İmamiyye ve Ortaya Çıkışı


İmamiyye’ye verilen isimler: İmamiyye, İsna Aşeriyye, Caferiyye, Rafıza, Katiyye


İmamet nazariyesi önemlidir:

* İmam gaybettedir, dinî konuları fukahaa çözer. Bu dinamizm verir ve canlılık sağlar aslında. Humeyni “Velayet-i Fakih” görüşünü benimsemiştir. İmam Yok iken fakih siyasî yetkilerde fukahaaya aittir
Şiilik ne zaman başlar sorusunu net bir cevap vermek mümkün değil. Bir çok muhtelif rivayet ve görüşler mevcut:

* Bazılarına göre Hz. Peygamber döneminde başlatılmıştır

* Bazılarına göre Hz. Ali’nin ölümünden sonra:

* Muhtar es Sakafi isyanıyle birlikte Şiiliğin başladığı söyleniyor

* Muhtar es Sakafi Muhammmed b. El Hanefiyye’nin ismini kullanarak taraftar toplar ve isyan etmek ister. Muhammed b. El Hanefiyye’nin ölümünden sonra bazıları onun ölmediğini ve RADVA dağında gizlendiğini söyler- GAYBET ve RECA fikri doğar

* Daha sonraları MUSA KAZIM’ın halkasında bulunan HİŞAM B. HAKEM, HİŞĀM B. SĀLİM EL-CEVĀLİKĪ ve ALİ B. MİSEM ET-TEMMAR ortaya çıkar ve farklı görüşler ortaya atarlar


GAYBET konusu:

Genel olarak gaybeti ikiye ayırırlar:


A. Gaybet-i Suğra (260-328)

* Sefirler dönemi. Sufera-i erbaa, meşru sayılan 4 sefir vardı bu dönemde. Bu sefirlerin gaybetteki imamlarla görüştüklerine inanırlar.

* Ancak daha sonraları bir çok sefir ortaya çıkmıştır, Humus gelirlerini elde edebilmek için…


B. Gaybet-i Kübrâ (328-…)

* Sefirler dönemi bitti, artık 12 imamla konuşma bitmiştir

* 12. imam hala yaşıyor fukahaa vasıtasıyla güncel meselerleri halledebiliyor

* Humyeni ile daha fazla gelişiyor bu görüşü. Onun VELAYET-İ FAKİH anlayışı Allame HUİ’ye karşı olarak fukahaa’nın imamların sadece kaza ve fetva konularında değil, siyaset ve yönetim konusunda da tam yetkisine sahip olduğunu söyler.Şiilerin en rahat ettikleri dönemler:

* Büveyhiler dönemi:

* Gadir-i Humm bayramı yapılır, Yezide lanet okunur, Ezan’a “hayya ale hayril amel, aliyyun veliyyullah” eklenir)

* Kütüb-i Erbaa yazarları (Kuleyni hariç) bu dönemde yaşamıştır

* Daha sonra Safeviler dönemi:

* 1979’dan sonra İran’da İslam devriminden sonra devletin resmi mezhebi

İmamiyye’nin en belirgin ve göze çarpan inancı şüphesiz İMAMET anlayışlarıdır

İmamiyye’nin uygulamarı (bizden farklı olanlar):

* Çıplak ayak üzerine mest

* Ezan’a ekleme

* Muta nikahını caiz görme

* Namaz’da elleri yana salma ve öğle- ikindi ve akşam ,le yatsıyı cem etmekle fiiliyatta namaza üç vakte indirmek


GENEL OLARAK ŞUNU SÖYLEMEK MÜMKÜN. Şİİ FİKİRLERİ MUHAMMED B. EL HANEFİYYE’NİN ÖLÜMÜNDEN SONRA ZUHUR ETMİŞTİR (GAYBET, İMAMET, RECAT VS). SONRA 2. ASRIN İLK ÇEYREĞİNDE BİR TAKIM GULAT-I ŞİA FIRKALARI TARAFINDAN GASIB HALİFELER ALGISI YERLEŞMEYE BAŞLAMIŞTIR

Admin

Taglar: İmamiyyeOrtayaÇıkışı

İslam Mezhepler Tarihi - İlginizi çekebilecek başlıklar
Haricilerin Temel Görüşleri

İman Nazariyyesi, Menzile beynel Menzileteyn, Ru’yetullah, Halku’l Kur’an, Tevella ve Teberra, İmamet

Hariclerin Kolları ve Sebepleri

Haricilerin teşekkülünü tahkim olayına bağlamak olmaz, bardağı taşıran son damla Tahkim olayı idi. Hariciliğin zuhurundaki tek sebep Tahkim olayı değildir.

İlk Mezhep - Haricilik

İsyan etmek, ayaklanmak… muhalifleri bu ismi kendilerine karalama maksatlı söylüyor (hakk’tan İslam’dan çıkan)Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin