Girişimci Olma Nedenleri Ve Girişimciliğin Fonksiyonları


Girişimci Olma Nedenleri Ve Girişimciliğin Fonksiyonları
İnsanları girişimci olmaya yönelten birçok faktör bulunmaktadır: Bu faktörler üç ana grupta toplanabilir:

* Kar elde etme isteği,

* Bağımsız olma isteği,

* Kişisel tatmin sağlama isteğidir.

Bu üç grup faktör daha ayrıntılı incelendiğinde insanları girişimciliğe yönelten diğer faktörlere ulaşılır. Bu faktörler şunlardır:

* Kendi işinin patronu olmak, başkalarından emir almamak, yeteneklerini kullanabilmek,

* Bir fikri ya da düşünceyi kendi işini kurarak gerçekleştirmek,

* İstediği bir işte çalışabilmek,

* Tanınma ve prestij kazanma,

* Para kazanma ve refah içinde yaşama isteği,

* Başka insanların göremedikleri ya da uğraşmadıkları işleri keşfedip bu fırsattan yararlanabilmek için işyeri kurmak.


Girişimci kişiler bazı durumlarda başkasının yanında çalışırken ayrılıp kendi işini kuran kişilerdir.

Kişinin başkasının yanında ücretli çalışmasının bazı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır.
 
Ücretle Çalışmanın Avantajları;

*
Belli ve düzenli çalışma saatleri vardır.

* Ücretli izinler ve sağlık hizmetleri gibi imkanlardan yararlanmak mümkündür.

* Belli bir ücret ve maaş garantisi vardır.

* Katlanılan bir risk yoktur veya çok azdır.

* Yıllara göre kıdem ve maaş artışı sağlanır.

* Özel ikramiye ve kazanç paylaşımı imkanları vardır.

* Yapılan işin karaktere uyması veya motivasyonun yüksek olması durumunda işten kişisel tatmin sağlanabilir.


Ücretle Çalışmanın Dezavantajları;

* İktisadi bir problem olduğunda işten atılma riski vardır.

* Tayinle başka bir yer atanmak söz konusu olabilir.

* Başkalarının emrinde çalışıldığı için mantıksız, adaletsiz davranışlarla karşılaşılabilir.

* Çalışanın yerine patronun bir tanıdığının getirilmesi söz konusu olabilir.

* Ekonomik açıdan alınan ücret birikimi sağlamakta yetersiz kalabilir.

* Hiçbir zaman gerçek iş güvencesi diye bir şey yoktur.

Girişimcilerin bir iş fikrine sahip olarak üretim faktörlerini bir araya getirerek bir girişim kurmasıyla birlikte bir takım fonksiyonları da üstlendikleri görülmektedir. Günümüz girişimcilerinin de yerine getirdikleri bir takım temel girişimcilik fonksiyonlarına aşağıda değinilecektir.

Admin

Taglar: GirişimciOlmaNedenleriGirişimciliğinFonksiyonları

Girişimcilik Ders Notları - İlginizi çekebilecek başlıklar
Başarılı Girişimcilerin Hayatlarından Örnekler

Yapılan çalışmalarda, ülkemizde başarılı olmuş işadamlarının hayat hikayelerinin incelenmesi de bize önemli ip uçları vermektedir. Bu işadamlarının bir kısmı hayat hikayelerini kitaplaştırmışlardır.

Franchising İşlemleri

Dilimizde tam karşılığı olmamakla birlikte “münhasır satış ve servis imtiyazı”, “isim ve işletme hakkını kullanma” şeklinde kullanılmaktadır ancak bu da yetersiz kalmaktadır.

Franchising İşlemlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Tarihsel Gelişimi

Terim ya da faaliyet olarak bir Amerikan terimi olarak düşünülmüşse de, ortaçağdan beri İngiltere’de kullanılmıştır. Örneğin İngiltere’de, 1700’lerde bira üreticileri ile bar sahiplerinin arasında yapılan sözleşmelerde franchisi

Girişimci İle Yönetici Arasındaki Farklar

Yönetici karı ve riski başkalarına ait olmak üzere mal veya hizmet üretmek için üretim öğelerinin alımını yapan veya yaptıran, bunları belli gereksinmeleri doyurmak amacına yönelten, işletmeyi girişimci adına çalıştırma sorumluluğ

Girişimci Kimdir? Kime Girşimci denir?

Girişimci kimdir? Kime Girşimci denir Günümüz dünyasında gözlenen bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, üretim sistemini köklü bir biçimde değiştirmiş bulunmaktadır. Niteliksel bu değişim toplumsal ilişkileri belirleyen kurumları da değ

Girişimciliğin Tarihi

İlk kez 18. yüzyılın başlarında İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından; “henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini bugünden satın alan ve üreten kişi” olarak tanımlanan girişimciSayfa Yorumları

Yorum Ekle

Mesaj / Bildirim Gönderin