Zamir Nedir? Zamirler Ders Notları


ZAMİRLER: İsmin yerini tutan,ismin yerine kullanılabilen kelime ve eklere zamir denir.

ZAMİRLERİN ÖZELLİKLERİ:

* İsim soyludur.
* İsim çekim eklerini (hâl, iyelik, çoğul ekleri) -genellikle- alabilirler.
* Tekil ve çoğul şekilleri vardır.
* Dolayısıyla cümlede isim gibi kullanılabilirler.
* Cümlede tek başlarına görev üstlenebilirler. (Cümlede tek başlarına özne nesne vs görevler üstlenirler.)
* İsimler varlıkları kavramları doğrudan karşılar, zamirler ise doğrudan karşılamaz isimlerin yerine geçerek karşılar.
* Zamirler tamlama eklerini de alabilirler.

ZAMİR ÇEŞİTLERİ:

Sözcük halinde ve ek halinde olmak üzere iki’ye ayrılır


A.Sözcük Halindeki Zamirler

* Kişi Zamiri
* İşaret Zamiri
* Belgisiz Zamir
* Soru Zamiri


B.Ek Halindeki Zamirler

* İyelik Zamiri
* İlgi Zamiri


A.Sözcük Halindeki Zamirler

* KİŞİ ZAMİRLERİ:
İnsan isimlerinin yerini tutabilen zamirlerdir.
6 tanedir.Ben,sen,o,biz,siz,onlar

* Ben sana neler olacağını söylemiştim.
* Siz bu soruyu çözebilirsiniz
* Onlar yanlış biliyor kimsenin suçu değil.
* Sizler yarınların umudusunuz.


NOT:Kendi dönüşlülük zamiri de şahıs zamiri olarak kullanılabilir. Kişi isimlerinin yerini tutabilen “kendi” sözcüğü dönüşlülük zamiri olarak adlandırılmaktadır. Cümlede kişi zamiri ile birlikte kullanıldığında cümleye pekiştirme anlamı kazandırır.

* Bunu kendim yaptım.
* Şu soruları kendimiz çözelim.
* Bu işin tamamını ben kendim yaptım.(Pekiştirme)
* O kendisi okusun.(Pekiştirme)


* İŞARET ZAMİRLERİ:
İsimleri belirtmeden sadece işaret eden zamirlere işaret zamiri denir.
Bu,şu,o,bunlar,şunlar,onlar başlıca işaret zamirleridir.
Bura, Şura, Ora,Burası, Şurası, Orası,Burada,Şurada, Orada,Buradan, Şuradan, Oradan,Burayı, Şurayı, Orayı,Buralar, Şuralar, Oralar,Öteki, Beriki, Karşıki


* Orası Türkiye’nin en kalabalık şehridir. 
* Eskiden şuralar uçsuz bucaksız tarlaydı.
* Bu gerçekten çok lezzetliydi. 
* Bunlar size aitmiş.
* Şunları gözümün önünden kaldırın.

"O" sözcüğü kişi (insan) yerinde kullanılmışsa KİŞİ ZAMİRİ, insandan başka varlıklar için kullanılmışsa İŞARET ZAMİRİ dir.

* O, bu makineyi kullanabilir. (kişi zamiri)
* O, yeni alınmış bir makineydi. ("makine" yerinde - işaret zamiri)
Adın yerini tutmaz, adla birlikte kullanılırsa, işaret sıfatı olur.
* O işçi, bu makineyi kullanabilir.
* O makine yeni alınmıştı.* BELGİSİZ ZAMİRLER:
Birden fazla simin yerini tutan ya da hangi ismin yerini tuttuğu açıkça belli olmayan zamirlerdir. 
Biri, birisi, hepsi, kimi, kimisi, hepsi, tamamı, herkes, kimse, hiç kimse, çoğu, bazısı, birkaçı, birazı, birçoğu, başkası, her biri, öteberi, şey..."

* Hepsini tekrar çağırdılar.
* Kimi de gelmeyi hiç düşünmedi.
* Biri dolabı karıştırmış.
* Birkaçı bahçede top oynuyordu.
* Bazıları bu dünyaya şanslı olarak gelir.* SORU ZAMİRİ:
Adları soru yoluyla karşılayan zamirlerdir. Asıl soru zamirleri “kim” ve “ne” sözcükleridir. 
Başlıca soru zamirleri şunlardır: ne, neyi, neye, neyde, neyden, nereye, nereden, kim, kime, kimde, kimden, hangi, hangimiz, hangileri, kaçı, kaça, kaçımız

* Hangimiz sevmedik?
* Bu yaz hangisine gideceksiniz?
* Kaçı sınıfı geçti?
* Yurt dışından bize ne getirdin?
* Bunları sana kim anlattı?
* Buraya nereden geldiniz?
EK BİÇİMİNDEKİ ZAMİRLER :
 İYELİK ZAMİRLERİ :
 Sonuna eklendikleri adların kime,neye,kaçıncı şahsa ait olduğunu gösteren eklere iyelik zamiri denir.
(Benim) ev-im   (Bizim) ev-imiz            
(Benim) silgi-m          (Bizim)silgi-miz
(Senin) ev-in  (Sizin)   eviniz         
 (Senin)   silgi-n       (Sizin) silgi-niz   
(Onun)  ev-i     (Onların) evleri            
 (Onun)   silgi-si       (Onların) silgi-leri
 İLGİ ZAMİRİ :
Tamlayan halindeki adlerle,aynı haldeki zamirlerin sonunda bulunan ve onlarla ilgili bir ismin yerini tutan  –ki ekine ilgi zamiri denir. Eklendiği sözcüğe bitişik yazılır.
*Orhan’ın puanına nazaran Hakan’ınki daha yüksek.
*Cemal’in defteri seninkinden daha düzenli.
*Bizimki onlarınkinden daha hızlı.


YAPI BAKIMINDAN ZAMİRLER:
Yapı bakımından zamirler dörde ayrılır:
Basit Zamirler: Kök hâlindeki zamirlerdir:
Ben, sen, o, biz, siz, onlar, bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, hepsi, çoğu, birisi, hangisi, kaçı, bazısı
2. Birleşik Zamirler: Birden fazla kelimeden oluşan zamirlerdir. 
Hiçbiri, birtakımı, öbürü...
3. Öbekleşmiş Zamirler: Birden fazla kelimenin değişik yollarla öbekleşerek oluşturdukları zamirlerdir.
Öteki beriki, falan filân, şundan bundan, herhangi biri, ne kadarı...
4. Ek Hâlindeki Zamirler: İlgi ve iyelik zamirleri ek hâlindedir.
Benimki, kalemimiz

Admin

Taglar: ZamirNedirZamirlerDersNotları

Türkçe Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Bağlaçlar

Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir.

Cins İsimler

Aynı cinsten olan varlıkların ortak isimleridir. Dilin temel kavramları cins (tür) isimleridir. taş, yol, ağaç, ırmak, kitap, dergi, yaprak, ev, çocuk, su, sıra, hayal, düşünce, sıla, özlem, taraf, ceza

Edatlar (İlgeçler) Türleri

Tek başlarına anlamları olmayan, başka kelimelerle öbekleşerek değişik ve yeni anlam ilgileri kuran, birlikte kullanıldıkları kelimelere cümlede anlam ve görev kazandıran kelimelere edat denir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin