Bir nüklidin içerdiği nötron ve protonların sayısal farkı.

 22. Program Tanımlı Konsolide Bütçe Faiz Dışı Fazlası

  Program tanımlı konsolide bütçe gelirlerinin faiz dışı bütçe harcamalarından büyük olmas

 23. Program Tanımlı Merkezi Yönetim Bütçe Faiz Dışı Fazlası

  Program tanımlı merkezi yönetim bütçe gelirlerinin program tanımlı merkezi faiz dışı büt

 24. Reaktiflik Fazlalığı

  Reaktör denetim unsurlarının düzenlenmesiyle elde edilen en yüksek reaktiflik düzeyi.

 25. Sunum Fazlası

  Belirli bir fiyat düzeyinde sunumun istem miktarını aşması.Mesaj / Bildirim Gönderin