Konveksiyon Yoluyla Isının Aktarılması


Isının konveksiyon yoluyla yayılması sıvı ve gazlarda gerçekleşir. Konveksiyon, ısınan madde taneciklerinin yer değiştirerek ısı enerjisini bir yerden başka bir yere taşımaları esasına dayanır.


Sıvılar ve gazlar akışkan maddelerdir. Isıtılan sıvı moleküllerinin hacimleri artar ve yoğunlukları azalır. Yoğunlukları azalan sıcak sıvı molekülleri bulunduğu ortamda yukarı doğru hareket eder. Boşalan yerlere daha soğuk moleküller taşınarak ısı enerjisi hareket eden sıvı molekülleri ile taşınır.


Soba veya kalorifer bulunan odalarda da ısı konveksiyon yoluyla oda içine yayılır. Soba veya kalorifer etrafında ısınan hava tanecikleri genleşerek yukarı çıkar ve taşıdıkları ısıyla beraber odaya yayılırlar ve odanın ısınmasını sağlarlar. Özellikle kalorifer peteklerinin hemen üstünde hareketlenen tanecikler perdenin kıpırdamasına neden olabilir.

Konveksiyon-yoluyla-isinin-aktarilmasi-1 Konveksiyon-yoluyla-isinin-aktarilmasi-2

Isı İletim Türleri

isi-iletim-turleri

Admin

Taglar: KonveksiyonYoluylaIsınınAktarılması

Isı - Sıcaklık ve Genleşme - İlginizi çekebilecek başlıklar
Basınç, Sıcaklık ve Hâl Değişimi Arasındaki İlişki

Bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem katı hâlde bulunabilir. Bununla birlikte bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem gaz hâlde de bulunabilir.

Gazlarda Genleşme

Isıtılan gazlar genleşir. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri artar. Bu da gaz moleküllerinin arasındaki uzaklığın artmasına neden olur.

Genleşme ve Büzülme

Isıtılan bütün maddelerin boylarında uzama, yüzeylerinde genişleme ve hacimlerinde artma olur. Günlük hayatımızda değişik yerlerde, örneğin elektrik tellerinin kışın gergin yazın sarkık olması, tren rayları döşenirken bir miktar bo

Fizikte İç Enerji

Bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu tüm enerjilerinin toplamına iç enerji denir. İç enerjiye madde taneciklerinin öteleme, dönme ve titreşimden kaynaklanan kinetik enerji, moleküllerdeki potansiyel enerji ile moleküllerin birbiriyle etkile

Fizikte Isı Enerjisi

Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınıp verilen, diğer bir ifadeyle transfer edilen enerjiye ısı enerjisi denir. Isının bir maddeden diğerine aktarımına ısı alışverişi denir.

Fizikte Isı Sığası

Bir maddenin kütlesi ile özgül ısısının çarpımına (m * c) ısı sığası denir. Isı sığası madde miktarına bağlı olup ayırt edici özellik değildir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin