Fizikte Isı Enerjisi


Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınıp verilen, diğer bir ifadeyle transfer edilen enerjiye ısı enerjisi denir. Isının bir maddeden diğerine aktarımına ısı alışverişi denir.


isi-enerjisi-1Sıcaklıkları farklı olan maddeler bir araya getirildiklerinde, yüksek sıcaklıkta olandan düşük sıcaklıkta olana doğru bir enerji akışı gerçekleşir. Bu enerji ısı enerjisidir. Yüksek sıcaklıktaki madde ısı kaybeder ve soğur. Dolayısıyla o madde ısı verendir. Düşük sıcaklıktaki madde ısınır ve sıcaklığı yükselir. Bu da ısı alandır. Maddeler arasındaki ısı alışverişi, maddeler aynı sıcaklığa ulaşıncaya kadar devam eder. Isı, daima sıcak maddelerden soğuk maddelere doğru akar.


Isı, sıcaklık farkından dolayı alınıp - verilen enerji olduğundan, maddeler ısı alıp ya da verdiğinde iç enerjisi değişir.


Isı ve sıcaklık kavramlarını günlük hayatta sıklıkla kullanırız. Ancak bazen birbiriyle karıştırılan bu kavramlar birbirlerinin yerine kullanılır. Isı ve sıcaklık kavramlarının bazı doğru ve yanlış kullanımları aşağıda gösterilmiştir.

isi-enerjisi-2

Admin

Taglar: FizikteIsıEnerjisi

Isı - Sıcaklık ve Genleşme - İlginizi çekebilecek başlıklar
Basınç, Sıcaklık ve Hâl Değişimi Arasındaki İlişki

Bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem katı hâlde bulunabilir. Bununla birlikte bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem gaz hâlde de bulunabilir.

Fizikte İç Enerji

Bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu tüm enerjilerinin toplamına iç enerji denir. İç enerjiye madde taneciklerinin öteleme, dönme ve titreşimden kaynaklanan kinetik enerji, moleküllerdeki potansiyel enerji ile moleküllerin birbiriyle etkile

Fizikte Isı Sığası

Bir maddenin kütlesi ile özgül ısısının çarpımına (m * c) ısı sığası denir. Isı sığası madde miktarına bağlı olup ayırt edici özellik değildir.

Fizikte Sıcaklık

Bir madde katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç hâlde bulunabilir. Madde hangi hâlde olursa olsun, madde tanecikleri daima hareket halindedir. Bu hareketler maddenin bulunduğu hâle göre değişebilir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin