Katıların Yüzeyce Genleşmesi


Bir metal levha ısıtılırsa, hem enine hem de boyuna uzar. Yüzey alanı S0 olan bir levhanın sıcaklığı DT °C artırılırsa yüzeyce genleşme miktarı DS,

DS = S0 x 2l x DT bağıntısıyla hesaplanır.


Yüzeyce genleşme katsayısı, boyca uzama katsayısının iki katına eşittir. İlk yüzey alanı S0 olan bir metal levhanın, DS kadar genleşmesi sonucu son yüzey alanı olan S, S = S0 + DS kadar olur.


Buna göre, katıların yüzeyce genleşmesi; ilk yüzey alanına, sıcaklık artışına ve yapıldığı maddenin cinsine bağlı olarak değişir.


Şekildeki levhanın içinden r yarıçaplı bir parça çıkarılıp atılarak arası boş bırakılıyor. Levha ısıtıldığında, x, y ve r uzaklıkları artar. Soğutulduğunda ise, x, y, r uzaklıkları azalır. Bu olayı fotokopik büyüme ya da küçülmeye benzetebiliriz. Yani levha ısıtıldığında içe doğru genleşme olmaz. Bu duruma mutlaka dikkat edilmelidir.

Katilarin-Yuzayce-Genislemesi Katilarin-Yuzayce-Genislemesi

Admin

Taglar: KatılarınYüzeyceGenleşmesi

Isı - Sıcaklık ve Genleşme - İlginizi çekebilecek başlıklar
Gazlarda Genleşme

Isıtılan gazlar genleşir. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri artar. Bu da gaz moleküllerinin arasındaki uzaklığın artmasına neden olur.

Katıların Hacimce Genleşmesi

Üç boyutlu katı bir cisim ısıtılırsa bu cisim hacimce genleşir. İlk hacmi V0 olan katı bir cismin sıcaklığı DT °C artırılırsa, hacimce genleşme mikta rı (DV), DV = V0 x 3l x DV

Sıvılarda Genleşme

Isıtılan bir sıvı, hacimce genleşir. Sobanın yanına konulan dolu şişedeki suyun ısınınca taşması, sıcak suyla dolu şişenin soğuyunca su seviyesinin düşmesi, sıvının genleştiğini gösterir.

Basınç, Sıcaklık ve Hâl Değişimi Arasındaki İlişki

Bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem katı hâlde bulunabilir. Bununla birlikte bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem gaz hâlde de bulunabilir.

Fizikte İç Enerji

Bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu tüm enerjilerinin toplamına iç enerji denir. İç enerjiye madde taneciklerinin öteleme, dönme ve titreşimden kaynaklanan kinetik enerji, moleküllerdeki potansiyel enerji ile moleküllerin birbiriyle etkile

Fizikte Isı Enerjisi

Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınıp verilen, diğer bir ifadeyle transfer edilen enerjiye ısı enerjisi denir. Isının bir maddeden diğerine aktarımına ısı alışverişi denir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin