Şia (Şii) 12 İmam


1. Hz. Ali (600-661)

2. Hasan b. Ali b. Ebi Talib (624-680)

3. Hüseyin b. Ali b. Ebi Talib (626-680)

4. Zeynel Abidin (Ali b. Hüseyin) (658-712)

5. Muhammed Bakır (677-732)

6. Ca’fer-i Sâdık (702-765)

7. Musa Kâzım (İsmailiyye’ye göre İsmail) (744-799)

8. Ali b. Musa (İmam Rıza) (765-817)

9. Muhammed et Tahir b Ali (810-835)

10. Ali e Nekîr b. Muhammed (827-868)

11. Hasan b. Ali (el Askeriyye) 261 (846-874)

12. Muhammed Mehdi el Muntazar (868-???)


Muhammed et Tahir ve Ali en Nakir 5-6 yaşlarında İmam olmuşlar. İmamların ilmi vehbî’dir sonucuna çıkılır, çocuk yaşta imam olduklarını bir şekilde açıklayabilmek için 261-328 küçük gaybet (gaybet-i suğrâ).

Bu zaman diliminde 4 SEFİR (Vekil) meşru kabul edilir. Ayrıca bu zaman zarfı içerisinde HUMS konusu da tartışılmıştır. Sefirlere İmam’lara verilen 5’de 1’lik vergi verilsin mi verilmesin mi

Admin

Taglar: ŞiaŞiiİmam

İslam Mezhepler Tarihi - İlginizi çekebilecek başlıklar
Haricilerin Temel Görüşleri

İman Nazariyyesi, Menzile beynel Menzileteyn, Ru’yetullah, Halku’l Kur’an, Tevella ve Teberra, İmamet

Hariclerin Kolları ve Sebepleri

Haricilerin teşekkülünü tahkim olayına bağlamak olmaz, bardağı taşıran son damla Tahkim olayı idi. Hariciliğin zuhurundaki tek sebep Tahkim olayı değildir.

İlk Mezhep - Haricilik

İsyan etmek, ayaklanmak… muhalifleri bu ismi kendilerine karalama maksatlı söylüyor (hakk’tan İslam’dan çıkan)Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin