Aranan: Özet

 1. Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

  Telefon: (312) 201 66 50, Adres: Eskişehir Yolu 9.Km TOBB Binası D Blok Kat.16 ANKARA TÜRKİYE

 2. Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi

  Telefon: (850) 277 60 60, Adres: Sanayi Mahallesi Libadiye Sokak, No: 3, Kat: 3 34416 Kağıthane İSTANBUL TÜRKİYE

 3. Kamu Gözetimi Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu

  Telefon: +90 (312) 253 55 55(PBX), Adres: Kurum Hizmet Binası Adresi Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 4 Çankaya/ ANKARA ÇANKAYA ANKARA TÜRKİYE

 4. İngilizce Bildirimde Bulunurken Kullanılan Fiiller

  Söylenen bir cümleyi rapor ederken, kişinin söylediği kelimelerin aynılarını söylemek zorunda değiliz. Bazı fiiller cümlenin anlamını özetlemek için kullanılabilir:

 5. Atatürk’ün Anadoluya Gönderilmesi

  Atatürk’ün İstanbul’a neden geldiğini ve neler yapmaya çalıştığını daha önce özetlemiştik. Atatürk İstanbul’a merkezi otoriteye sahip olmak için gelmişti.

 6. Atatürk’ün Anadoluya Gönderilmesi

  Atatürk’ün İstanbul’a neden geldiğini ve neler yapmaya çalıştığını daha önce özetlemiştik. Atatürk İstanbul’a merkezi otoriteye sahip olmak için gelmişti.

 7. Kadın Girişimciliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri

  Kadın girişimciliğin Türkiye’deki sorunları ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerine ilişkin görüşlerimizi aşağıdaki kısaca özetlemeye çalışacağız;

 8. Organik Kimya Ders Notları

  Organik Kimya Ders Notları özetleri; Kuantum Sayilari ve Periyodik Sistem. Periyodik Özellikler ve Elementler. Gazlar. Çözelti Etkileşimleri ve Derişimleri. Kimyasal Tepkimelerde Enerji

 9. Allah İnancı

  Allah’ın Varlığı ve Birliğinin Nedenleri. Allah Her Şeyi Yaratan, Yaşatan ve Gözetendir. Allah’ın Zati Sıfatları.

 10. İslam Mezhepler Tarihi Özet

  Hz Peygamber döneminde mezheplere ihtiyaç yoktu, zira dini konularda herhangi bir ihtilaf bulunmamaktaydı. Ancak Hz. Peygamber’in vefatı sonrası birtakım siyasî olaylar vukuu bulduğundan artık farklı görüşler ve mezhepler ortaya çıkmaya b

 11. Bir Kahraman Doğuyor Özeti

  Atatürk’ün okuğu okullar, fikir hayatı, Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı öncesi görev yaptığı yerler. Atatürk’ün eserleri.

 12. Amasya Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezi

  Mustafa Kemal’in 1919 yılı Haziranı’nda Amasya’ya gelişinde üs olarak kullandığı ve Amasya Tamimi’nin kaleme alındığı yer olan Saraydüzü Kışla Binası bu tarihi önemi gözetilerek aslına uygun biçimde Yeşilırmak kıyısında y 1. Aslan Kocayınca Sıçan Deliği Gözetir

  Güçlü olduğunda ağır ve büyük işler yapan, büyük kazançlar elde eden kimse, güçten dü

 2. Ayrıcalık Gözetmek

  Ayrıcalık tanımak. Örn: Annem, babam çocuklar arasında hiçbir ayrıcalık gözetmezlerdi. -A

 3. Baş Özeti

  Bir sahne eserinin baş tarafına geçirilen özeti.

 4. Basıgözetir

  Basınç denetleyici araç.

 5. Fark Gözetmek

  Ayrı tutmak. Örn: Siz erkekler ekseriya nikâhlı kadınla nikâhsız kadınlarınız arasında b

 6. Fürstenbergrozeti

  Meme başı kanalının iç kısmında mukoza kıvrımlarından oluşmuş, sütün memeden kendiliğ

 7. Genel Güvenlik Gözetimi Altında Bulundurma

  Yasanın belirttiği durumlarda, temel ceza çekildikten sonra sanığın ayrıca kolluğun gözetim

 8. Gözetıeç

  Metal yapıları inceleme ve gözetlemede kullanılan ve bir dizi mercek ile yapının görüntüsü

 9. Gözetim

  Küçüklerin, ana babalarınca korunması ve idarenin her türlü eylem ve işleminin de yargının

 10. Gözetim

  Sinema Mesleğe yeni başlayan, yapımcının tam güvenini taşımayan ya da çok büyük bir yapı

 11. Gözetim

  Bir çalışma ya da uygulama sürecini etkinlik ve amaca uygunluk bakımından yakından denetleme.

 12. Gözetim Altında Tutmak

  Göz önünden ayırmamak. Örn: Onu kolla, gözetim altında tut ama bunu ona hiç belli etme. -A.

 13. Gözetim Belgesi

  Ülke ekonomisine yönelik dış ticaret kaynaklı bir risk ortaya çıktığında, dışalım ve d

 14. Gözetimli Dalgalanma

  Esnek kur sisteminde, döviz kurundaki istikrarı korumak amacıyla döviz piyasasına para yetkesin

 15. Gözetimli Oyun

  Bütün çocukların tam ve eşit olarak katılmalarını sağlamak için bir öğretmen ya da yard

 16. Gözetleçbilim

  Metalbilimin, gözetleç kullanan dalı.

 17. Gözetleçli İnceleme

  Gözetleç kullanarak, metal yüzeyleri inceleme işi.

 18. Gözetleme Deliği

  Perdeden ya da kulisten salona açılmış olan ve seyircileri gözetlemeye yarayan, yasal olmayan k

 19. Gözetleme Deliği

  Sinema Bir gösterim odacığından salona açılan ve gösterimcinin salonu ya da görüntülüktek

 20. Gözetleme Deliği

  Perdeden ya da kulisten salona açılan, seyircileri görmeye yarayan küçük delik.

 21. Gözetlemecilik

  Soyunan ya da cinsel ilişkide bulunan insanları gözetleyerek cinsel doygunluk sağlama.

 22. Gözetleyici

  Başkaları soyunup giyinirken gizlice gözetleyerek cinsel doygunluk sağlayan kişi.

 23. Gözetmen

  Sinema Gözetimle görevli kimse.

 24. Gümrük Gözetim Bölgesi

  Kara sınırlarından içeriye ya da deniz kıyılarından açığa doğru, üzerinde gümrüğün

 25. Gümrük Gözetimi

  Gümrük vergisi ödenmemiş ya da genellikle gümrükle ilişiği kesilmemiş mallar üzerinde güm

 26. Gümrük Gözetimi

  Gümrük vergisi ödenmemiş ya da genellikle gümrükle ilişiği kesilmemiş mallar üzerinde güm

 27. Hesap Özeti

  1. Ticari ilişkide bulunan kişi ya da kuruluşların belirli dönemlerde hazırladıkları karşı

 28. Kendiliğinden Özetçe (öz) Çıkarma

  Özetçe (öz) çıkarma işleminin araçlarla yapılması.

 29. Konu Özeti

  Bir dans yapıtının konusunu en kısa yoldan anlatan ve ilgililere bilgi veren yazılı özet. .

 30. Mekanik Özetçe, Mekanik Öz

  Bilgisayarlar yoluyla hazırlanan özetçe, (öz)

 31. Metal Gözetleci

  Katı nesnelerin ve özellikle metallerin, yapılarını incelemeğe uygun gözetleç.

 32. Özet Bildirim

  Eşyanın taşıyıcı veya acentası tarafından düzenlenen, taşımaya ve taşıma konusu eşyaya

 33. Özetçe Dergisi, Öz Dergisi

  Belirli alanlardaki yayınların konularını özetçe (öz) olarak izlemek isteyenlere bilgi verme

 34. Özetçe Hizmeti, Öz Hizmeti

  Belli alanlardaki yayınların özetçelerinin (özlerinin) çıkarılması ile bu özetçelerin (ö

 35. Özetçe Uzmanı, Öz Uzmanı

  Özetçe (öz) çıkarmada uzmanlaşmış olan kişi.

 36. Özetçe, Öz

  Herhangi bir kitap, yazı ya da raporun en önemli öğelerine değinilerek hazırlanan özet.

 37. Özetkitap

  Uzun bir kitabın, özü yitirilmeden kısaltılmış ya da özetlenmiş biçimi.

 38. Özetleme

  Okunan bir parçanın, dinlenen bir konuşmanın ana düşüncelerini belirtmek üzere sözlü ya da

 39. Piyasa Gözetimi

  Borsada işlem gören taşınır değerlerde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar harek

 40. Rozet Organı

  Bazı asidyenlerde (Ascidia) tomurcukların oluştuğu ventral kompleks stolon.

 41. Taraf Gözetmek

  Birinden yana olmak. Örn: Meseleyi taraf gözetmeden aksettirmek için o yazıdan da bir parça al

 42. Tikel Özetleme

  Bir yapıtın pek az kısaltılması ve böylece kullanılması.

 43. Uluslararası Gözetim Şirketleri

  Uluslararası ticari kuralların gereği olarak mevzuat, satış akdi veya akreditifler gereğince t

 44. Yargı Özeti

  Ceza yargılama yöntemine göre duruşma sonunda sanığın yargılılığına, kurtulmasına, duru

 45. Yazar Özetçesi, Yazar Özü

  Kitap ya da düzyazının yazarınca yapılan özetçe (öz).Mesaj / Bildirim Gönderin