Türkiye’de Yüzey Şekilleri


Türkiye’de Yüzey Şekilleri
Yer şekilleri Dağlar, Ovalar Ve Platolar Olarak Sınıflandırılır.

* Ortalama yükseltisi fazladır. (1132 m.)

* Genel olarak dağlık Engebeli bir ülkedir.

* Yükselti batıdan doğuya artar.(BUNA BAĞLI OLARAK SICAKLIK AZALIR.)

* Yer şekilleri doğu batı yönlü uzanır. (Nedeni; ARABİSTAN VE AVRASYA BASINÇLARININ SIKIŞTIRMASIDIR.)

* Yüksek düzlükler (platolar) geniş yer tutar. (Nedeni: 3. zaman sonu peneplenleşmiş arazinin toptan yükselmesi)

* Genç oluşumlu bir ülke olduğundan deprem tehlikesi fazla volkanik araziler yaygındır.

* Birinci zamanda oluşmuş masif arazilere rastlanır. (Ilgaz dağları, Yıldız dağları, Menteşe masifi, Bitlis masifi, Kırşehir masifi)


Yüksek, Dağlık Ve Engebeli Olmasının Sonuçları

* Gerçek alanı ile izdüşüm alanı arası fark fazladır. Bu farkın en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu, en az olduğu bölge Marmara bölgesidir.

* Karasal iklimin etki alanı geniştir. İç bölgelerimizde yıllık ortalama sıcaklıklar düşüktür.

* Buzulların oluşturduğu şekillere rastlanır.

* Erozyon fazladır.

* Tarım alanları dar, parçalıdır.

* Tarımda makine kullanımı yetersizdir.

* Kısa mesafelerde iklim ve bitki örtüsünde farklılıklar görülür.

* Ulaşım zor, yol yapım maliyeti yüksektir.

* Akarsuların hidroelektrik potansiyelleri yüksektir.Kırık Dağlar

Turkiyede-Yuzey-Sekilleri-1Türkiye’de Dağlar

- Türkiye genel hatlarıyla dağlık ve engebeli bir ülkedir.

- Alp–Himalaya Orojenez sisteminde yer alan dağların uzanışı genelde doğu batı doğrultuludur.

- Akdeniz ve Karadeniz’e paralel olarak uzanan dağ sıraları kıvrılma, -Ege denizine dik olarak uzanan dağlar ise kırılma sonucu,

- Volkanizma sonucu oluşan dağlar Türkiye’nin iç kesimlerinde ve doğusunda daha geniş alan kaplar.
Türkiye’nin ovaları

Delta ovaları

Akarsuların denize döküldükleri yerlerde oluşmuştur. Bakırçay, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes, Bafra (Kızılırmak), Çarşamba (Yeşilırmak), Çukurova (Seyhan-Ceyhan), Silifke (Göksu)
Tektonik(Çöküntü) Ovalar=Fay hattı

Erzincan, Erzurum, Pasinler, Muş, Iğdır, Erbaa, Niksar, Merzifon, Bolu, Düzce, Amik, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Küçük ve Büyük Menderes, Gediz, Bakırçay…Karstik

Acıpayam, Tefenni, Elmalı, Bozova, Kestel, Burdur, Muğla, Avlan(Antalya, Burdur, Isparta, Muğla ve Denizli)

Turkiyede-Yuzey-Sekilleri-2


Türkiye’nin Platoları

- Aşınım Platoları: Çatalca-Kocaeli, Yazılıkaya, Cihanbeyli, Haymana, Bozok, Uzun yayla, Gaziantep, Şanlıurfa Platoları.

- Lav platoları: Erzurum-Kars Ve Ardahan Platoları.

- Karstik plato: Teke, Taşeli Ve Obruk(Akdeniz).


Turkiyede-Yuzey-Sekilleri-3

Admin

Taglar: Türkiye’deYüzeyŞekilleri

Coğrafya Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Bitki Çeşitleri

İklim Etkisi: Sıcaklık ve yağışın uygun olduğu alanlarda bitki örtüsü zengin iken kurak ve soğuk yerlerde bitki yetişmez. İklim ve bitki örtüsü birbirine bağlıdır.

Su Kaynakları Nelerdir?

Oknayunus ve denizler. Göller; doğal göller. Akarsular. Yer altı suları ve kaynakları

Toprak Çeşitleri

Toprak; taşların (kayaçların) çözülmesi sonucu oluşan içerisinde çeşitli canlıların, mineral ve organik maddenin bulunduğu doğal bir örtüdür.

21 Aralık Özellikleri

Güneş ışınları Yengeç Dönencesi’ne 43°06′ lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır.

21 Haziran Özellikleri

Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır.

21 Mart Özellikleri

Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90° lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator’da sıfırdır.Sayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin