Işıma Yoluyla Isının Aktarılması


isima-yolu-ile-isinin-iletilmesiKaynaktan çıkan ısı enerjisi etrafa görünür veya görünmez ışınlarla yayılır. Isının bu şekilde yayılmasına, ışıma (radyasyon) ile yayılma denir. Tüm sıcak cisimlerden ışıma yoluyla etrafa ısı yayılır.


Işınlar parlak yüzeyler tarafından yansıtılır, mat yüzeyler tarafından soğrulur. Dolayısıyla ısıyı soğuran madde ısınır. Isının Güneş’ten Dünya’mıza gelmesi bu yolla olur. Isının iletim ve konveksiyon yoluyla yayılması için bir madde gerektiği halde, ışıma yoluyla yayılması için bir maddeye ihtiyaç yoktur.


Geceleri Dünya yüzeyi soğur. Güneş görmeyen taraftaki Dünya yüzeyi, ışımayla ısı alamaz, tam tersine bu yüzeyden ışımayla etrafa ısı yayar.

Kırağı nasıl oluşur?

Soğurduğu enerjiden daha fazla enerji yayan cisimler soğumaya başlar. Gece olduğunda açık havada olan cisimler Güneş’in yokluğu nedeniyle ışıma yapmalarına rağmen yeterli enerji soğuramaz ve soğumaya başlarlar. Ancak iyi ısı iletkeni olan metal, beton, asfalt gibi yüzeyler, ısı dengesi için gerekli enerjiyi iletim yoluyla topraktan alırlar ve soğumadan geceyi geçirebilirler.


Tahta, çimen, saman gibi kötü ısı iletkeni olan cisimler ışıma yoluyla ısı kaybeder ve Güneş’ten ısı alamadıkları için soğumaya başlar. Kötü ısı iletkeni olmaları nedeniyle topraktan ısı alamayan bu cisimlerin sıcaklıkları hava çok soğuk olmamasına rağmen sıfırın altına düşer. Bu derece soğuyan cisimlere temas eden havadaki nem; tahta, çimen, saman gibi cisimler üzerinde donarak kırağı oluşturur.

isi-iletim-turleri

Admin

Taglar: IşımaYoluylaIsınınAktarılması

Isı - Sıcaklık ve Genleşme - İlginizi çekebilecek başlıklar
Basınç, Sıcaklık ve Hâl Değişimi Arasındaki İlişki

Bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem katı hâlde bulunabilir. Bununla birlikte bir madde belirli sıcaklık ve basınç değerlerinde aynı ortamda hem sıvı hem gaz hâlde de bulunabilir.

Gazlarda Genleşme

Isıtılan gazlar genleşir. Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri artar. Bu da gaz moleküllerinin arasındaki uzaklığın artmasına neden olur.

Genleşme ve Büzülme

Isıtılan bütün maddelerin boylarında uzama, yüzeylerinde genişleme ve hacimlerinde artma olur. Günlük hayatımızda değişik yerlerde, örneğin elektrik tellerinin kışın gergin yazın sarkık olması, tren rayları döşenirken bir miktar bo

Fizikte İç Enerji

Bir maddenin taneciklerinin sahip olduğu tüm enerjilerinin toplamına iç enerji denir. İç enerjiye madde taneciklerinin öteleme, dönme ve titreşimden kaynaklanan kinetik enerji, moleküllerdeki potansiyel enerji ile moleküllerin birbiriyle etkile

Fizikte Isı Enerjisi

Sıcaklıkları farklı olan maddeler arasında alınıp verilen, diğer bir ifadeyle transfer edilen enerjiye ısı enerjisi denir. Isının bir maddeden diğerine aktarımına ısı alışverişi denir.

Fizikte Isı Sığası

Bir maddenin kütlesi ile özgül ısısının çarpımına (m * c) ısı sığası denir. Isı sığası madde miktarına bağlı olup ayırt edici özellik değildir.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin