Aranan: Yerde

 1. Helikopterlerin Arka Pervaneleri Ne İşe Yarar?

  Yerde iken sorun yoktur ama havalanınca helikopterin gövdesi, pervanenin dönüş yönünün tersine dönmeye başlar. İşte burada bu hareketi durdurabilecek ilave bir güce ihtiyaç vardır. Bu ilave gücü sağlamanın en kolay yolu, dönüş yönü

 2. Mikrodalga Fırın Yiyeceği Nasıl Isıtır?

  Dalgalar doğrudan yiyeceğin yağ ve su moleküllerini etkilerler. Su ve yağ molekülleri yiyeceğin her tarafına dağılmış olmaları sebebi ile, ısınma da aynı zamanda her yerde olur. Tabii ki bazı sınırlamalar da vardır.

 3. Kuru Temizleme Nasıl Yapılıyor?

  Elbiseler, kuru temizleyicide su yerine bu çözücü ile yıkanır. Çözücü buharlaşmasın, havayı kirletmesin ve tekrar kullanılabilsin diye her seferinde bir yerde toplanır. Bu şekilde temizlenen giysiler, ütülenince yeni gibi dururlar.

 4. Akarsularda Biriktirme Şekilleri

  Akarsu gücünün azaldığı yerde taşıdığı maddeleri biriktirmeye başlar. Gücünün azaldığı yerde önce iri maddeleri, gücünün tamamen azaldığı yerde ise ince maddeleri biriktirirler. Bundan dolayı akarsu biriktirmesi ile oluşan yer

 5. Konveksiyon Yoluyla Isının Aktarılması

  Isının konveksiyon yoluyla yayılması sıvı ve gazlarda gerçekleşir. Konveksiyon, ısınan madde taneciklerinin yer değiştirerek ısı enerjisini bir yerden başka bir yere taşımaları esasına dayanır.

 6. Akışkanların Basıncı

  Bir yerden bir yere akan maddelere akışkan denir. Sıvılar ve gazlar akışkandır. Akışkanlar basınç farkından dolayı akarlar. Akış yönü basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğrudur. Basınç farkı ortadan kalkıncaya k

 7. Yerdeki Yıldızlar – Taare Zameen Par (2007)

  Harfleri sayıları algılama problemi yaşayan Ishaan çevresi ve ailesi tarafından tembel geri zekalı muamelesi görür. Çalışmayı öğrenebilmesi için yatılı okula verildikten sonra tanıştığı resim öğretmeni ile değişen hayatı ve ba

 8. Aracınızı Saplandığı Yerde Kolayca Çıkarın

  Ayrılabilir tekerlek vinç ile aracınızı saplandığı yerden kolayca çıkarın.

 9. Bulmanın Keyfi Fıkrası

  Nasreddin Hoca kasabanın pazarına gitmiş. Eşeğini bir yere bağlamış. Alış veriş yapmış. Döndüğünde eşeğini bağladığı yerde bulamamış.

 10. Burdur Sagalassos Örenyeri

  Burdur İli, Ağlasun İlçesi sınırlarında, Burdur Antalya karayolunun 14. km. sinden ayrılan bir yol ile 20 km sonra Torosların 1500 - 1700 mt yüksekliğinde, Ağlasun ovasına hakim bir yerde sırtını Ağlasun Dağlarına yaslamış, önünde v

 11. Değerli Eşyalarınızı Her Yerde Güvende Tutun

  Değerli Eşyalarınızı Her Yerde Güvende Tutun. Eşyalarınızı gönül rahatlığı ile bırakabilirsiniz

 12. On Dakikada Eksiksiz Bir Ev Yapılabilir mi?

  On dakika içerisinde evinizi istediğiniz yerde kurabilirsiniz. Pratik evler. 1. (bir Yerde) Cinler Cirit (top) Oynamak

  O yer ıssız olmak. Örn: Şimdi koca çiftliğin yirmi odasında cinler top oynuyor. -S. F. Abas

 2. (bir Yerde) Cirit Atmak

  Bir yerde çokça bulunmak, sık dolaşmak ve serbestçe davranmak. Örn: Fareler evde cirit atıyo

 3. (bir Yerde) Ecinniler Top Oynuyor

  bomboş, kimse yok, ıssız ve sessiz anlamında kullanılan bir söz.

 4. (bir Yerde) Hazır Bulunmak (olmak)

  1) bir yerde var olmak, kendi bulunmak 2) bir şeyi hemen yapabilecek durumda olmak.

 5. (bir Yerden) Ayağını Çekmek

  Sık sık gittiği bir yere artık uğramaz olmak, ilgiyi kesmek.

 6. (bir Yerden) Ayağını Kesmek

  1) bir yere gitmez olmak, uğramamak 2) başkasını bir yere artık uğramaz duruma getirmek.

 7. (bir Yerden) Kendini Dar Atmak

  Güçlükle ve ivedi olarak bir yere sığınmak, kaçmak. Örn: Zavallı ihtiyarlar, sabah oldu mu

 8. (bir Yerden, Bir Şeyden) Elini Ayağını (eteğini) Kesmek (çekmek)

  1) uğramaz olmak 2) uğraşmamak, ilgilenmemek. Örn: Ben artık öyle şeylerden elimi ayağımı

 9. (birinin) Ahı Yerde Kalmamak

  Yaptığı ilenme er geç etkisini göstermek.

 10. (birinin) Bıraktığı (bağladığı) Yerde (çayırda) Otlamak

  Hlk. uzun süredir hiçbir ilerleme veya değişim gösterememek. Örn: Tek suçu, kendini yeni dev

 11. (birinin) Kanını Yerde Koymak

  Birini öldüreni ölümle cezalandırmamak. Örn: Oğlum Halil'in kanını yerde koyarsanız bu d

 12. (herhangi Bir Yerde) Ne Arıyor

  neden oraya gitmiş anlamında kullanılan bir söz. Örn: Sen burada ne arıyorsun, haydi çabuk e

 13. Ağaca Çıksa Pabucu Yerde Kalmaz

  Davranışlarına engel olacak hiçbir takıntısı yok.

 14. Ahını Yerde Koymamak

  Öcünü almak. Örn: Sen öz babanın öcünü alamadın diye o da dedesinin ahını yerde mi koya

 15. Aklı Başka Yerde Olmak

  Başka şeyler düşünmek. Örn: Affet Kâmuran, aklım başka yerdeydi. -R. N. Güntekin.

 16. Aklı Bir Yerde Olmak

  Bir iş yaparken başka bir şey düşünmek. Örn: Aklı hep evde, Gülsüm'deydi. -Ö. Seyfettin.

 17. Alçak Yerde Tepecik Kendisini Dağ Sanır

  Bilgili kimselerin bulunmadığı yerde cahil kişi bilgiçlik taslar.

 18. Alçak Yerde Yatma Sel Alır, Yüksek Yerde Yatma Yel Alır

  İnsan kendi durumuna göre bir yaşam tarzı benimsemeli, arkadaşlarını da ona göre seçmelidir

 19. Altın Yerde Paslanmaz, Taş Yağmurdan ıslanmaz

  Değerli kişi veya nesneler, ne türlü uygunsuz koşullar içinde bulunurlarsa bulunsunlar değerl

 20. Aslan Yatağından (yattığı Yerden) Bellidir (belli Olur)

  Bir kimsenin oturduğu yerin durumu, onun kişiliğini belli eder.

 21. Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz

  Küçük de olsa birtakım belirtilerin önemli olaylara işaret olduğunu anlatan bir söz.

 22. Ateşle Barut Bir Yerde Durmaz (olmaz)

  Kızla erkeğin baş başa yalnız kalmaları kötü sonuçlar doğurabilir.

 23. Ayağı Yerden Kesilmek

  1) ayağı yere değmez olmak 2) bir taşıta binip yaya yürümekten kurtulmak 3) mec. çok mutlu o

 24. Ayağının Bastığı Yerde Ot Bitmez

  Uğradığı yere bereketsizlik, uğursuzluk getirir.

 25. Ayaklarını Yerden Kesmek

  Bir taşıta binerek yürümekten kurtulmak.

 26. Bal Olan Yerde Sinek De Olur (bulunur)

  Güzel şeylerin çevresinde, ondan yararlanmak isteyen asalaklar dolaşır.

 27. Barutla Ateş Bir Yerde Durmaz

  Kızla erkeğin baş başa yalnız kalmaları kötü sonuçlar doğurabilir.

 28. Bir Dudağı Yerde Bir Dudağı Gökte

  Masallardaki dev gibi korkunç ve çirkin.

 29. Çocuğun Bulunduğu Yerde Dedikodu Olmaz

  Küçük çocuğun bulunduğu yerde herkes çocukla uğraşmaktan dedikodu yapmaya fırsat bulamaz.

 30. Çuvaldız Yurdusu (gözü) Kadar Yerden Deve Denli Soğuk Girer

  1) soğuk küçücük bir delikten bile girebilir ve rahatsızlık verebilir 2) bazı küçük olayl

 31. Delikli Boncuk (taş) Yerde Kalmaz

  Az çok işe yarayan her şeyin isteklisi bulunur.

 32. Diken Battığı Yerden Çıkar

  Zarar hangi yönden geldiyse ancak o yönden giderilir.

 33. Edimsiz Yerdeğişim

  Sonsuz küçük bir yerdeğiştirimde, kuvvetin etki noktasının izlediği yolun kuvvet doğrultusu

 34. Ekmediği Yerden Biter

  Umulmayan ve istenilmeyen yerde karşılaşılan kimseler için kullanılan bir söz.

 35. Gökte Ararken Yerde Bulmak

  Çok güçlükle ele geçirebileceğini sandığı şeyi veya kimseyi birdenbire bulmak. Örn: Merh

 36. Hemen Hemen Her Yerde Sağlanan Özellik

  Bir ölçüm uzayı içinde sıfır ölçümlü bir küme içinde kapsanan bir küme dışında geç

 37. Her Yerde Okka Dört Yüz Dirhem

  Konuşulan bir gerçeğin açıklığını ve tartışma götürmezliğini anlatmak için söylenen

 38. Hiçbir Yerde Yoğun Olmayan Küme

  Bir ilingesel uzayda kaplamının içlemi boş olan altküme.

 39. İnceldiği Yerden Kopmak

  Sonucu neye varırsa varsın. Örn: İnceldiği yerden kopsun kimsenin eline kalmamalı, kapılara

 40. İnsan Doğduğu Yerde Değil, Doyduğu Yerde

  İnsan doğduğu yeri değil geçimini sağladığı yeri yurt edinir.

 41. İp İnceldiği Yerden Kopar

  Bir durum, en çürük yerinden patlak verir.

 42. İp Kırıldığı (koptuğu) Yerden Ulanır (bağlanır)

  1) iki kişi arasındaki kırgınlığın giderilmesi için kırgınlık sebebinin giderilmesi gerek

 43. İp Koptuğu Yerden Bağlanır

  İki kişi arasındaki kırgınlığın giderilebilmesi için kırgınlık nedeninin ortadan kaldır

 44. ışımetkin Yerdeğişim Yasası

  Işımetkin öğelerin saldıkları parçacıklar dolayısıyla çekirdeklerinin başka öğecikleri

 45. ışımetkin Yerdeş

  Bir öğeciğin ışımetkinlik gösteren yerdeşi.

 46. Karşıt Yerdeğişirlik

  Uzbilimsel bir işlemde iki niceliğin yer değiştirmesi sonucu im değişimi.

 47. Kaz Gelen Yerden Tavuk Esirgenmez

  Büyük çıkarlar beklenen durumlarda küçük fedakârlıklar yapılmalıdır.

 48. Kendini Bir Yerde Bulmak

  Farkında olmadan bir yere ulaşmış olmak. Örn: Hacı Arif Efendi bu kıyametin içinde yarım s

 49. Koyduğum Yerde Otluyor

  Tkz. uzun süredir hiçbir ilerleme göstermeyenler için söylenen bir söz. Örn: Sen de koyduğu

 50. Koyunun Bulunmadığı Yerde Keçiye Abdurrahman Çelebi Derler

  İstenilen nitelikteki şey bulunamadığında onun daha düşük nitelikte olanına da razı olunur

 51. Mantar Gibi (yerden) Bitmek

  Birdenbire veya kendiliğinden ortaya çıkmak.

 52. Minareyi Yaptırmayan Yerden Bitmiş Sanır (bitti Beller)

  Önemli iş yapmamış olanlar, yapılmış önemli işleri kendiliğinden oluvermiş sanırlar.

 53. Odak Yerdeğişimi

  Odaksamaz bir dizgenin birincil ve ikincil odakları aralığı.

 54. Okka Her Yerde Dört Yüz Dirhem

  Konuşulan bir gerçeğin açıklığını ve tartışma götürmezliğini anlatmak için söylenen

 55. On Beşinde Kız, Ya Erde Gerek Ya Yerde

  Kız on beş yaşına ulaştığında evlendirilmelidir, evlendirilmezse anneyi, babayı güç durum

 56. Soluğu (bir Yerde) Almak

  Bir yere hemen gitmek veya sığınmak. Örn: Balığı sırtlayınca soluğu ninesinin kulübesind

 57. Tabak Sevdiği Deriyi Taştan Taşa (yerden Yere) Çalar

  Birinin yakınlarına gösterdiği sert davranış onun iyiliği içindir.

 58. Tarlayı Taşlı Yerden, Kızı Kardaşlı Yerden

  Tarlanın taşlı olanı, evlenilecek kızın kardeşli olanı halk arasında daha yeğ tutulur.

 59. Tarlayı Taşlı, Kızı Kardeşli Yerden Almalı

  Tarlanın taşlı olanı, evlenilecek kızın kardeşli olanı halk arasında daha yeğ tutulur.

 60. Taş Düştüğü Yerde Ağırdır (kalır)

  Kişinin değerini en iyi bilenler, kendi çevresinde bulunanlardır.

 61. Yapı Taşı Yerde Kalmaz

  Değerli kimse boşta kalmaz, kendisine bir iş verilir.

 62. Yapı Taşı, Yapıdan (yerde) Kalmaz

  Değerli kimse boşta kalmaz, kendisine iş verilir.

 63. Yaşı Yerde (toprakta) Sayılası

  ölsün anlamında kullanılan bir ilenme sözü.

 64. Yerde Başlatma

  Minder dışına çıkmış güreşçilerin durumuna göre güreşi kuralına uygun bir biçimde yer

 65. Yerde Künde Karşılığı

  Alta düşüp kündeye gelmekte olan güreşçinin birden sıçrayarak karşısındaki güreşçinin

 66. Yerde Kurutma

  Yeşil ve taze yem bitkilerinin biçildikleri yerde atmosferik koşullarda kurutulması işlemi.

 67. Yerde Yatan Yumurta, Gökte Uçan Kuş Olur

  Bugün beğenmediğiniz, kendisinde yetenek bulmadığınız çocuğun zamanla bilgisi, görgüsü a

 68. Yerdeğişim

  Bir özdeğin, konumunu belirleyen sayıların değişimi ile yeni bir konuma geçişi,

 69. Yerdeğişim

  Aralıklı ölçeğin taşıdığı özelliklerden biri olan ve aşağıdaki sayıltıyı uygulama o

 70. Yerdeğişimi

  1. Vezir, beylerbeyi, sancakbeyi ve vilayet kadıları ile bütün timar ve zeamet sahiplerinin atan

 71. Yerdeğişir İzlence

  Belleğin herhangi bir bölgesine yerleşip çalışabilecek biçimde göreli adreslerle düğümlen

 72. Yerdeğişirlik

  Bir bilgisayarın donanım yapısında ve işletim dizgesinde yerdeğişir izlencelere olanak veren

 73. Yerdeki Yüze Basılmaz (kimse Basmaz)

  Alçak gönüllü olanları kimse hor görmez, herkes onları korur.

 74. Yerden Göğe Kadar

  Pek çok. Örn: Hakkın var imam, hakkın var, yerden göğe kadar hakkın var. -M. Ş. Esendal.

 75. Yerden Yere Çalmak

  Çok hırpalamak. Örn: Bir oyunu belli ölçülere göre değil, ne olduğu belli olmayan kendi be

 76. Yerden Yere Vurmak

  Birine türlü yönlerden saldırarak onu çok aşağılayıcı bir duruma düşürmek.

 77. Yerdeş

  Öğecik sayıları (Z) eş, çekinsel kütleleri değişik çekinlerden her biri.

 78. Yerdeş Ayırımı

  Öğecik sayısı (Z) eş, kütlesi değişik çekinlerin ayrılması işlemi.

 79. Yerdeş Ornatımı

  Özdeciğin bir öğeciği yerine yerdeşini koyma.

 80. Yerdeşim

  Aralıklı ölçeğin taşıdığı özelliklerden biri olan ve aşağıdaki sayıntıyı uygulama o

 81. Yerdeşler

  Bir öğenin öğecik numarası özdeş, kütle numaraları değişik ikizleri. Bir öğenin yerdeş

 82. Yerdeşmezlik

  Bir rastlantılı örneklemede yerinde bulunamayan ya da başka nedenlerle görüşülmeyen örnekle

 83. Yerdeşsel Kayım

  Öğecik izge çizgilerinin, eş yerler değiştikçe az öteye gitmeleri olayı.Mesaj / Bildirim Gönderin