Sıcaklık ve Mutlak Sıcaklık


Evrende gerçekleşen olaylar farklı farklı sıcaklıklarda gerçekleşmektedir. Teorik olarak evrende bilinen en yüksek sıcaklık Güneş merkezinin sıcaklığıdır. Bu sıcaklık değeri 14 milyon derece celciustur. Evrende teorik olarak bilinen en düşük sıcaklık değeri –273,15 °C tur. Bu sıcaklığa mutlak sıfır noktası denir ve bu değere pratik olarak ulaşmak mümkün değildir.


Lazer ortamların soğutulması sırasında mutlak sıfır sıcaklığına çok yaklaşılmasına rağmen mutlak sıfır noktasına erişilemez.


Mutlak sıfıra inilseydi kabın içindeki gaz moleküllerinin kinetik enerjisi sıfır olur ve moleküllerin hareketi dururdu. Kuantum teorisine göre, en düşük sıcaklık olan mutlak sıfırda bile “sıfır nokta enerjisi” denilen bir enerjinin varlığı öngörülür.


Soğutulan bir maddede tüm moleküllerin hareketinin durduğu ve daha ötesinde soğumanın olamayacağı sıcaklık değerine “mutlak sıfır noktası” denir. Mutlak sıfır noktası 0 K olarak kabul edilir.


Sıcaklığın Ölçümü ve Termometreler

Sıcaklığı kesin sayılarla ifade etmek için ölçü araçları kullanılır. Bu ölçü araçlarına termometre denir. Isı ve sıcaklık ölçülebilir büyüklükler olduğundan, ısı kalorimetre kabı ile sıcaklık ise termometre ile ölçülür.


Yaygın olarak kullanılan sıvılı bir termometre içinde, ısıtıldığında genleşebilen bir sıvı içeren (cıva veya alkol) ince bir cam borudan ibarettir. Cam, borunun üzeri ölçekli bir şekilde bölmelendirilmiştir.


Cam boru alt kısmındaki haznesi belli bir hacimde cıva ile doldurulur. Hazne ısıtılınca cıva genleşerek ince cam boruda yükselir. Cam boru üzerindeki sayılar sıcaklığı gösterir.

Mutlak-Sicaklik-1 Mutlak-Sicaklik-2

Admin

Taglar: SıcaklıkMutlakSıcaklık

Isı - Sıcaklık ve Genleşme - İlginizi çekebilecek başlıklar
Basınç, Sıcaklık ve Hâl Değişimi Arasındaki İlişki

Bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem katı hâlde bulunabilir. Bununla birlikte bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem gaz hâlde de bulunabilir.

Fizikte Isı Sığası

Bir maddenin kütlesi ile özgül ısısının çarpımına (m * c) ısı sığası denir. Isı sığası madde miktarına bağlı olup ayırt edici özellik değildir.

Fizikte Özgül Isı

Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C artırmak için gereken ısı miktarına özgül ısı denir. Özgül ısıya ısınma ısısı ya da öz ısı da denir. Özgül ısı c ile gösterilir ve maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Yani

Fizikte İç Enerji

Bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu tüm enerjilerinin toplamına iç enerji denir. İç enerjiye madde taneciklerinin öteleme, dönme ve titreşimden kaynaklanan kinetik enerji, moleküllerdeki potansiyel enerji ile moleküllerin birbiriyle etkile

Fizikte Isı Enerjisi

Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınıp verilen, diğer bir ifadeyle transfer edilen enerjiye ısı enerjisi denir. Isının bir maddeden diğerine aktarımına ısı alışverişi denir.

Fizikte Sıcaklık

Bir madde katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâlde bulunabilir. Madde hangi hâlde olursa olsun, madde tanecikleri daima hareket halindedir. Bu hareketler maddenin bulunduğu hâle göre değişebilir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin