Tarım Alanında Gelişmeler


* Köylünün durumunu düzeltmek için Aşar (Öşür) vergisi 1925’te kaldırıldı.

* Ziraat Bankasının verdiği kredi artırıldı.

* Çiftçinin tarımda makine , iyi tohum , gübre ve ilaç kullanımı teşvik edildi.

* Çiftçiye damızlık hayvan, tohum, fidan , borç para verildi.

* 1929’da “Tarım Kredi Kooperatifleri” kuruldu.

* 1925’te “Sanayi ve Maadin Bankası” kuruldu. (Yıpranmış Osmanlı tesislerini tamir etmek için.)

* 1927’de “Teşvik-i Sanayi Kanunu” çıkarıldı.(Halk sanayiye teşvik edildi, ancak halkın gücü olmadığından “Devletçilik” politikası izlendi.)

* 1933’te “İlk Beş Yıllık Sanayi Planı” hazırlandı.

* 1933’te Sümerbank kuruldu.

* 1938 ‘de “İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı” hazırlandı .Ancak 1939’da II. Dünya Savaşı’nın çıkması bu planın uygulanmasına engel olmuştur.

* Ülkedeki madenleri aramak için 1935’te Maden Tetkik Arama Enstitüsü (M.T.A) kuruldu. Madenleri işlemek içinde Etibank kuruldu.

* 1939’da Türkiye’nin ilk demir çelik fabrikası olan Karabük Demir-Çelik Fabrikası kuruldu.

* 1924’te İş Bankası kuruldu.( İş sahiplerine kredi vermek amacıyla kuruldu)

* 1 Temmuz 1926 ‘da “Kabotaj Kanunu” çıkarıldı. Böylece Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı yalnızca Türk gemilerine verildi. Ayrıca Denizbank’ın kurulmasıyla denizcilik faaliyetleri artmıştır.

* Demiryolları yabancı şirketlerin elinden alınarak devletleştirildi. Yeni demiryolları yapıldı. Cumhuriyetin ilanından 1938 yılına kadar 3360 km demiryolu yapılmıştır.

* Osmanlı Devleti’nden 18335 km kalan karayolu 1948 yılında 45000 km’ ye çıkmıştır.

* Denizcilik alanında Kabotaj Kanunu çıkarılmış ve yeni liman ve iskeleler yapılmıştır.

* Pek çok yeni şehir ve kasaba inşa edilerek modern bir görünüm almıştır.

Admin

Taglar: TarımAlanındaGelişmeler

İnkılap Tarihi Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Çanakkale Savaşının Önemi Nedir?

İtilaf devletleri boğazları geçemeyip Rusya’ya yardım götüremeyince Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Sovyet Rusya kurulmuştur.

Ekonomi Alanında Yapılan İnkılaplar

Özel teşebbüsün yetersiz olmasından dolayı 1930’dan itibaren “Devletçi” bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır.

Genelge ve Kongreler

Havza Genelgesi - 29 Mayıs 1919. Amasya Genelgesi - 22 Haziran 1919. Erzurum Kongresi - 23 Temmuz 1919. Sivas Kongresi - 4-11 Eylül 1919. Amasya Görüşmeleri - 20-22 Ekim 1919Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin