Aranan: Basit

 1. Veysel Berk - Basit kararlar fark yaratır

  TEDxReset; Veysel Berk, bir gün Silikon Vadisi’nden bir profesyonel ile "küçük" bir projesi hakkında telefonda konuşurken, bir buluşma daveti alır. Bu davet bir şarap turu ya da Starbucks’da hızlı bir kahve sohbeti için değildir. Sıcak b

 2. Present Perfect Tense (Belirsiz Geçmiş Zaman)

  İngilizcede Present Perfect Tense önemli bir zamanlardan biridir. Öğrenilmesinde bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bunun nedeni de bu zamanın Türkçe’de ve birçok dilde karşılığının olmamasıdır. Yapısı çok basittir. Kullanım

 3. Zamirler

  Zamir türleri; Şahıs Zamirleri, Dönüşlülük zamiri, İşaret zamirleri, Belgisiz zamirler, Soru zamirleri, İlgi zamiri, İyelik zamiri. Yapı bakımından zemirler; Basit Zamirler, Birleşik Zamirler, Öbekleşmiş Zamirler, Ek Hâlindeki Zamirler

 4. Divan Edebiyatında Görülen Akımlar

  Divan Edebiyatında Görülen Akımlar; Sebk-i Hindi Akımı, Türkî-i Basit Akımı, Hikemi (Hakimane) Şiir

 5. Bitkilerde Destek Yapılar

  Basit yapılı bitkilerde ve yüksek yapılı bitkilerin genç dokularında desteklik vazifesini yapan, diklik ve sertliği sağlayan turgor basıncıdır.

 6. Yapılarına Göre İsimler

  Yapılarına Göre İsimler; basit isimler, türemiş isimler, birleşik isimler. Anlam kayması veya ses kayması yolu ile türeyenler.

 7. Katlı Oranlar Kanunu

  “iki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, bunlardan birinin sabit miktarıyla birleşen ikincisinin değişen miktarları arasında basit tam sayılı bir oran bulunur.” Bu şekilde “Katlı Oranlar Kanunu” olarak bildiğimiz y

 8. YKS Fizik Konuları

  Fizik Bilimine Giriş, Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi, Tork, Ağırlık Merkezi, Basit Makineler, Madde ve Özellikleri, Sıvıların Kaldırma Kuvveti, Basınç, Isı ve Sıcaklık

 9. Basit Enerji Jeneratörü Yapımı

  Basit Enerji Jeneratörü Yapımı. Mıknatıs, kablo ve lamba ile yapabilirsiniz.

 10. Dünyanın En Basit Elektrikli Treni

  Dünyanın En Basit Elektrikli Treni. Okuunuzda, evinizde kesintisiz hareket eden tren yapabilirsiniz.

 11. Evdeki Malzemelerden Basit Yay Yapımı

  Bilmeniz gereken 2 Harika Fikirler. Bu videoda, basit materyaller ve basit fikirler ile harika şeyler yapacaksınız.

 12. Şaşırtıcı Zekasıyla Balık Yakalayan Adam

  Basit bir kaç boru ve pet şişe ile balık tuzağı hazırlayıp, kendini yormadan balık yakalamak.

 13. Sınavlarda Kopya Çekmenin 3 Farklı Yolu

  3 basit hile sınavlarda rahatlıkla kopya çekebilirisniz. Birkaç okul malzemesi bu iş için yeterli.

 14. Sınavlarda Kopya Çekmenin 3 Farklı Yolu 2

  3 basit hile sınavlarda rahatlıkla kopya çekebilirisniz. Birkaç okul malzemesi bu iş için yeterli.

 15. Üç Basit Buluşla Hayat Kurtarın

  3 basit buluş ya da evde hayat kurtarmayı nasıl yapacağınızı öğreneceksiniz. Fen derslerinizde bu uygulamalardan birini öğretmeninizle yapabilirsiniz. Bu eğlenceli fikirlerin tadını çıkarın.

 16. YKS Matematik Konuları

  Sayılar, Sayı Basamakları, Bölünebilme, OBEB-OKEK, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler, Mutlak Değer, Üslü Sayılar, Köklü Sayılar, Çarpanlara Ayırma, Oran Orantı

 17. Banyo Giderlerinin Tıkanmasını Önleyen Basit Cihaz

  DrainWig: Banyo Giderlerinin Tıkanmasını Önleyen Basit Cihaz

 18. Basit Nesneleri Kullanışlı Sanal Araçlara Dönüştüren Masa

  Bu Harika Masa, Basit Nesneleri Kullanışlı Sanal Araçlara Dönüştürüyor

 19. Damar Tıkanıklığını Açmada İnanılmaz Cihaz

  Kalp, damar tıkanıklarları küçük bir cihaz sayesinde kolayca açılabiliyor. Çok basit operasyonlarla büyük tıkanıklara çözüm kolaylaşıyor. 1. Basit Ad Cümlesi

  Bir düşünceyi, bir duyguyu ve bir oluş ve kılışı ad soylu bir kelime veya bir ek-fiil ile te

 2. Basit Ayrı Dikiş

  Yarada sağ veya soldan başlamak suretiyle önce dıştan içe, sonra devamla karşı yara kenarın

 3. Basit Bezler

  Morfolojik olarak sınıflandırmalarda tek birimden (corpus glandula) oluşmuş, bir kanala sahip,

 4. Basit Bezler

  anat. Bir veya birkaç korpus glandule içeren ve bunların tek bir boşaltıcı kanala açılan ço

 5. Basit Böbrek Kisti

  Çoğunlukla çift taraflı, tek veya bir kaç adet, kortekste bulunan, içi epitelle döşeli patol

 6. Basit Çoğaltan

  Gelir harcama modelinde tüm kalemlerin otonom olduğu varsayımı altında otonom kalemlerin herhan

 7. Basit Cümle

  Bir düşünceyi bir duyguyu veya bir oluş ve kılışı tek bir yargı hâlinde anlatan ve en az b

 8. Basit Difüzyon

  İlaç veya benzeri madde moleküllerinin, biyolojik zarlardan geçişi sırasında, yüksek yoğun

 9. Basit Ek

  Bir tek ünlü veya ünsüzden yahut da ünsüz-ünlü, ünlü-ünsüz, ünsüz-ünlü-ünsüz birle

 10. Basit Eklem

  anat. Yalnızca iki kemiğin katkısıyla oluşan eklem, artikulasyo simpleks.

 11. Basit Emek

  Marksist yaklaşımda, her insanın fizik yapısında ortalama olarak bulunan emek gücü.

 12. Basit Faiz

  Belirli bir dönem (yıl, ay veya gün) için belirli bir anapara üzerinden hesaplanan faiz.

 13. Basit Fiil

  Yapı ve anlam bakımıdan daha basit ögelere ayrılamayan, tek veya iki heceli kök durumudaki fii

 14. Basit Fiil Cümlesi

  Bir düşünceyi, bir duyguyu veya bir oluş ve kılışı yargı hâlinde bir tek çekimli fiille a

 15. Basit Geçitler

  Sekonder hücre duvarı kalınlaşmasının kesintiye uğradığı yerlerdeki delikcikler.

 16. Basit Göz

  1. Birçok basit yapılı organizmada ve bazı omurgalı hayvanlarda bulunan ve merceği olabilen g

 17. Basit Göz

  1. Birçok basit yapılı organizmada ve kimi omurgalı hayvanlarda bulunan ve merceği olabilen gö

 18. Basit İndigesyon

  Basit ön mide işlev bozukluğu.

 19. Basit İşkembe Şişkinliği

  İkincil işkembe şişkinliği.

 20. Basit Kelime

  Türetilmiş veya birleşik olmayan ve yapısı daha küçük parçalara ayrılamayan kök durumunda

 21. Basit Kip

  (basit zamanlı kip) Herhangi bir ek-fiil almadan yalnız esas fiiller ile kurulan ve yapısında te

 22. Basit Lenfadenitis

  Lenf yumrularının ödemli, akut, şişkinliği veya büyümesiyle belirgin yangısı. Hemen bütü

 23. Basit Lipit

  Yalnızca alkol ve yağ asitlerinin esterleşmesiyle oluşan lipit.

 24. Basit Meyve

  Tek pistilli bir çiçekten meydana gelen meyve.

 25. Basit Ön Mide İşlev Bozukluğu

  Geviş getirenlerdeki ön midelerdeki mikroflora ve faunanın mikrobiyal dengesinin ve biyokimyasal

 26. Basit Protein

  Hidroliziyle yalnızca amino asitlerin oluştuğu bir protein.

 27. Basit Rastgele Örnekleme

  Örneğe seçilecek her bireyin eşit şansa sahip olduğu örnekleme yöntemi.

 28. Basit Rumen Timpanisi

  İkincil işkembe şişkinliği.

 29. Basit Sıfat

  Türemiş veya birleşik olmayan yapı bakımından daha küçük parçalara ayrılamayan ve kendind

 30. Basit Sindirim Bozukluğu

  Basit ön mide işlev bozukluğu.

 31. Basit Sürekli Dikiş

  Yaranın başlangıcına basit ayrı dikiş konulduktan sonra iğnenin yara dudaklarına eşit uzakl

 32. Basit Triaçilgliserol

  Yapısında tek tip yağ asidi içeren triaçilgliserol, basit trigliserit.

 33. Basit Trigliserit

  Basit triasilgliserol.

 34. Basit Usûlde Vergileme

  Kendi işinde çalışan veya bulunanların, işyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde

 35. Basit Vajinitis

  Vajina mukozasında daha çok çiftleşme veya yapay tohumlama sonrası gelişen yangı.

 36. Basit Yağ

  Gliserinlerin esterleşen ve hidroksil kökü sayısına göre monogliserit, digliserit ve trigliser

 37. Basit Yeniden Üretim

  Marksist kuramda üretim sürecinde, belirli bir dönem sonunda aynı üretim ölçeğinde, aynı te

 38. Basit Zarf

  Kök veya gövde durumunda olan ve tek kelimeden oluşan zarf. Bunların bir kısmı asıl zarftır.

 39. Basitleştirici Varsayımlar

  Önsavı etkilemeyen, modelin daha basit bir biçimde ele alınmasını sağlayan varsayımlar.

 40. Basitrasin

  Bacillus subtilis’ in kimi suşları tarafından üretilen ve birçok Gram pozitif bakteriye karş

 41. Çinko Basitrasin

  Sindirim sistemindeki mikroflorayı değiştirerek hayvanda canlı ağırlık artışı sağlayan b

 42. Çoğaltılmış Basit Emek

  Belirli bir zaman süresi içinde basit emekten daha büyük bir değer yaratan, üreticinin eğitim

 43. Ön Midelerde Mikroflora Ve Faunanın Basit Hipoaktivitesi

  Basit ön mide işlev bozukluğu.Mesaj / Bildirim Gönderin