Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar* Birden fazla kadınla evlenme yasaklandı.

* Mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği geldi.

* 20 Ocak 1921’de ilk anayasa Teşkilat-ı Esasiye ilan edildi.

* Cumhuriyetin ilanından sonra 1924 anayasası ilan edildi.

* 17 Şubat 1926’da Medeni Kanun ilan edildi. İsviçre’den alındı.

* 8 Mayıs 1928’de Borçlar Kanunu –İsviçre’den

* 10 Mayıs 1928’de Ticaret Kanunu—Almanya’dan

* 1Temmuz 1928’de Ceza Kanunu – İtalya’dan alınarak ilan edildi.

* 3 Mart 1924’te Tevhid-i Tedrisat Kanunu ilan edildi. Eğitim öğretim laikleştirildi. Bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandı. Medrese ve okul ikiliğine son verildi

* 1Kasım 1928’de Latin alfabesi kabul edildi.

* 15 Nisan 1931’de Türk Tarih Kurumu kuruldu.

* 12 Temmuz 1932’de Türk Dil Kurumu kuruldu.

* 1924’te Topkapı Sarayı müze haline getirildi. Aynı yıl Etnografya Müzesi ve Güzel Sanatlar Akademisi açıldı.

* 1933’te İstanbul Üniversitesi ve Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı.

Admin

Taglar: HukukAlanındaYapılanİnkılaplar

İnkılap Tarihi Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar

Özel teşebbüsün yetersiz olmasından dolayı 1930’dan itibaren “Devletçi” bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır.

Tarım Alanında Gelişmeler

Köylünün durumunu düzeltmek için Aşar (Öşür) vergisi 1925’te kaldırıldı.

Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

Bir çok Avrupa ülkesinde Türk kadınından yıllar sonra milletvekili seçilme hakkı verilmiştir. Türkiye’de 1935 Yılındaki yapılan seçimlerde meclise 18 kadın milletvekili girmeyi başarmıştır.

Çanakkale Savaşının Önemi Nedir?

İtilaf devletleri boğazları geçemeyip Rusya’ya yardım götüremeyince Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Sovyet Rusya kurulmuştur.

Genelge ve Kongreler

Havza Genelgesi - 29 Mayıs 1919. Amasya Genelgesi - 22 Haziran 1919. Erzurum Kongresi - 23 Temmuz 1919. Sivas Kongresi - 4-11 Eylül 1919. Amasya Görüşmeleri - 20-22 Ekim 1919

I. Balkan Savaşı ve Sonuçları Nelerdir?

1912’de Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ Türkleri Balkanlardan atmak için anlaştılar ve Osmanlı Devletine saldırdılarSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin