Aranan: Zarf

 1. İngilizce Nitelik Zarfları - Adverbs

  İngilizce Nitelik Zarfları - Adverbs; biri – hiç kimse - someone – no one. Burda tanıdığınız var mı - Do you know someone here? Hayır, burda kimseyi tanımıyorum - No, I don’t know anyone here.

 2. İngilizce -ed ve -ing Eki Alan Sıfatlar - interested ve interesting

  Interested, bored, excited vs. zarflar, insanların nasıl hissettiklerini bildirir Interesting, bored, excited vs. nesne ya da kişilerin ne gibi hislere yol açtıklarını bildirir.

 3. İngilizce’de Hem Sıfat Hem de Zarf Olarak Kullanılan Kelimeler - fast, hard, late

  İngilizcede bazı kelimeler hem sıfat hem de zarf olarak kullanılırlar. Bunlara bazı örnekler verirsek: fast, hard, late, early, daily, weekly, monthly

 4. Sıklık İfade Eden Zarflar - Always, often, usually, sometimes, ever

  Bu yazımızda, sıklık zarfları konusu işleyeceğiz. Sıklık zarfları neler olduğunu ve kullanım kurallarını, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile birlikte açıklamaya çalışacağız.

 5. İngilizce Zarflar Konusunda Karşılaştırma - Comparative Adverbs

  Bu yazımızda, ingilizce zarflar ile nasıl karşılaştırma yapılır konusunu öğreneceğiz. Comparative adverbs yapısı nasıldır, kuralları nelerdir, düzensiz zarflarla nasıl karşılaştırma yapılır, bütün bunları örnek cümlelerle ö

 6. İngilizce Zarflar - Adverbs Konu Anlatımı ve Örnekler

  İngilizcede zarflar nasıl kullanılır, yapısı nasıldır, düzensiz zarflar nelerdir, -ly eki (takısı) alma kuralları nelerdir, yer,zaman ve miktar zarfları nelerdir, bütün bunları açıklayıp, örnek cümleler ve Türkçe anlamları ile anla

 7. Zarflar Türleri ve Özellikleri

  Fiillerin, fiilimsilerin, sıfatların ya da kendi türünden olan kelimelerin anlamlarını türlü yönlerden (yer-yön, zaman, durum, miktar, soru) etkileyen; onları belirten, dereceleyen sözcüklere zarf denir.


 1. Merkez » Hezarfen Ahmet Çelebi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

  Gülabibey Mah. 965. Sokak No:5 Pk:24100 Merkez / erzincan

 2. Üsküdar » Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu

  Ahmediye Mah. Emin Ongan Sk. No: 28 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul

 3. Ünye » Özel Hezarfen Özel Öğretim Kursu

  Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi No:50-3 Ünye / ordu


 1. Açıklayıcı Zarf Tümleci

  Bir cümlede zarf tümlecinden sonra gelerek onu daha belirgin duruma getirmek ve açıklamak için

 2. Azlık-çokluk Zarfları

  Bir sıfatta, bir zarfta, bir oluş veya kılışta azlık çokluk gösteren, bunları azlık çoklu

 3. Bağlaç Zarf

  Bununla beraber, buna rağmen gibi hem bağlaç hem zarf görevinde olan söz.

 4. Basit Zarf

  Kök veya gövde durumunda olan ve tek kelimeden oluşan zarf. Bunların bir kısmı asıl zarftır.

 5. Birleşik Zarf

  İki veya daha çok kelimenin birleşip, kaynaşması ile oluşan zarf: akşamüstü görüştüler.

 6. Derece Zarfı

  En, daha, kadar, dek gibi zarflar.

 7. Gerçekleme Zarfı

  Gerçekten, sahiden, muhakkak gibi olumlama anlatan zarf.

 8. İlişiksizlik Sıfatı Veya Zarfı

  Bir şeyin dışında kalınarak onunla ilişiklik bulunulmadığını gösteren sıfat. Yatısız o

 9. Karşılaştırma Zarfı

  Bir fiilin, sıfatın veya zarfın derecesini belirten zarf. Bu derecelendirme, sıfatlarda olduğu

 10. Karşınlık Zarfı

  İnadına, tersine olarak …e rağmen gibi fiillerin anlamına bir karşınlık katan zarflar veya z

 11. Küçültmeli Zarf

  Üzerine küçültme eklerinden birini alarak önüne geldiği sıfat ve fiildeki nitelendirme veya

 12. Nicelik Zarfı

  Az, çok, fazla, büsbütün, eksik gibi zarflar..

 13. Nitelik Zarfı

  İyi bilmek, fena kullanmak, güzel söylemek gibi zarflar.

 14. Nitelik Zarfı

  Fiilin meydana geliş biçimini, sıfat ve zarfların niteliklerini belirten zarf: güzel konuşma,

 15. Ortak Zarf

  Birleşik cümlelerin, bağımlı sıralı cümlelerin yüklemlerinin ortak zarfı, ortaklaşa zarf:

 16. Pekiştirme Zarfı

  Üzerine pekiştirme eklerinden birini alarak önüne geldiği sıfat veya fiilin nitelik veya kıl

 17. Saltıklı Zarf

  Sanskrit dilinde bir zarf çeşidi.,

 18. Sayı Zarfı

  Birincileyin, ikincileyin gibi zarflara denir.

 19. Soru Zarfı

  Niçin, nasıl, neden gibi zarflar.

 20. Soru Zarfı

  Fiillerin yer, yön, zaman, neden, nitelik ve derecelerini soru yoluyla açıklayan ve soru zamirler

 21. Tarz Zarfı

  Şöyle, böyle, yavaş, yavaşça, hızlı, hızlıca gibi zarflar.

 22. Türemiş Zarf

  (Almanca abgeleitetes Adverb abgeleitetes Umstandswort Fr. adverbe derive İng. derived adverb Osm.

 23. Yadsıma Zarfı

  Hiç, katiyen, asla gibi zarflar.

 24. Yer Zarfı

  İçeri, dışarı, aşağı, yukarı, yan gibi zarflar.

 25. Yer Zarfı

  Fiilin gösterdiği oluş veya kılışın mekân içinde, yerini ve yönünü belirten zarf: aşağ

 26. Zaman Zarfı

  Dün, bugün, yarın, erken, geç gibi zarflar.

 27. Zaman Zarfı

  Cümlede fiilin karşıladığı oluş ve kılışı zaman bakımından belirgin duruma getiren ve s

 28. Zarf Atmak

  1) dolandırıcı zarf vb. kullanarak bir tür para sızdırmak veya çarpmak 2) karşısındakinin

 29. Zarf Cümlesi Veya Tümcesi

  Zarf görevinde olan cümle: İlkbaharda çiçekler açarken gibi.

 30. Zarf Deyimi

  Zarf görevinde olan deyim Başa baş gibi,

 31. Zarf Fiil Grubu

  Grup içinde yüklem görevi almış bir zarf-fiil veya ad çekimi ekleriyle genişletilerek zarf g

 32. Zarf Tümleci

  Cümlede yüklemin anlamını zaman, tarz, ölçü, yer, yön vb. bakımlardan daha belirgin duruma

 33. Zarf-fiil

  Cümlede yüklemin anlamını çeşitli yönlerden etkileyen ve fiilden -(y)A, -(y)I, -(y)ArAk, -DIk

 34. Zarf-fiil Ekleri

  Cümlede fiilin zarf görevinde kullanılmasını sağlayan ekler: -(y)A, -(y)I, -(y)ArAk, -DIktA, -

 35. Zarflık

  Zarf olarak kullanılan ( sıfat ).

 36. Zarflık İle Hali

  ( zarflık "ile" hali ) bk. ile hali.Mesaj / Bildirim Gönderin