Uygarlığın Doğuşu İlk Uygarlıklar


1. TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ

* Tarih Öncesi Çağlar

* Tarih Çağları

2. İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI


* Kültür Ve Uygarlık

* Mezopotamya uygarlığı (Sümerler-Akadlar-Elamlar-Babiller-Asurlular)

* Orta Asya Uygarlığı

* Mısır Uygarlığı

* İran Uygarlığı

* Hint Uygarlığı

* Çin Uygarlığı

* Doğu Akdeniz Uygarlığı ( Fenikeliler-İbraniler)

* Anadolu uygarlığı (Hattiler-Hititler-İyonyalılar-Urartular-Firigyalılar-Lidyalılar)

* Ege Ve Yunan Uygarlığı ( Girit-Miken - Eski Yunan - İskender İmp.)

* Roma Uygarlığı

Admin

Taglar: UygarlığınDoğuşuİlkUygarlıklar

9. Sınıf Tarih Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Abbasiler (750 - 1258)

Ebu Müslim’in, Emevi Devletini yıkarak Küfe’de Ebul Abbas’ı halife ilan etmesiyle Abbasi Devleti kuruldu. Abbasi halifesi Ebu’l Abbas Abdullah, Hz. Muhammed’in amcası Abbas’ın soyunciandır.

Anadolu Selçuklu Devleti (1075 - 1308)

Süleyman Şah (1075-1086): Sultan Alparslan’ın Malazgirt Savaşı sonrasında verdiği emir gereğince,Anadolu’nun fethine katılan Süleyman Şah ve kardeşi Mansur Bey, Bizans’tan Konya ve çevresini, Afyon’u ve Kütahya’yı aldılar.

Anadolu Uygarlığı

Anadolu; verimli arazilere sahip olması , önemli ticaret yolları üzerinde bulunması, iklim şartlarının elverili olması , etrafının denizlerle çevrili olması gibi sebeplerle birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu uygarlığını o

Tarih Bilimine Giriş

Tartışma sorusu: Sizce tarih nedir? İnsan neden tarihi merak eder ve incelemek ihtiyacı duyar? Siz geçmişinizi anne babanızın çocukluğunu,dedelerinizi, soyunuzun nereden geldiğini,yaşadığınız bölgede geçmişte kimlerin nasıl bir yaşam

Tarih Bilimine Giriş Soruları

Türklerin açıklayın boyunca kullandıkları takvimleri yazarak; bu takvimlerin özelliklerini kısaca açıklayınız.

Tarih Biliminin Yöntem Basamakları

Terkip, Tenkit, Tahlil, Tasnif, Tarama. Zamana göre sınıflandırma, Mekana göre sınıflandırma, Konuya göre sınıflandırma.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin