Aranan: Hukuk

 1. Gönenç Gürkaynak - Önce Özgürlük ve Ortak Sevgi Bağı Lazım

  TEDxİstanbul; “Hukuk ve ekonomi" disiplininin temsilcilerinden uluslararası avukat Gönenç Gürkaynak, 3 yaşındaki oğlu Mehmet Gürkaynak’ı çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet’ten daha yüksek refah seviyesine taşıyan unsur oldu

 2. Romalılar Döneminde Bilim

  M.I. 30 yilinda Romalilar Iskenderiye’yi ele geçirdiler ve bilinen Dünya’yı hakimiyetleri altina aldilar. Eski ve yeni kentleri, yollarla ve köprülerle birbirlerine bagladilar ve Roma hukuku araciligiyla, idareleri altindaki genis eyaletlere öte

 3. Hukuki Yönüyle Franchisig

  Franchising sözleşmeleri çoğunlukla uzun bir zaman dilimini kapsamaktadır. Genellikle ulusal sınırlar içerisinde yapılan sözleşmeler 15-20 yıllık bir süreyi kapsarken, uluslararası sözleşmelerde bu süre 10 ila 20 yıl arasında değişme

 4. Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

  Birden fazla kadınla evlenme yasaklandı. Mirasta ve boşanmada kadın erkek eşitliği geldi.

 5. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri

  Yunanistan’a ve Ermenistan’a Türkiye’den toprak verileceği haberi Türk Ulusunu ve aydınlarını harekete geçirmiştir. Öncelikle bu iki ülkeye verilecek toprakların savunmasını sağlamak için çeşitli milli örgütlenmelere gidilmiştir.

 6. Türklerde Hukuk Ünite Değerlendirme Etkinliği

  Klasik Dönemde Osmanlı Hukuku ile ilgili aşağıda verilen metinde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

 7. Osmanlı Hukukunda Meydana Gelen Değişmeler

  II. Mahmut dönemi hukuk, Tanzimat döneminde hukuk, Meşrutiyet döneminde hukuk. 1839 Tanzimat fermanı ve 1856 Islahat fermanı

 8. Osmanlı Devletinde Hukuk

  Osmanlı devletinde diğer Türk-İslam devletlerinde olduğu gibi Şer’i ve Örfi Hukuk geçerli olmuştur. Osmanlı devletinde özellikle Yönetim işlerinde Örfi hukuk daha çok kullanılmıştır.

 9. Türk İslam Devletlerinde Hukuk

  Türklerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte hukuk sisteminde değişiklikler yaşanmıştır. Töre devam etmekle birlikte Şeri Hukuk ta uygulanmaya başlamıştır. Böylelikle Türk-İslam devletlerinde Hukuk ikiye ayrılmıştır.

 10. Yararlı Cemiyetler (Milli Cemiyetler) Hangileridir?

  Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Trakya Paşa eli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti, Kilikyalılar Cemiyeti

 11. İlk Türk Devletlerinde Hukuk

  İlk Türklerde yazılı hukuk kuralları yoktu. Bunun yerine Töre adı verilen ve nesilden nesile aktarılan örf ve adetler vardı. Törede toplumun ve zamanın ihtiyaçlarına göre sürekli yenilikler ve düzenlemeler yapılırdı.

 12. Mesele Çatallaştı Fıkrası

  Kasabalılar, Nasreddin Hoca’ya Kadı’dan yakınmışlar : "Kadı efendi çok menfaatçi bir adam. Aynı suça bazen beraat, bazen de çok ağır ceza veriyor. Hak hukuk tanımıyor, nereden menfaati varsa o taraftan oluyor.


 1. Konak » Müdafaa-i Hukuk İlkokulu

  Güzelyalı Mah. 56 Sk. No: 29 İç Kapı No: 101 Konak / İzmir

 2. Buca » Özel Anatolia Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu (hukuk Fak.şb)

 3. Çankaya » Özel Temiz Eğitim Hukuk İktisat İşletme Kursu

  Cumhuriyet Mah. İnkılap Sk. No: 19 İç Kapı No: 1 Çankaya / Ankara

 4. İvrindi » Soğanbükü Müdafa-i Hukuk İlkokulu

  Soğanbükü Mah. Soğanbükü Sk. No: 377 İvrindi / Balıkesir

 5. İvrindi » Soğanbükü Müdafa-i Hukuk Ortaokulu

  Soğanbükü Mah. Soğanbükü Sk. No: 376 İvrindi / Balıkesir


 1. Hukuk Felsefesi

  Hukukun özünü, kökenini, geçerliliğini, ilkelerini, ödevlerini yaşam ve bilimler bağlamı i

 2. Hukukî Kişi

  Gerçek ve tüzel kişilere verilen genel ad.

 3. Hukukî Kişilik

  Hukukî kişi olma durumu.

 4. Hukuki Sermaye

  Sahibine kira, faiz, kâr payı gibi gelir sağlayan her tür iktisadi değer.Mesaj / Bildirim Gönderin