Fizikte Isı Sığası


Bir maddenin kütlesi ile özgül ısısının çarpımına (m x c) ısı sığası denir. Isı sığası madde miktarına bağlı olup ayırt edici özellik değildir. Yalıtılmış bir ortamda bir araya konulan iki madde arasında ısı alışverişi olacağını ve ısıl denge sağlandığında alınan ısının verilen ısıya eşit olduğunu daha önce belirtmiştik.


m1 kütleli, c1 özgül ısılı ve T1 °C sıcaklığındaki sıvı ile m2 kütleli, c2 özgül ısılı ve T2 °C sıcaklığındaki sıvı ısıca yalıtılmış bir kapta karıştırılırsa, karışımın sıcaklığı iki sıcaklık arasında bir değer olur. Ayrıca alınan ısı verilen ısıya eşittir. T1 < T2 ise,


Qalınan = Qverilen
m1 x c1 x (Tdenge – T1) = m2 x c2 x (T2 – Tdenge)


Bu bağıntıdan faydalanarak denge sıcaklığı bulunur.


Aynı cins sıvıdan eşit kütleli karışım yapılırsa karışımın sıcaklığı, sıcaklıkların aritmetik ortalamasından bulunur.

isi sigasi isi sigasi 2

Admin

Taglar: FizikteIsıSığası

Isı - Sıcaklık ve Genleşme - İlginizi çekebilecek başlıklar
Basınç, Sıcaklık ve Hâl Değişimi Arasındaki İlişki

Bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem katı hâlde bulunabilir. Bununla birlikte bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem gaz hâlde de bulunabilir.

Gazlarda Genleşme

Isıtılan gazlar genleşir. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri artar. Bu da gaz moleküllerinin arasındaki uzaklığın artmasına neden olur.

Genleşme ve Büzülme

Isıtılan bütün maddelerin boylarında uzama, yüzeylerinde genişleme ve hacimlerinde artma olur. Günlük hayatımızda değişik yerlerde, örneğin elektrik tellerinin kışın gergin yazın sarkık olması, tren rayları döşenirken bir miktar bo

Fizikte İç Enerji

Bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu tüm enerjilerinin toplamına iç enerji denir. İç enerjiye madde taneciklerinin öteleme, dönme ve titreşimden kaynaklanan kinetik enerji, moleküllerdeki potansiyel enerji ile moleküllerin birbiriyle etkile

Fizikte Isı Enerjisi

Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınıp verilen, diğer bir ifadeyle transfer edilen enerjiye ısı enerjisi denir. Isının bir maddeden diğerine aktarımına ısı alışverişi denir.

Fizikte Özgül Isı

Bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 °C artırmak için gereken ısı miktarına özgül ısı denir. Özgül ısıya ısınma ısısı ya da öz ısı da denir. Özgül ısı c ile gösterilir ve maddeler için ayırt edici bir özelliktir. YaniSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin