Durgun Gazların Basıncı


Dünya’yı saran hava tabakası (atmosfer) çeşitli gazların karışımından oluşmuştur. Havanın % 78’i azot, % 21’i oksijen, % 1 karbondioksit, su buharı ve diğer gazlardan oluşur. Hava tabakası da sıvı ve katılar gibi temas ettikleri yüzeylere basınç uygular. Atmosferin uyguladığı bu basınca açık hava basıncı veya atmosfer basıncı denir.

Barometre

Cıva sütununun basıncından yararlanılarak atmosfer basıncını ölçmek için kullanılan düzeneğe barometre denir. Açık hava basıncının büyüklüğü, ilk defa İtalyan fizikçi Torricelli tarafından barometre ile ölçülmüştür.

Torricelli (Toriçelli) Deneyi

Açık hava basıncının büyüklüğü, ilk defa İtalyan fizikçi Torricelli tarafından ölçülmüştür. Torricelli, deneyini deniz seviyesinde ve 0 °C sıcaklıkta yapmıştır. Deneyinde aşağıdaki sırayı izlemiştir;

* Uzunluğu bir metre olan bir ucu kapalı cam boruyu cıva ile tamamen doldurmuştur.

* Cam borunun açık ağzını kapatıp, cıva kabına daldırmıştır.

* Bundan sonra cam boru içindeki cıva yüksekliğini gözlemleyen Torricelli, bir miktar cıvanın kaba aktığını ve cıva düzeyinin düştüğünü fark etmiştir.

Cam boru içindeki cıva, ağırlığı sebebiyle kaba bir basınç uygular. Cam borudaki cıvanın tabana yaptığı basınç, açık hava basıncına eşit olana kadar cıva akışı sürer. Her iki basınç eşit olduğu an borudaki cıva düzeyi sabit kalır. Deniz seviyesinde 0 °C ta cam borudaki cıva yüksekliği 76 cm olacak şekilde dengede kalır.


Açık hava basıncı = Borudaki cıva basıncı dır.

Pcıva = P0 = hcıva dcıva g

Değerler yerine yazılarak hesaplandığında,


Acik-Hava-Basinci

Bir barometrede cıva yüksekliğine (h) etki eden faktörler:

Barometrede cam borudaki sıvı yüksekliği açık hava basıncının değerini verir. Yani açık hava basıncını etkileyen her şey, sıvı yüksekliğini de etkiler.

* Ortamın Yüksekliği: Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı azalır, bu da cam borudaki sıvı yüksekliğinin azalması anlamına gelir.

* Ortamın Sıcaklığı: Sıcaklık arttığında açık hava basıncı azalır, h yüksekliği de azalır.

* Ortamdaki hava akımı ve nem oranı: Hava akımına ve havanın nem durumuna göre açık hava basıncı değişir, h de ona göre artar ya da azalır.

* Kullanılan Sıvının Cinsi: Düzenekte kullanılan sıvı yoğunluğu arttıkça h yüksekliği azalır. Cam borunun kesit alanı cıva yüksekliğinde (h) etkili değildir.

Admin

Taglar: DurgunGazlarınBasıncı

Fizikte Basınç - İlginizi çekebilecek başlıklar
Akışkanların Basıncı

Bir yerden bir yere akan maddelere akışkan denir. Sıvılar ve gazlar akışkandır. Akışkanlar basınç farkından dolayı akarlar. Akış yönü basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğrudur. Basınç farkı ortadan kalkıncaya k

Kapalı Kaplardaki Gazların Basıncı

Sıvılar gibi gazlar da içinde bulunduğu kapların iç yüzeylerine basınç uygular. Gaz molekülleri arasındaki uzaklık, katı ve sıvılarınkine göre çok büyük olduğundan öz kütleleri çok küçüktür. Bundan dolayı kapalı kaptaki gazla

Durgun Akışkanların Basıncı

Akışkanlar, akma özelliğine sahip maddelerdir. Hem sıvılar hem gazlar akışkan maddeler olarak sınıflandırılır. Sıvılar, akma özelliğinin bir sonucu olarak içinde bulundukları kabın şeklini alır. Gazlar ise içinde bulundukları kabı

Katıların Basıncı

Katı ve sıvı maddeler ağırlıklarından dolayı dokundukları yüzeylere etki yaparlar. Katılar, altlarında bulunan yüzeylere, sıvılar ise dokundukları tüm yüzeylere kuvvet uygular.

Piezo Elektrik Olayı

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte piezo elektrikten yararlanarak çalıştırılan birçok araç geliştirilmiştir. Örneğin ocakları yakmak için kullandığımız çakmaklarda, kristal mikrofonlarda, ses kayıt cihazlarında, dev kantarlarda, kuvarSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin