Temel Girişimcilik Fonksiyonları


Temel Girişimcilik Fonksiyonları
Günümüz girişimcilerinin yerine getirmek durumunda oldukları bazı fonksiyonları vardır. Bunlara aşağıda kısaca değinilecektir:

Bir iş fikrini ve düşünceyi işletme-girişim haline getirerek üretim veya pazarlama yapmak.
Günümüz küreselleşen iş dünyasında milyonlarca iş fikrinin işletme haline gelmesi ancak girişimcilikle mümkündür. Girişimciler iş fikirlerinin gelişmesinde ve yeni iş fikirleri oluşmasında öncülük etmektedir.


Başkalarının görmediği fırsatlardan yararlanma.
Girişimciler iş hayatında ve piyasadaki boşluğu, ihtiyaçları, fırsatları ve iş potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirerek ekonomik gelişmeye önemli katkı sağlamak.


Yeni ve potansiyel pazar oluşturmak
Girişimciler üretecekleri mal ve hizmetlerle potansiyel pazarların kullanımıyla birlikte yeni pazarların oluşmasını da sağlamaktadır.


Yeni teknoloji geliştirerek mal ve hizmet üretme.
Girişimciler yeni teknolojiler geliştirerek ve kullanarak mevcut üretim teknolojilerinin gelişmesine katkıda bulunurlar. Böylece girişimciler ileri teknoloji kullanarak daha kaliteli mal ve hizmeti daha uygun fiyatla sağlayabilirler.


Yeni ve potansiyel kaynakların üretiminde kullanılarak insanlığın hizmetine sunulmasını sağlamak.
Girişimciler, güneş, su, rüzgar, deniz gibi enerji kaynaklarını kullanarak daha ekonomik ve sağlıklı enerji kullanımını sağlayabilirler.


İş hayatında değişimi sağlamak
Girişimciler yeni gelişen teknolojilere uygun olarak iş hayatının kalitesinin iyileştirilmesine sağlayacak organizasyon çalışmalarıyla değişime olumlu katkıda bulunurlar.


11
İşsizliğin azaltılmasını ve istihdamın artmasını sağlamak.


Girişimciler kuracakları işyeri ile ekonomide işsizliğin azalmasını ve istihdamın artmasını


sağlamaktadır.
Ekonomik gelişme ve kalkınmayı sağlamak.


Girişimciler yeni kuracakları ve kurdukları iş yerleriyle bölgenin ve ülkenin gelişmesini sağlamaktadırlar. Girişimciler ekonominin lokomotifi durumundadırlar. Bir ülkedeki ekonomik gelişme ve kalkınmayla girişimciliğin gelişmesi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır.

Admin

Taglar: TemelGirişimcilikFonksiyonları

Girişimcilik Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Başarılı Girişimcilerin Hayatlarından Örnekler

Yapılan çalışmalarda, ülkemizde başarılı olmuş işadamlarının hayat hikayelerinin incelenmesi de bize önemli ip uçları vermektedir. Bu işadamlarının bir kısmı hayat hikayelerini kitaplaştırmışlardır.

Franchising İşlemleri

Dilimizde tam karşılığı olmamakla birlikte “münhasır satış ve servis imtiyazı”, “isim ve işletme hakkını kullanma” şeklinde kullanılmaktadır ancak bu da yetersiz kalmaktadır.

Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisi

Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar

Yönetici karı ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğ

Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ

Girişimci Olma Nedenleri Ve Girişimciliğin Fonksiyonları

İnsanları girişimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır: Bu faktörler üç ana grupta toplanabilirSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin