Yüzey Gerilimi


Bazı böceklerin su yüzeyinde yürüdükleri, bir musluktan damlayan su damlalarının asılı kalarak armut biçimini aldıktan sonra düştükleri, dağılan cıva damlalarının bir araya toplanması bilinen olaylardan bazılarıdır.


Çelikten kuru bir iğne veya bir ataç parçası su üzerinde yüzdürülebilir. Bütün bu gözlemlerle bir sıvı yüzeyinin, bu yüzeyi örten gergin ve esnek bir zar gibi etki ettiği anlaşılır.


Bir sıvı yüzeyinde, bu yüzeyin gerilmesine çalışan etkiye yüzey gerilimi denir.


Bir sıvı yüzeyinin neden gergin ve esnek bir zar gibi davrandığı, sıvı yüzeyindeki moleküllere etki eden kohezyon kuvveti ile açıklanabilir. Bir sıvının özellikleri moleküller arası kuvvetler hesaba katmadan anlaşılamaz. Bu kuvvetlerin varlığı sonucu sıvının gaz hâline geçmesi zorlaşır.


Bir sıvı içindeki A molekülüne, bu molekülü çevreleyen diğer moleküller tarafından kohezyon kuvvetleri uygulanır. Şekildeki zıt yönlü kuvvetler birbiri-nin etkisini yok ederek A molekülüne etki eden net kuvvet sıfır olur ve molekül dengede kalır.


Şimdi de sıvı yüzeyine çok yakın bir B molekülü düşünelim. Bütün doğrultulardaki yatay çekim kuvvetleri birbirini dengelediği hâlde, B molekülüne etki eden, sıvı içerisine doğru yönelmiş bir F bileşke kuvveti vardır.


Bu kuvvetler sıvı yüzeyindeki B molekülü gibi molekülleri sıvının içine doğru hareket ettirmeğe çalışacaklardır. Bundan dolayı sıvı yüzeyi büzülmek isteyecek ve mümkün olan en küçük yüzeyi alacaktır.
Buna göre,

1. Sıvı yüzeyi, bu sıvıyı örten bir zar gibi davranır.
2. Verilen bir sıvı hacmi için bu yüzeyin yüz ölçümü en küçük değeri alır.


Verilen bir hacim için en küçük yüzeye sahip olan geometrik şekil küredir. Bundan dolayı yer çekimi kuvvetinin çok fazla etkili olmadığı küçük su damlaları küre şeklini alır. Eğer su damlası büyük ise ağırlık kuvvetinden dolayı küresel özelliği azalır. Ağırlık kuvvetinin etkisi ile yayvanlaşır.

Bitki ve yapraklar üzerinde ya da örümcek ağlarında asılı kalan su zerrele-rinin küre biçiminde olmasına dikkat ediniz. Ayrıca gözlemler, masa üzerin-de duran küçük bir cıva damlasının, havada düşen bir yağmur damlasının ve bir sabun kabarcığının hemen hemen küresel olduğunu göstermektedir.

Admin

Taglar: YüzeyGerilimi

Dayanıklılık, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık - İlginizi çekebilecek başlıklar
Aurora Nedir? Aurora Nasıl Oluşur?

Gökyüzündeki doğal ışık görüntüleri olan auroralar, genelde gece çıplak gözle de izlenebilir. Bu doğa olayını bir bütün olarak görebilmek için, oluşma zamanlarında uzaydan bakmak gerekir.

Fizikte Kılcallık Olayı

Kılcal boru adı verilen çok küçük çaplı borularda suyun yükselmesi bilinen bir olaydır. Bitki özsuyunun ağaçlarda yükselmesi kısmen kılcallık etkisi iledir. Su, kayalardaki yarık ve çatlaklardan yukarı doğru tırmanır ve donduğu zam

Gazlar ve Atmosfer

Gazlar, Atmosfer, Atmosfer Üzerindeki Denge, Atmosferi Oluşturan Gazlar, Günlük Yaşamda Gazlar

Adezyon ve Kohezyon Kuvveti

Daha önceleri sıvılar ve gazlar incelenirken yalnız ağırlık kuvvetlerinin etkisi altındaki özellikleri incelendi. Bu incelemeler yapılırken akışkanlar ideal olarak kabul edildi. Aslında hiç bir akışkan ideal değildir.

Dayanıklılık

Gerekli hesaplamalar yapılarak, cücenin ebatlarının orantılı biçimde 10 kat artırılması durumunda kesit alanı / hacim oranı 10 kat azalır. Bu da daya-nıklılığının 10 kat azaldığı anlamına gelir. Bir cismin dayanıklılığı, boyut

Düzgün Geometrik Cisimlerin Kesit Alanı, Yüzey Alanı ve Hacimlerinin Hesaplanması

Küp, Prizma, Slindir, Küre Kesit Alanı, Yüzey Alanı ve Hacimlerinin HesaplanmasıSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin