Aranan: Gerilimi

 1. Yüzey Gerilimini Etkileyen Faktörler

  Yüzey gerilimi her sıvının yüzeyinde oluşan bir özelliktir. Ancak her sıvının yüzey gerilimi eşit olmadığı gibi bir sıvının yüzey gerilimi de her zaman aynı olmaz.

 2. Yüzey Gerilimi

  Bazı böceklerin su yüzeyinde yürüdükleri, bir musluktan damla-yan su damlalarının asılı kalarak armut biçimini aldıktan sonra düştükleri, dağılan cıva damlalarının bir araya toplanması bilinen olaylardan bazılarıdır. 1. Akma Gerilimi

  Akma noktasındaki gerilim.

 2. Arayüzey Gerilimi

  Birbirine değen iki evre arasındaki yüzeyi, birim alan ölçüsünde büyütmek için verilmesi g

 3. Başlama Gerilimi

  Bir ses çıkarmağa hazırlanırken örgenlerin aldığı ilk boğumlama durumu.

 4. Çöküm Gerilimi

  Yalıtkan bir özdeğin direncinin kendini bırakmasına neden olacak tutardaki elektrik gerilimi.

 5. Doyma Gerilimi

  Doyma akımı üretmek için uygulanan en düşük gerilim değeri.

 6. Genelleştirilmiş Erek Gerilimi

  Denek hayvanının belirli ve genel nitelikteki bir ereğe yönelmiş olması durumu.

 7. Gereksinme Gerilimi

  Bir gereksemenin doyurulup giderilmediği zaman canlının duyduğu gerilim.

 8. İmlem Gerilimi

  Akımıknatıssal dalgalarla bir uyargada irkilimle uyarılan ve bir üç-üşekli borunun kafesine

 9. Kesilim Öngerilimi

  Bir eksicik borusunda üst-üşek akımını durdurmak için kafese uygulanması gerekli eksi gerili

 10. Kırışıklık Gerilimi

  Bir dalgalı akım doğrultmacının ya da bu tür bir üretecin verdiği düz gerilimim dalgalı bi

 11. Kopma Gerilimi

  Kopma anındaki gerilim.

 12. Suverme Gerilimi

  Suverilmiş bir parçanın yapısında, sıcaklık değişimi ve faz dönüşümü sonucu beliren ge

 13. Tepe Gerilimi

  Bir dalgalı akımda gerilimin ya da akımın ulaştığı en yüksek değer.

 14. Ufakölçekte Yüzey Gerilimi

  Özdeciksel boyutlarda bir yüzey yaratmak için gerekli özgür erke.

 15. Üst-üşek Gerilimi

  Bir eksiciksel borunun üst-üşeği ile alt-üşeği arasındaki enkil çıkaranı ya da gerilim d

 16. Yükünleşme Gerilimi

  Öğecik ya da özdecikten bir eksicik çıkartmak için verilmesi gereken erke niceliği.

 17. Yüzey Gerilimi

  İki evre arasında ya da bir evre ile boşay arasındaki yüzeyin, birim alan başına düşen özg

 18. Yüzey Gerilimi

  Bir sıvının iyon ya da molekülleri arasındaki çekimden doğan ve yüzeyde birleşen gerilim.Mesaj / Bildirim Gönderin