Aranan: Kanunu

 1. Sabit Hacimler Kanunu

  Kimyasal reaksiyona giren gaz halindeki element ya da bileşiklerin aynı basınç ve sıcaklık şartlarında hacimleri arasında tam sayılarla gösterilen bir oran vardır

 2. Katlı Oranlar Kanunu

  “iki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bunlardan birinin sabit miktarıyla birleşen ikincisinin değişen miktarları arasında basit tam sayılı bir oran bulunur.” Bu şekilde “Katlı Oranlar Kanunu” olarak bildiğimiz y

 3. Sabit Oranlar Kanunu

  Bir bileşiğin miktarı ne kadar olursa olsun, hangi yolla elde edilirse edilsin, bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır.

 4. Kütlenin Korunumu Kanunu

  Kimyasal olaylarda, tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkime sonunda oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu olaya KÜTLENİN KORUNUMU KANUNU denir.

 5. Yedigöller Milli Parkı

  Yapılan Aktiviteler; Zengin Bitki Örtüsü, Göller, Kampçılık, Doğa Yürüyüşü, Piknik, Olta Balıkçılığı, Fotoğrafçılık. Yedigöller Milli Parkı 29.04.1965 yılında 6831 sayılı Orman Kanununun 25. Maddesi gereği 1. Açıların Değişmezlik Kanunu

  Belli bir sıcaklık ve basınçta, özdeş minerale ilişkin iki kristalin, birbirine karşı olan

 2. Alan Kanunu

  İkinci Kepler kanununun genel ifadesi iki cisim probleminde alan hızının değişmez olması.

 3. Alan kanunu

  İkinci kepler kanunu

 4. Bartholomae Kanunu

  Soluklular kanunu (L. des aspirées) dahi denilen ve Hint-iran dillerinde soluklu ötümlülerden so

 5. Dahl Kanunu

  Misyoner Dahi tarafından Bantu dillerinde kaydedilen bir ses kanunu.

 6. Devşirme Kanunu

  Devşirmelerin toplanması kurallarını saptayan özel yasa.

 7. Grimm Kanunu

  Hint-Avrupa dilinden Cermenceye geçerken kapantılı seslerin değşilimini çerçeveliyen sesbilim

 8. Korunum Kanunu

  Erke, kütle gibi niceliklerin kapalı bir dizge içinde toplam olarak aynı değerde kalması.

 9. Meinhof Kanunu

  Bantu dülerine değgin bir ses kanunu.

 10. Millî Korunma Kanunu

  Türkiye'de, İkinci Dünya Savaşı sırasında genel veya kısmi seferberlik, bir savaşa girme ol

 11. Minimum Kanunu

  Bir organizma ya da türün var olabilmesi için uyum gösterebileceği en dar eşiği belirleyen, b

 12. Tolerans Kanunu

  Uygun koşulların bozulmasına rağmen bazı canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri.

 13. Verner Kanunu

  Hint - Avrupa dilinden Cermenceye geçerken ötümsüz kapantılıların uğradığı değşilim üzMesaj / Bildirim Gönderin