Aranan: Organik

 1. Toprak Çeşitleri

  Toprak; taşların (kayaçların) çözülmesi sonucu oluşan içerisinde çeşitli canlıların, mineral ve organik maddenin bulunduğu doğal bir örtüdür.

 2. Kayaçlar ve Özellikleri

  Mineral ve organik maddelerden oluşan katı maddelere kayaç(taş)denir. Kayaçları inceleyen bilim dalına petrografi denir.

 3. Dolaşım Sistemi

  Genel olarak hayvanlarda dolaşım sistemi başlıca şu görevleri yapar: Sindirim ürünleri ve inorganik besinleri bütün hücrelere taşıma. Oksijeni hücrelere taşıma (trake solunumu yapanlar hariç). Metabolizma artıklarının hücrelerden uzak

 4. Limon Faydaları

  Limon kabuğu %0.30-35 uçucu yağ ve birçok kokulu esans içerir. Limon suyunun bileşiminde organik asitler (sitrik asit), şekerler, pektin, C vitamini (100gr özsuda 60-65 mgr) A, B1 ve B2 vitaminleri bulunur. Suyunda bol bol bioflavonid bulunur ve v

 5. Enerji ve Hayat - Fotosentez

  Klorofilli canlıların ışık(güneş) enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik maddeler sentezlemesidir. Fotosentez yeryüzündeki en önemli dönüşüm olayıdır.

 6. Canlılık ve Çevre

  Ototroflar (Üreticiler) İnorganik maddelerden organik madde sentezlerler. En fazla bulunan gruptur. İki tiptir. Fotosentetikler: Işık enerjisini kullanırlar. Klorofilleri vardır. Örnek: Yeşil bitkiler,bakteriler ve mavi-yeşil algler.

 7. Organik Kimya Ders Notları

  Organik Kimya Ders Notları özetleri; Kuantum Sayilari ve Periyodik Sistem. Periyodik Özellikler ve Elementler. Gazlar. Çözelti Etkileşimleri ve Derişimleri. Kimyasal Tepkimelerde Enerji

 8. YKS Biyoloji Konuları

  Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler, Organik Bileşikler, Hücre, Madde Geçişleri, DNA-RNA, Protein Sentezi

 9. YKS Kimya Konuları

  Modern Atom Teorisi, Kimyasal Hesaplamalar, Gazlar, Sıvı Çözeltiler, Kimya ve Enerji, Tepkimelerde Hız, Kimyasal Denge, Sıvı Çözeltilerde Denge, Kimya ve Elektrik, Karbon Kimyasına Giriş, Organik Bileşikler, Hayatımızdaki Kimya

 10. İç Yaralarda Dikişler Yerine Yapıştırıcı Kullanılacak

  İç yaralarda dikişler yerine oldukça güçlü ve organikz yapıştırıcı kullanımı yaygınlaşacak.


 1. IZMIR » ORGANIK ECZ MAVIBAHCE AVM

  ORGANIK ECZ MAVIBAHCE AVM

 2. KARSIYAKA » ORGANIK ECZANESI

  CAHER DUDAYEV BLV. MAVIBAHCE AVM ZEMIN KAT / KARSIYAKA

 3. MERKEZ » ORGANIK KOZMETIK VAN

  CUMHURIYET CAD.EZBERCILER IS MERKEZI NO:71/B VAN MERKEZ 


 1. Anorganik Kalp Üfürümleri

  Bilinen organik nedenler olmaksızın ortaya çıkan endokardiyal üfürümler, tesadüfi kalp üfü

 2. Anorganik Madde

  Karbonatlar, siyanürler ve birkaç basit karbon bileşikleri hariç karbon içermeyen, çoğunlukla

 3. İnorganik

  1. Hidrokarbondan türememiş maddeler. 2. Organik kökenli olmayan. 3. Canlılardan elde edilmeyen

 4. İnorganik Fosfat

  Ortofosforik asitten (H3PO4) türemiş bir anyon veya anyonların karışımı, ortofosfat.

 5. İnorganik Fosfat, Pi, P

  Ortofosforik asitten (H3PO4) türemiş bir anyon ya da anyonların karışımı. Ortofosfat.

 6. İnorganik Pirofosfat

  Pirofosforik asitten türemiş bir anyon veya anyonların karışımı, PPi, pirofosfat.

 7. İnorganik Pirofosfat, Ppi, Pp

  Pirofosforik asitten (H4P2O7) türemiş bir anyon ya da anyonların karışımı. Pirofosfat.

 8. İnorganik Pirofosfataz

  İnorganik pirofosfat molekülünün iki adet inorganik fosfata hidrolizini katalize eden hidrolaz s

 9. Organik

  Hidrokarbon zinciri veya halkası taşıyan maddeler.

 10. Organik Asit

  Sulu çözeltilerinde kısmen hidrojen iyonuna ayrışan, asetik asit, laktik asit, sitrik asit gibi

 11. Organik Azot

  Organik bileşiklere bağlı olan azot.

 12. Organik Bileşik

  Canlı organizmanın özelliklerini gösteren ve karbon kapsayan bileşikler.

 13. Organik Bileşik

  Karbon-karbon bağı içeren kolayca yanabilen, yem içerisindeki yağ, protein, karbonhidratlar gib

 14. Organik Civalı Bileşiklerle Zehirlenme

  Tohumluk tahıllarda mantar hastalıklarını önlemek için kullanılan organik cıva tuzlarının

 15. Organik Fosfat

  Nükleik asitlerin, fosfolipitlerin, fosfoproteinlerin, yüksek enerjili fosfat bileşikleri gibi mo

 16. Organik Fosforlu Bileşikler

  Asetilkolinesteraz enziminin etkinliğini dönüşümsüz olarak engelleyen, böylece parasempatik u

 17. Organik Fosforlu Bileşiklerle Zehirlenme

  Asetilkolin birikimine ve parasempatik sinir sisteminin aşırı uyarılmasıyla belirgin, akut veya

 18. Organik Kalp Üfürümleri

  Kalpteki anatomik bozukluklar sonucu ortaya çıkan endokardiyal üfürümler. Atriyoventriküler ve

 19. Organik Kimya

  Karbon kapsayan bileşiklerin kimyası.

 20. Organik Madde

  Doğal olarak bulunmayıp organizmada metabolizma sırasında meydana gelen maddeler.

 21. Organik Madde

  Weende yöntemine göre yapılan yem analizlerinde, kuru maddeden kül miktarının çıkarılmasıy

 22. Organik Madde

  Doğal olarak bulunmayıp organizmada metabolizma sırasında meydana gelen maddeler.

 23. Organik Nitrat

  Kalp damar sistemindeki atardamar ve toplardamarları gevşetip genişleten, kanın çevrede toplanm

 24. Sermayenin Organik Bileşimi

  Marksist kuramda, sermayenin teknik bileşimindeki değişmelere bağlı olarak değişen sermayeninMesaj / Bildirim Gönderin