Girişimcilik Engellerinin Kaldırılması


Girişimcilik Engellerinin Kaldırılması
Girişimciliği olumsuz etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında özellikle ülkemizde bürokratik işlemlerin fazlalığı ve karmaşıklığı ilk sırada gelmektedir. Şu an yeni iş kuran birisi vergi dairelerinde, belediyede, bakanlıklarda ve noterlikte tam 121 işlem yapmalıdır. Öncelikle bu bürokratik engellerin azaltılması ve basitleştirilmesi gerekmektedir.


Girişimcilikte vergi işlemlerinin mutlaka sadeleştirilmesi gerekmektedir. Girişimcilerin vergi yükünün azaltılması girişimciliğin teşviki ve gelişimi için son derece önemlidir. Girişimcilerin girişimle ilgili mevzuatı bilmemeleri ve mevzuatı uygulamadaki yanlışlıklar önemli sorunlara neden olmaktadır. Girişimci genellikle işin teknik boyutuyla ilgilendiği için mevzuatla ilgili bilgileri ihmal edebilir. Bu nedenle girişimcilerin yürürlükteki mevzuat hakkında bilgilendirilmeleri gerekir. Bu bilgilendirme; Girişimci Kılavuzlarının hazırlanması ve Özel Danışma Bürolarının kurulması ile sağlanabilir.


İş kapatma işlemlerinin sadeleştirilmesi girişimciliğin önündeki önemli engellerin kaldırılmasını sağlar. Girişimcilikte iş kurmak kadar mevcut bir iş kapatmakta önemlidir. Tasfiye işlemlerinin kolaylaştırılması yeni bir işletme kurulmasını olumlu etkileyecektir.


Girişimcilikte önemli engellerden biriside sigorta işlemlerinin karmaşık ve uzun olmasıdır. Sigorta işlemlerinin sadeleştirilmesi gerekir. Ayrıca ihracat ve ithalat işlemlerinin sadeleştirilmesi, haksız rekabetin önlenmesi girişimcinin önündeki engellerin kaldırılmasını sağlayacaktır.


Girişimciliği geliştirmede kullanılacak diğer araçlar arasında şunlar sayılabilir:

* Araştırma ve geliştirmenin özendirilmesi ve girişim alanı olarak uygulanması,

* Araştırma ve geliştirme sonucu elde edilen buluşların değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi

* Girişimcilere destek sağlayacak dernek ve kulüplerin kurulması,

* Girişimcilik eğitiminin yaygınlaştırılması ve bu eğitimi veren kurumların desteklenmesi,

* Kitle iletişim araçlarıyla girişimciliği özendirici yayınların yapılması,

* Girişimcilere yeni iş fikirleri verilmesi,

* Girişimcilerin sosyal güvencesinin artırılması ve desteklenmesi girişimciliği teşvik edecektir.

Admin

Taglar: GirişimcilikEngellerininKaldırılması

Girişimcilik Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Başarılı Girişimcilerin Hayatlarından Örnekler

Yapılan çalışmalarda, ülkemizde başarılı olmuş işadamlarının hayat hikayelerinin incelenmesi de bize önemli ip uçları vermektedir. Bu işadamlarının bir kısmı hayat hikayelerini kitaplaştırmışlardır.

Franchising İşlemleri

Dilimizde tam karşılığı olmamakla birlikte “münhasır satış ve servis imtiyazı”, “isim ve işletme hakkını kullanma” şeklinde kullanılmaktadır ancak bu da yetersiz kalmaktadır.

Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisi

Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar

Yönetici karı ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğ

Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ

Girişimci Olma Nedenleri Ve Girişimciliğin Fonksiyonları

İnsanları girişimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır: Bu faktörler üç ana grupta toplanabilirSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin