Sıvıların Basıncı İletmesi


Sıvıların Basıncı İletmesi
Aşağıdaki gibi içi sıvı dolu bir kabın ağzı pistonla kapatılıyor. S kesit alanına sahip pistona F kuvveti uygulandığında oluşan basınç, sıvı tarafından sıvının dokunduğu bütün yüzeylere dik olarak ve aynen iletilir. Sıvıların basıncı iletmemesinin sebebi, basınç altında sıkışmadıklarından kaynaklanır. Aslında sıvılar basınç altında yok denecek kadar az sıkışır. Bu da ihmal edilir.

Sıvıların, kendilerine bir yönde uygulanan basıncı her yönde ve aynı büyüklükte iletebilmesi ilkesi Pascal Prensibi olarak adlandırılır. Kabın şekli ve sıvının cinsi, sıvıların basıncı iletme özelliğini etkilemez.


Bileşik Kaplar

Kap tabanlarından birbirine birleştirilmesiyle elde edilen kaplara bileşik kaplar denir. Bileşik kaplara sıvı konulduğunda kabın her bir kolundaki sıvı düzeyi aynı olur. Ayrıca kapların tabanlarında sıvı basınçları eşit olur.U Borusu

U şeklinde bir bileşik kabın bir ko-luna d1, diğer koluna d2 yoğunluklu sıvı konulursa yoğunluğu büyük olan sıvının üst düzeyi daha aşağıda olacak şekilde denge sağlanır. d2 > d1 olduğundan h1 > h2 olur.

U şeklindeki bileşik kap yardımıyla yoğunluğu bilinmeyen sıvının yoğunlu-ğu bulunabilir. Bütünlüğü bozulmamış bir sıvı içinde aynı düzeydeki basınç-lar eşit olacağı için şekildeki K düzeyinde her iki koldaki basınç eşittir.

P1=P2

h1d1 = h2 d 2 dir.

L düzeyindeki X ve Y noktalarındaki basınçlar eşit değildir. Çünkü, aynı dü-zeyde farklı özkütleli sıvılar bulunmaktadır. Ayrıca, K düzeyinden eşit yük-seklikte yukarı çıkıldığında, d1 < d2 olduğundan sağ koldaki basınç azal-ması daha fazla olacağı için PY < PX olur.

Admin

Taglar: SıvılarınBasıncıİletmesi

Fizikte Basınç - İlginizi çekebilecek başlıklar
Akışkanların Basıncı

Bir yerden bir yere akan maddelere akışkan denir. Sıvılar ve gazlar akışkandır. Akışkanlar basınç farkından dolayı akarlar. Akış yönü basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğrudur. Basınç farkı ortadan kalkıncaya k

Durgun Gazların Basıncı

Dünya’yı saran hava tabakası (atmosfer) çeşitli gazların karışımından oluşmuştur. Havanın % 78’i azot, % 21’i oksijen, % 1 karbondioksit, su buharı ve diğer gazlardan oluşur. Hava tabakası da sıvı ve katılar gibi temas ettikleri

Kapalı Kaplardaki Gazların Basıncı

Sıvılar gibi gazlar da içinde bulunduğu kapların iç yüzeylerine basınç uygular. Gaz molekülleri arasındaki uzaklık, katı ve sıvılarınkine göre çok büyük olduğundan öz kütleleri çok küçüktür. Bundan dolayı kapalı kaptaki gazla

Durgun Akışkanların Basıncı

Akışkanlar, akma özelliğine sahip maddelerdir. Hem sıvılar hem gazlar akışkan maddeler olarak sınıflandırılır. Sıvılar, akma özelliğinin bir sonucu olarak içinde bulundukları kabın şeklini alır. Gazlar ise içinde bulundukları kabı

Katıların Basıncı

Katı ve sıvı maddeler ağırlıklarından dolayı dokundukları yüzeylere etki yaparlar. Katılar, altlarında bulunan yüzeylere, sıvılar ise dokundukları tüm yüzeylere kuvvet uygular.

Piezo Elektrik Olayı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte piezo elektrikten yararlanarak çalıştırılan birçok araç geliştirilmiştir. Örneğin ocakları yakmak için kullandığımız çakmaklarda, kristal mikrofonlarda, ses kayıt cihazlarında, dev kantarlarda, kuvarSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin